Centrum pro regionální rozvoj
České republiky  • Česky
  • English


Úvodní slovo Mgr. Markéty Reedové

Vážení čtenáři,
Centrum pro regionální rozvoj ČR se dlouhodobě snaží o maximální efektivitu svého fungování a neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných našim klientům, ... »

Kontakty

Mapa  Severozápadní Čechy Jihozápadní Čechy Praha Střední Čechy Jižní Morava Severovýchodní Čechy Střední Morava Moravskoslezsko

Národní politika kvality IOP - KVALITA ŽIVOTA Regionální informační servis (RIS) Mapový server

Novinky

16.12.2014

Vánoční provoz CRR ČR

Od 22. 12. do 2. 1. bude Centrum pro regionální rozvoj pro veřejnost fungovat v omezeném rozsahu. Centrální podatelna na Vinohradské bude otevřena v pondělí 22. 12. a v úterý 23. 12. od 8.30 do 16 hodin, v pondělí 29. 12. a v úterý 30. 12. od 8.30 do 15.30 hodin, ve středu 31. 12. a v pátek 2. 1. od 8.30 do 14 hodin. Všechny pobočky budou personálně zajištěny každý z uvedených pracovních dnů od 9 do 14 hodin vyjma středy 31. prosince, osobní návštěvu se nicméně doporučuje konzultovat předem telefonicky či mailem. 

12.12.2014

Navýšení alokace u 27. výzvy v IOP 3.4

Dne 10. prosince 2014 byla navýšena alokace u 27. výzvy v oblasti intervence 3.4 IOP "Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik". Výzva byla navýšena o 141 623 600 Kč (podíl ERDF) na konečných 488 616 000 Kč (podíl ERDF).

5.12.2014

Navýšení alokace u 22. výzvy v IOP 2.1

Dne 4. prosince 2014 byla navýšena alokace u 22. výzvy v oblasti intervence 2.1 IOP "Zavádění ICT v územní veřejné správě". Výzva byla navýšena o 297 mil. Kč (podíl SF) na konečných 697 mil. Kč (podíl SF).

5.12.2014

Navýšení alokace u 24. výzvy v IOP 5.1

Dne 3. prosince 2014 byla navýšena alokace u 24. výzvy v oblasti intervence 5.1 IOP "Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví". Výzva byla navýšena o 68 mil. Kč (podíl SF) a 12 mil. Kč (podíl státního rozpočtu).

1.12.2014

Organizační změny v CRR ČR

K 1. 12. 2014 byla z organizačních důvodů zrušena pobočka Praha / Střední Čechy, která je nově začleněna pod Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP, oddělení realizace projektů. Kontaktní osoby a kontaktní údaje pro příjemce v programech IOP, OPTP a Cíl 3 zůstávají beze změny.

26.11.2014

Změna v Náležitostech dokladování pro OP Central Europe

S platností od 27. 11. 2014 byla do Náležitostí dokladování doplněna povinnost příjemců předkládat seznam zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou více než jednu pracovní smlouvu/DPČ/DPP - pro projekt i mimo něj. Nové Náležitosti dokladování najdete zde. Náležitosti dokladování pro ostatní operační programy zůstávají beze změny.

24.11.2014

Navýšení alokace pro IOP 4.1, výzvu 25

Vzhledem k mimořádnému uvolnění úspor v realizovaných projektech a k převisu podaných žádostí o podporu rozhodl Řídicí orgán IOP dne 21. listopadu 2014 o navýšení finanční podpory u výzvy č. 25, oblast intervence 4.1 "Národní podpora cestovního ruchu" na částku 364 156 278 Kč.

20.11.2014

Aktualizace 3. výzvy v oblasti intervence 5.1 IOP

19. 11. 2014 byla aktualizována 3. výzva v IOP 5.1 a současně i Příručka pro žadatele a příjemce. Výzva umožňuje prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2015, pokud příjemce řádně zdůvodní nedodržení harmonogramu a důvody prodloužení budou v souladu s PŽP. Přílohy Příručky aktualizovány nebyly.

19.11.2014

Informace pro příjemce v programech Cíle 3

Připomínáme příjemcům, kteří jsou územním samosprávným celkem typu obec, město a městys, že jsou v případě změny statutárního zástupce v důsledku nedávných komunálních voleb povinni dle programové dokumentace tuto změnu ohlásit. Postup hlášení se řídí Příručkou pro příjemce pro každou hranici, podrobnosti jsou uvedeny v textu novinky.

