Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English






Integrovaný regionální operační program

Kalendář akcí Informace ke specifickému cíli 2.5 -& "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení" Napište nám E-newsletter


Novinky

26.11.2018

Semináře pro žadatele (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika), výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 - Ostrava, Trnava, Brno, Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovolují pozvat na semináře pro žadatele (výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/09). Bližší informace zde.

21.11.2018

Revize výzvy č. 70 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 20. listopadu 2018 byla vydána revize průběžné výzvy č. 70 zaměřené na podporu projektů rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy na prioritních úsecích krajské silniční sítě.

16.11.2018

V 76. výzvě IROP "Muzea II" bude podpořeno 17 projektů

Ve výzvě Muzea II bude z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpořeno 17 projektů za 898 milonů korun. Tyto projekty byly k poskytnutí dotace doporučeny Centrem z celkových 6 předložených projektů. II. výzvou se tak pokračuje v programu zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů muzeí a k zpřístupnění nových expozic. Spolu s výzvou Muzea I tak celkově získá ve svých projektech 55 muzeí více jak 2,5 miliardy korun.

16.11.2018

Česká republika stvrdila budoucnost přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Saskem

Ve dnech 12. a 14. 11. 2018 podepsal náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád dvě memoranda o budoucí přeshraniční spolupráci se sousedním Rakouskem a Svobodným státem Sasko. Česká republika tak potvrdila zájem pokračovat v programech přeshraniční spolupráce s těmito zeměmi i po roce 2020. Cílem programů je dlouhodobě posilovat hospodářský a inovační potenciál společného pohraničí, podporovat jeho hospodářskou, sociální a územní soudržnost. U obou programů plní Centrum pro regionální rozvoj funkci kontrolora.

14.11.2018

Soutěžte s IROP o Instax!

IROP do příměstských vlaků umístil několik vybraných projektů do reklamních nosičů. Stačí tento reklamní rámeček potkat, kreativně ho vyfotit a zaslat do zpráv na facebookovou stránku IROP. Do soutěže se lze zapojit i tak, že projekt z plakátu vyfotíte naživo. O vítězi se bude rozhodovat poslední týden soutěže, kdy budou soutěžní fotografie zveřejněny na FB stránce. Vyhrávají fotky s největším počtem lajků! Kompletní pravidla si můžete přečíct ZDE.

29.10.2018

Interreg V-A SK-CZ: výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 (PO 1. - VYUŽÍVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 (PO 1. - VYUŽÍVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU). Konečný termín pro podávání žádostí je 31.1.2019.

25.9.2018

Tisková zpráva - MBM FOR ARCH 2018

  Již pošesté zaštítil největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH mezinárodní obchodní jednání Matchmaking business meetings (MBM). Akce se konala v Kongresovém sále výstaviště PVA Expo Praha v Letňanech v pátek 21.9.2018.

25.5.2018

Česko-saské setkání žen - podnikatelek z řemeslných oborů

V polovině května se uskutečnilo v Děčíně první setkání žen podnikatelek z Čech a německého Saska, především z Drážďan a okolí. Všechny přítomné ženy představily své výrobky, projekty, nápady někdy i své životní příběhy, které byly zajímavé a velmi inspirativní.

1.3.2018

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

Archiv novinek