Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

4.2.2019

IROP pomáhá ke zefektivnění prevence a léčby onkologických onemocnění u žen

Na dnešní den připadá Světový den boje proti rakovině - World Cancer Day. Tento významný den je iniciativou nevládní organizace Union for International Cancer Control a jejich partnerských organizací, kterých je po celém světě více než 800. Cílem světového dne boje proti rakovině je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci. IROP na zkvalitnění a zefektivnění léčby nádorových onemocnění rozdělil téměř 830 milionů korun.

1.2.2019

Přes 3 600 českých projektů získalo v roce 2018 evropské dotace díky doporučení Centra pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj v roce 2018 doporučilo více než 3 600 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tyto projekty pokrývají širokou škálu oblastí napříč českými regiony - patří mezi ně například opravy kulturních památek, modernizace a obnova silnic, zefektivnění poskytování sociálních služeb nebo energetické úspory v bytových domech. Centrum už v programu IROP celkově doporučilo přes 7000 projektů v celkové hodnotě 117 miliard korun.

31.1.2019

Aktualizace výzvy IROP č. 6 - zrušení povinné přílohy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo 6. výzvu IROP "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS" a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin".

23.1.2019

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem bude pokračovat

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert podepsali dnes v Černínském paláci prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Deklarovali tak záměr podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027. Podpisu se zúčastnil i generální ředitel Centra pro regionální rozvoj Zdeněk Vašák.

31.12.2018

U výzvy č. 70 byl ukončen příjem žádostí a zveřejněno průběžné pořadí projektů

Dne 21. prosince 2018 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) číslo 70 s názvem "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II" ze specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T".

13.12.2018

ŘO IROP vydal výklad k indikátorům ve SC 4.2

Dne 13. prosince 2018 vydal Řídicí orgán IROP výklad k indikátorům ve specifickém cíli 4.2. Dokument shrnuje informace a povinnosti příjemců při plnění indikátorů, které vyplývají z Podmínek právního aktu, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a Metodického listu indikátoru. Dokument naleznete zde.


Archiv novinek