13.11.2014

Informace pro příjemce v Integrovaném operačním programu

Připomínáme příjemcům, kteří jsou územním samosprávným celkem typu obec, město a městys, že jsou v případě změny statutárního zástupce v důsledku nedávných komunálních voleb povinni dle Příručky pro žadatele a příjemce tuto změnu ohlásit. Podrobnosti v textu novinky.

24.10.2014

Vyšlo třinácté číslo "Včera, dnes a zítra"

Tento týden vyšlo nové, třinácté číslo časopisu "Včera, dnes a zítra", které se věnuje využití integrovaných přístupů v evropských fondech, administraci projektů kulturního dědictví a druhé výzvě v programu OPTP.

12.9.2014

Výzva č. 27 v IOP - Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS

Dne 12. září 2014 byla vyhlášena kontinuální Výzva č. 27 v IOP 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při záchraně lidských životů a řešení mimořádných a krizových událostí pořízením letecké techniky. Oprávněným žadatelem v této výzvě je Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR. Příjem žádostí bude ukončen 27. února 2015.

8.9.2014

FAQ pro IOP 4.1, 25. výzva

Na záložce k 25. výzvě IOP byly zveřejněny FAQ (nejčastěji kladené otázky) týkající se zpracování projektových žádostí, veřejné podpory a způsobilosti výdajů pro IOP 4.1 (Národní podpora cestovního ruchu), 25. výzvu.

7.7.2014

Revize výzvy č. 18 a výzvy č. 19 IOP

Dne 02. 07. 2014 došlo k revizi výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.4 IOP a k revizi výzvy č. 19 pro oblast intervence 2.1 IOP. Podrobnosti v textu novinky.

28.5.2014

Výroční zpráva 2013

Centrum pro regionální rozvoj ČR vydalo svou výroční zprávu za rok 2013, která je volně ke stažení v sekci O nás.

14.4.2014

Souhrn dokumentace pro kontrolu ZŘ/VŘ

Útvar řízení administrace veřejných zakázek zpracoval souhrn dokumentů, které je nutno předložit na CRR ČR při kontrole zadávacího/výběrového řízení realizovaného v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu.

19.3.2014

Vyhledávač Projekty EU obsahuje již přes 62 tisíc záznamů!

Volně přístupný internetový portál Regionální informační servis (RIS), který od roku 2000 spravuje Centrum pro regionální rozvoj ČR, nabízí ve svém vyhledávači "Projekty EU" nejucelenější informace o evropských projektech v ČR. Aktuálně přesáhl počet záznamů v této databázi 62 tisíc položek! 

27.1.2014

Prodloužení maximálního termínu realizace projektů v IOP 3.1

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Pokyny k Výzvám č. 6, 7 a 8 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1. Pokyny se týkají prodloužení maximálního termínu realizace projektů, který byl výzvami stanoven na 30. 6. 2015. Nově se termín realizace projektů prodlužuje do 30. 11. 2015. Toto prodloužení termínu bude schvalovat ŘO IOP a mělo by být povolováno pouze ve výjimečných případech.

24.1.2014

Program JESSICA otevřen pro příjem žádostí

Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Prostředky z Integrovaného operačního programu jsou určeny na obnovu sídlišť a městských čtvrtí vymezených v Integrovaných plánech rozvoje měst. Možnost půjček se týká celkem 41 měst po celé České republice.

18.11.2013

Použití datové schránky CRR

Prosíme všechny příjemce i další uživatele, kteří směřují svou korespondenci na CRR ČR formou datové zprávy přes naší schránku jrgpjj8, aby vždy při odeslání zprávy uvedli jejího adresáta, tj. příslušný útvar nebo pobočku CRR ČR, případně konkrétního pracovníka, a usnadili tím doručení a vyřízení zprávy. Děkujeme za pochopení.

22.8.2013

Dokumenty ke kontrolám v IOP

V sekci IOP -> Dokumenty byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit ke kontrole zrealizovaného výběrového řízení (v rozdělení dle jednotlivých typů výběrových řízení). Dále byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit v oblasti intervence 2.1 ke kontrole věcné způsobilosti výdajů při předložení žádosti o platbu.

26.6.2013

Informace pro příjemce v IOP 3.1

Na webu CRR byly zveřejněny prezentace a manuály pro příjemce v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1 (Služby v oblasti sociální integrace), týkající se zejména zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

11.6.2013

Databáze judikátů k veřejným zakázkám

Centrum pro regionální rozvoj zpracovalo podrobný přehled rozsudků soudů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. V databázi více než tisícovky judikátů lze filtrovat podle jednotlivých parametrů, součástí jsou i hypertextové odkazy přímo na příslušné dokumenty.


Archiv novinek