Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

17.1.2017

Cíl 2 - výklad ve věci postupu při zadávání zakázek

Dne 16. ledna 2017 MMR v pozici ŘO/NO a NK pro programy Cíle 2 vydal výklad ve věci postupu při zadávání zakázek, které jsou realizovány mimo režim zákona dle tzv. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do doby vydání jeho aktualizované verze ve vazbě na zákon č. 134/2016Sb. Výklad naleznete pod tímto odkazem.

4.1.2017

Konzultační dny odboru Evropské územní spolupráce v Liberci

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve kooperační partnery Programu spolupráce Česká republika - Sasko 2014 - 2020, partnery programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, partnery meziregionálního programu Interreg EUROPE a partnery nadnárodních programů Interreg CENTRAL EUROPE a Interreg DANUBE z Libereckého kraje, jejichž projekt byl schválen, na konzultační dny, které se uskuteční v Liberci. Více informací v těle zprávy.

4.1.2017

URBACT III - zveřejněn formulář Soupisky výdajů-finanční zprávy

V návaznosti na zveřejnění formuláře Soupisky výdajů-finanční zprávy (formulář č. 7), který je součástí Pokynů pro příjemce ke kontrole pro program URBACT III, Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje upřesnění ke způsobu jeho vyplňování. Předmětem upřesnění je ustanovení a použití správného směnného kurz CZK/EUR ve sloupci N formuláře č. 7 - soupisky výdajů - finanční zprávy.

29.12.2016

Dvě poslední výzvy z IROP v roce 2016 přispějí 3,7 mld. Kč ke zkvalitnění infrastruktury v oblasti vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je podpořit infrastrukturu základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Celkem je v obou výzvách připraveno 3,7 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 5. ledna 2017.

20.12.2016

Přečtěte si nejnovější číslo newsletteru Centra

Dnes vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra, zaměřené na pokrok v Centru v roce 2016 a výhled na rok 2017. Newsletter také mimo jiné nabízí rady, jak se vyvarovat chyb při podávání žádostí, či článek o projektech spolufinancovaných z IOP, které získávají různá ocenění. Newsletter je k dispozici volně ke stažení zde. Přejeme příjemné čtení!

15.12.2016

Česko - polský program schválil projekty za více než 900 milionů korun

Ve dnech 8. - 9. prosince proběhlo v Harrachově 7. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR - Polsko, kde byly mimo jiné doporučeny k financování standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. V prioritní ose 2, která je zaměřena na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, bylo schváleno celkem 25 projektů za více než 25 mil. eur. Ve čtvrté prioritní ose, která je směřována na spolupráci institucí a komunit, bylo schváleno k financování celkem 27 projektů za více než 8 mil. eur. Celková schválená částka tak dosahuje téměř miliardy Kč.

13.12.2016

IROP v číslech: kolik bylo zatím podáno žádostí a o které výzvy je největší zájem?

V červenci 2015 byly vyhlášeny první výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Tyto výzvy se týkaly rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Od té doby bylo vyhlášeno už více než 60 výzev zaměřených na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

8.12.2016

Aktualizace 10. výzvy IROP "Kybernetická bezpečnost"

IROP oznamuje, že dne 7. prosince 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 10. výzvy IROP "Kybernetická bezpečnost". V rámci aktualizace byly výdaje na nezbytně nutné  přizpůsobení/konfigurace/úpravy stávajících HW a SW prostředků odstraněny z vedlejších podporovaných aktivit. Uvedené výdaje patří od revize 1.3 mezi hlavní způsobilé výdaje - pořízení majetku. Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 10. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

7.12.2016

Více než 1 miliarda korun z IROP může být použita na zapojení sociálně vyloučených osob na trh práce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první prosincové výzvy na podání žádosti o podporu integrovaných projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem těchto výzev je podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, prostřednictvím kterých si sociálně vyloučené osoby budou moci snadněji najít cestu na trh práce. Celkem je ve všech výzvách připraveno přibližně 1 049 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 16. 12. 2016.

29.11.2016

Vyšlo třetí číslo Zpravodaje IROP

Ve třetím čísle Zpravodaje IROP, který vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, naleznete informace, které se týkají výzev na podporu v sociální oblasti - sociální bydlení, sociální služby, sociální podnikání a vzdělávání v sociálně vyloučených oblastech. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev do konce roku 2016, aktuality k veřejným zakázkám další zajímavé informace. Kompletní třetí číslo naleznete zde.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek