Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English


Integrovaný regionální operační program

Kalendář akcí Informace ke specifickému cíli 2.5 -& "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení" Napište nám E-newsletter


Novinky

18.4.2018

Navštivte stánek Centra na Stavebních veletrzích Brno

Centrum pro regionální rozvoj České republiky se ve dnech 25. -28. dubna 2018 účastní jako vystavovatel Stavebních veletrhů Brno. Návštěvníkům veletrhů budou k dispozici specialisté Centra, kteří zájemcům o dotační programy v oblasti budou nabízet konzulatce a informační materiály k aktuální  výzvě č. 78.

5.4.2018

Aktualizace výzev č. 79 a 80 pro sociální bydlení

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 "Sociální bydlení II." a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.".

3.4.2018

Interreg V-A SK-CZ: prodloužení lhůty na předkládání 1. MZ a SDV

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje informaci o prodloužení lhůty na předkládání 1. MZ a SDV. Podrobnosti v těle zprávy.

29.3.2018

INTERREG V-A SK-CZ: Změna přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06). Více v těle zprávy.

27.3.2018

Přečtěte si nejnovější číslo Zpravodaje IROP

Právě vyšlo první letošní číslo Zpravodaje IROP. Dočtete se v něm například o podpoře rozličných složek integrovaného záchranného systému  nebo o novinkách v oblasti zateplování bytových domů. Zpravodaj si můžete přečíst zde.

23.3.2018

Informace pro příjemce v rámci výzev v SC 2.4 IROP zapojených do federace eduroam

ŘO IROP zveřejnil  informaci sdružení CESNET, z. s. p. o., určenou pro žadatele a příjemce výzev IROP v oblasti ZŠ a SŠ, kteří realizují zapojení do federace eduroam. Více v těle zprávy.

20.3.2018

Více než 23 milionů eur pro česko-polské příhraničí


Přes 280 kilometrů nových cyklostezek, cyklotras, singletracků, nebo také pěších stezek bude vybudováno díky programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Schváleno bylo dalších třináct projektů za více jak 23 milionů EUR zaměřených na cestovní ruch. Navíc byly schváleny i dva projekty technické pomoci za 300 000 EUR.

15.3.2018

Program mezinárodní spolupráce Interreg SR - ČR oznamuje změnu formálních náležitostí u výzev

Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu vyhlášených výzev na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Více v těle zprávy.

13.3.2018

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun

Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání v základních školách. Centrum pro regionální rozvoj totiž právě dokončilo hodnocení žádostí o dotace podaných v rámci výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.

12.3.2018

Pro nové výzvy na sociální bydlení jsou připraveny dvě miliardy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Pro žadatele jsou v tomto roce připraveny na sociální bydlení dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

9.3.2018

Projekty na podporu celoživotního vzdělávání v regionech si rozdělí 342 milionů korun

Celkem třicet devět projektů zaměřených na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace přesahující 342 milionů korun podpoří například město Písek s projektem "Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání" nebo obec Obecnice s projektem "Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy. Úspěsné projekty k financování z IROP doporučili specialisté Centra pro regionální rozvoj.

1.3.2018

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

19.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 50 a č. 51

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídící orgán IROP oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" a č. 51 "Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ".

8.2.2018

1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech

Celkem 28 projektů, které mají za cíl zlepšit péči v oblasti perinatologie a onkogynekologie, se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K obdržení dotace přesahující 1,4 miliardy korun je doporučili specialisté z Centra pro regionální rozvoj České republiky.

8.2.2018

Zveřejňujeme matice způsobilosti výdajů s vysvětlením nejčastějších nejasností

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílům IROP. Přehledy obsahují nejčastější příklady uplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP. Aktuálně vypracované matice si lze stáhnout v těle článku.

5.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 40 a č. 42

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ" a č. 42  "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".

14.1.2018

Nová výzva na dotace na energetické úspory přináší řadu zjednodušení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva "Energetické úspory v bytových domech III" nabízí celkem 3,5 miliardy Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Zároveň přináší řadu opatření, které zjednodušují podání žádosti o podporu.

10.1.2018

Přečtete si dvacáté číslo newsletteru Centra

Vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra pro regionální rozvoj České republiky, ve kterém se ohlížíme za úšpěchy v minulém roce. Publikace nabízí rozhovor s generálním ředitelem Centra Zdeňkem Vašákem a představuje vybrané již dokončené projekty IROP. Centrum v roce 2017 také poprvé uspořádalo sérii výročních konferencí, které měly za cíl přiblížit činnost naší organizace v regionech - na fotografie z konferencí se můžete podívat na straně 11. Pokud jste se této akce nezúčastnili, doufáme, že se na některé z konferencí potkáme třeba v roce 2018. S koncem roku jsme se také ohlédli za programy příhraniční spolupráce (str. 13-14) a prací kolegů z oddělení Enterprise Europe Network (str. 15). Jako vždy vám přejeme příjemné počtení. Newsletter si můžete přečíst zde.

5.1.2018

Přes 3400 projektů získá dotace z IROP

Centrum doporučilo více než 3400 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 54 miliard korun.


Archiv novinek