Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

20.8.2018

Interreg V-A SK-CZ: Změna formálních náležitostí výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu přílohy č. 2 Manuálu přípravy a implementace projektu, který byl upravený formou metodického pokynu č. 4/2018. Více informací najdete na stránkách programu zde.

16.8.2018

Zveme vás na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Společný sekretariát Programu Interreg V-A - Česká republika - Polsko si vás dovoluje pozvat na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat dne 20. září 2018 (14:00 - 18:30) v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Součástí Výroční akce je i Polsko-český běh přátelství, který se bude konat dne 15. září 2018 ve městě Głuchołazy, trasa Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy (12 km).

9.7.2018

Přečtěte si nejnovější číslo newsletteru Centra

Právě vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra pro regionální rozvoj, které jsme koncipovali jako letní
speciál
. Integrovaný regionální operační program totiž podporuje mimo jiné i řadu projektů, kterých si
všimnete hlavně v prázdninových a dovolenkových měsících. Proto vám tentokrát chceme představit památky podpořené z IROP. Hlavní článek tohoto čísla se věnuje o revitalizaci hornické památky v krásné krajině Krkonoš - dolu Jan Šverma. Vězte ale, že památek, kterým IROP pomůže vrátit lesk, je mnohem více. Celé číslo časopisu čtěte zde.

3.7.2018

Vyhlášení nových výzev k sociálnímu bydlení pro integrované nástroje a aktualizace výzev k sociální infrastruktuře pro integrované nástroje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. června 2018 vyhlašuje nové průběžné výzvy č. 83 "Sociální bydlení - integrované projekty ITI", č. 84 "Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ" a č. 85 "Sociální bydlení - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

28.6.2018

Základní školy získají z IROP 1,36 miliardy korun navíc

Dalších 125 projektů za více než 1,36 miliardy korun bude podpořeno díky významnému navýšení financí pro výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL. Peníze byly přesunuty z oblasti zateplování bytových domů, kde zbyly nevyužité prostředky. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tak na základní školy nakonec uvolní více jak 4,5 miliardy korun.

27.6.2018

Seminář pro žadatele (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika) - Ostrava, Žilina, Zlín, Trnava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si vás dovolují pozvat na semináře pro žadatele výzev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. Více informací naleznete na stránkách programu zde. Pro účast na školení je vyplnit připojený přihlašovací formulář (naleznete zde).

25.6.2018

Došlo k navýšení alokace výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II."

Dne 19. června 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.", jejímž hlavním důvodem bylo navýšení alokace výzvy o 118 334 947 Kč (EFRR). Celková alokace výzvy č. 44 tak bude nově po navýšení činit 377 334 947 Kč (EFRR). Díky navýšení alokace bude možné uspokojit všechny úspěšné projekty výzvy č. 44 (z nichž část byla dosud vedena jako náhradní).

25.6.2018

Díky IROP vznikne 35 kilometrů nových cyklostezek a 333 parkovacích míst pro kola

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil výsledky výzvy "Cyklodoprava II". Sedmnáct úspěšných projektů si rozdělí 236 milionů korun a vznikne více než 35 kilometrů nových cyklostezek, které budou sloužit zejména k přepravě do zaměstnání, škol a za službami. Cyklisté navíc budou moci využívat 333 nových parkovacích míst pro jízdní kola. Žádosti ve výzvě vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj.

8.6.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

8.6.2018

Centrum zveřejnilo přehled nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu (ŽoP) a Zprávách o realizaci projektu (ZoR)

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány na Centru pro regionální rozvoj České republiky, připravili specialisté Centra pro příjemce dotace informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (ŽoP/ZoR),které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

7.6.2018

IROP: možnost prodloužení realizace projektu i za nejzazší datum ukončení realizace projektu

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

1.6.2018

Interreg V-A SK-CZ: výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ). Konečný termín pro podávání žádostí je 14.9. 2018.
Více informací najdete na stránkách programu zde.

25.5.2018

Česko-saské setkání žen - podnikatelek z řemeslných oborů

V polovině května se uskutečnilo v Děčíně první setkání žen podnikatelek z Čech a německého Saska, především z Drážďan a okolí. Všechny přítomné ženy představily své výrobky, projekty, nápady někdy i své životní příběhy, které byly zajímavé a velmi inspirativní.

1.3.2018

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

Archiv novinek