Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

17.1.2018

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje novou výzvu


Investování podniků do výzkumu a inovací nebo zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu především malými a středními podniky, to je příklad aktivit, které budou v rámci výzvy podpořeny.

Řídící orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci s kódem INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Konečný termín pro podávání žádostí je 16. 4. 2018.

17.1.2018

Ovlivnit podobu příštího programového období může vyplněním dotazníku Evropské komise každý

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost zahrnující příjemce evropských dotací, orgány veřejné správy, nevládní organizace, podniky, akademické instituce i občany se zájmem evropské dotace a politiku soudržnosti, aby se zúčastnili veřejné konzultace a vyplnili dotazník, který pomůže s přípravou víceletého finančního rámce pro období po roce 2020. Cílem dotazníku je získat názor veřejnosti na dosavadní postupy i podporované oblasti a zajistit jejich optimální nastavení pro příští programové období.

16.1.2018

IROP rozdělí 145 milionů korun na modernizaci a stavbu nových učeben

Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělí mezi osmnáct schválených projektů z výzvy "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" přes 145 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Dalších osm projektů za téměř 60 milionů korun bylo zařazeno mezi náhradní projekty.

14.1.2018

Nová výzva na dotace na energetické úspory přináší řadu zjednodušení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva "Energetické úspory v bytových domech III" nabízí celkem 3,5 miliardy Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Zároveň přináší řadu opatření, které zjednodušují podání žádosti o podporu.

10.1.2018

Centralizace administrace projektů IOP v době udržitelnosti

Centrum pro regionální rozvoj České republiky koncem roku 2017 dokončilo proces centralizace administrace udržitelnosti projektů v rámci Integrovaného operačního programu (programové období 2007-2013) z územních pracovišť na jedno centrální pracoviště v Praze.

10.1.2018

Přečtete si dvacáté číslo newsletteru Centra

Vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra pro regionální rozvoj České republiky, ve kterém se ohlížíme za úšpěchy v minulém roce. Publikace nabízí rozhovor s generálním ředitelem Centra Zdeňkem Vašákem a představuje vybrané již dokončené projekty IROP. Centrum v roce 2017 také poprvé uspořádalo sérii výročních konferencí, které měly za cíl přiblížit činnost naší organizace v regionech - na fotografie z konferencí se můžete podívat na straně 11. Pokud jste se této akce nezúčastnili, doufáme, že se na některé z konferencí potkáme třeba v roce 2018. S koncem roku jsme se také ohlédli za programy příhraniční spolupráce (str. 13-14) a prací kolegů z oddělení Enterprise Europe Network (str. 15). Jako vždy vám přejeme příjemné počtení. Newsletter si můžete přečíst zde.

10.1.2018

Pro rozvoj venkova je připraveno osm miliard korun z programu IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) ukončil hodnocení integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Od roku 2015 vybíral místní akční skupiny (MAS), které mohou realizovat strategii CLLD z IROP. Jejich počet se zastavil na čísle 178. Pro projekty na venkově tak bylo rezervováno přibližně osm miliard korun.

5.1.2018

Přes 3400 projektů získá dotace z IROP

Centrum doporučilo více než 3400 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 54 miliard korun.

4.1.2018

Základní školy získají na modernizaci 950 milionů

Specialisté Centra dokončili hodnocení výzvy "Infrastruktura základních škol". Schváleno bylo 65 projektů v celkové výši dotace 950 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, přičemž registrováno bylo 183 projektů za 2,2 miliardy korun.

30.11.2017

Přečtěte si nejnovější číslo Zpravodaje IROP

Právě vyšlo nejnovější číslo Zpravodaje IROP. Dočtete se v něm například o podpoře předškolního vzdělávání nebo o proběhlé konferenci IROP v Sázavě. Zpravodaj si můžete přečíst zde.

24.11.2017

Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020 hlásí další úspěchy. Z celkové částky určené na realizaci společných projektů je již podepsáno 110 smluv o poskytnutí dotace za 131,9 milionů EUR, což činí 88,8% z celkové alokace. Zbytek alokace by měl být rozdělen ještě do konce tohoto roku.

24.11.2017

Aktualizace harmonogramů výzev IROP na rok 2017 a 2018

Byly vydány aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2017 a 2018. Hlavním předmětem aktualizací je posunutí vyhlášení výzev Sociální bydlení II. a Energetické úspory v bytových domech III. ze závěru roku 2017 na leden 2018. Hlavním důvodem je nastavení parametrů připravovaných výzev. Více zde.

1.11.2017

Tři tisícovky projektů získají dotace z evropských fondů

Více než 3000 českých projektů získalo doporučení k obdržení evropské dotace, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K udělení finanční podpory je doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které žádosti o podporu hodnotí. Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 49 miliard korun.


Archiv novinek