Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

8.6.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

8.6.2018

Centrum zveřejnilo přehled nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu (ŽoP) a Zprávách o realizaci projektu (ZoR)

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány na Centru pro regionální rozvoj České republiky, připravili specialisté Centra pro příjemce dotace informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (ŽoP/ZoR),které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

7.6.2018

IROP: možnost prodloužení realizace projektu i za nejzazší datum ukončení realizace projektu

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

5.6.2018

MMR: IROP už rozdělil polovinu financí projektům v regionech

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku. K dnešnímu dni došlo k rozdělení více než poloviny částky, kterou má pro programové období 2014-2020 k dispozici. Na 4 620 projektů bylo uvolněno už 62,4 miliard korun, které přispějí k dalšímu rozvoji regionů. Přehled všech výzev IROP naleznete zde.

1.6.2018

Interreg V-A SK-CZ: výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ). Konečný termín pro podávání žádostí je 14.9. 2018.
Více informací najdete na stránkách programu zde.

1.6.2018

Interreg V-A SK-CZ: výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 (PO 3. - ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 (PO 3. - ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV). Konečný termín pro podávání žádostí je 27.9. 2018.
Více informací najdete na stránkách programu zde.

29.5.2018

Centrum navštívili studenti z Bánské Bystrice


V Centru pro regionální rozvoj České republiky jsme v úterý 29. května uvítali studenty Ekonomické fakulty z univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici, oboru "Teritoriálny manažment". Studenti se zajímali o roli Centra v procesu implementace evropských fondů v České republice - jak o Integrovaném regionálním operačním programu, tak o programech nadnárodní a přeshraniční spolupráce.

25.5.2018

Česko-saské setkání žen - podnikatelek z řemeslných oborů

V polovině května se uskutečnilo v Děčíně první setkání žen podnikatelek z Čech a německého Saska, především z Drážďan a okolí. Všechny přítomné ženy představily své výrobky, projekty, nápady někdy i své životní příběhy, které byly zajímavé a velmi inspirativní.

14.5.2018

Výzvy na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II. budou vyhlášeny v průběhu května

Dovolte nám vás informovat o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzvy na rozvoj sociálních služeb II. měly být podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 vyhlášeny v březnu 2018. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k náročnému vyjednávání s partnery ohledně parametrů výzvy budou výzvy vyhlášeny až v průběhu května 2018

10.5.2018

Centrum se zúčastnilo Dne Evropy a Stavebních veletrhů Brno

Centrum se v dubnu a květnu prezentovalo na dvou akcích: na konci minulého měsíce na Stavebních veletrzích Brno a 9. května na Dnu Evropy, který se uskutečnil v srdci Prahy na Střeleckém ostrově. Den Evropy se slaví jako připomenutí 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě.

7.5.2018

Knihovny získají 650 milionů korun z evropských fondů. Zkvalitní služby pro čtenáře a budou chránit kulturní dědictví

Jedenáct českých a moravských knihoven si rozdělí dotaci ve výši 648 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Úspěšné projekty jsou zaměřené na digitalizaci knihovních fondů nebo rekonstrukci stávajících a budování nových depozitářů - tím zároveň přispějí k zachování kulturního dědictví země. K získání finanční podpory doporučili vybrané projekty specialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky.

30.4.2018

IROP přináší novinky v možnosti prodloužení realizace projektu

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné schválit žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy, v případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

13.3.2018

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun

Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání v základních školách. Centrum pro regionální rozvoj totiž právě dokončilo hodnocení žádostí o dotace podaných v rámci výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.

9.3.2018

Projekty na podporu celoživotního vzdělávání v regionech si rozdělí 342 milionů korun

Celkem třicet devět projektů zaměřených na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace přesahující 342 milionů korun podpoří například město Písek s projektem "Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání" nebo obec Obecnice s projektem "Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy. Úspěsné projekty k financování z IROP doporučili specialisté Centra pro regionální rozvoj.

1.3.2018

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

8.2.2018

Zveřejňujeme matice způsobilosti výdajů s vysvětlením nejčastějších nejasností

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílům IROP. Přehledy obsahují nejčastější příklady uplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP. Aktuálně vypracované matice si lze stáhnout v těle článku.


Archiv novinek