Centrum pro regionální rozvoj
České republikyÚvodní slovo Mgr. Markéty Reedové

Vážení čtenáři,
Centrum pro regionální rozvoj ČR se dlouhodobě snaží o maximální efektivitu svého fungování a neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných našim klientům, ... »

Kontakty

Mapa  Severozápadní Čechy Jihozápadní Čechy Praha Střední Čechy Jižní Morava Severovýchodní Čechy Střední Morava Moravskoslezsko

Národní politika kvality IOP - KVALITA ŽIVOTA Regionální informační servis (RIS) Mapový server

Novinky

10.4.2014

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky

Publikaci, kterou zpracovala RNDr. Jitka Ryšavá v roce 2011, vám nyní předkládáme v aktualizované verzi k dubnu 2014. Aktualizace se týká především řady internetových odkazů. Publikace je dostupná v české a anglické verzi na stránce Podpora podnikání v sekci Publikace, příručky.

25.3.2014

Souhrn dokumentace pro kontrolu ZŘ/VŘ

Útvar řízení administrace veřejných zakázek zpracoval souhrn dokumentů, které je nutno předložit na CRR ČR při kontrole zadávacího/výběrového řízení realizovaného v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu.

19.3.2014

Vyhledávač Projekty EU obsahuje již přes 62 tisíc záznamů!

Volně přístupný internetový portál Regionální informační servis (RIS), který od roku 2000 spravuje Centrum pro regionální rozvoj ČR, nabízí ve svém vyhledávači "Projekty EU" nejucelenější informace o evropských projektech v ČR. Aktuálně přesáhl počet záznamů v této databázi 62 tisíc položek! 

7.3.2014

Výzva č. 23 v IOP 3.4 - Hlasová a datová komunikace pro složky IZS

Dne 7. března 2014 byla vyhlášena Výzva č. 23 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.4, nazvaná "Hlasová a datová komunikace pro složky IZS". Oprávněnými žadateli jsou kraje a jimi zřizované organizace (zdravotnické záchranné služby). Příjem žádostí bude probíhat do 30. června 2014, a to na Hlavní kanceláři CRR ČR.

14.2.2014

Výzva č. 22 v IOP 2.1 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Dne 14. února 2014 byla vyhlášena Výzva č. 22 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 2.1, nazvaná "Konsolidace IT a nové služby TC obcí". Výzva je zaměřena na konsolidaci IT a rozvoj služeb a zvýšení bezpečnosti technologických center obcí s rozšířenou působností. Oprávněnými žadateli jsou obce. Příjem žádostí bude probíhat do 30. června 2014, a to na příslušných pobočkách CRR ČR.

27.1.2014

Prodloužení maximálního termínu realizace projektů v IOP 3.1

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Pokyny k Výzvám č. 6, 7 a 8 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1. Pokyny se týkají prodloužení maximálního termínu realizace projektů, který byl výzvami stanoven na 30. 6. 2015. Nově se termín realizace projektů prodlužuje do 30. 11. 2015. Toto prodloužení termínu bude schvalovat ŘO IOP a mělo by být povolováno pouze ve výjimečných případech.

24.1.2014

Program JESSICA otevřen pro příjem žádostí

Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Prostředky z Integrovaného operačního programu jsou určeny na obnovu sídlišť a městských čtvrtí vymezených v Integrovaných plánech rozvoje měst. Možnost půjček se týká celkem 41 měst po celé České republice.

18.11.2013

Použití datové schránky CRR

Prosíme všechny příjemce i další uživatele, kteří směřují svou korespondenci na CRR ČR formou datové zprávy přes naší schránku jrgpjj8, aby vždy při odeslání zprávy uvedli jejího adresáta, tj. příslušný útvar nebo pobočku CRR ČR, případně konkrétního pracovníka, a usnadili tím doručení a vyřízení zprávy. Děkujeme za pochopení.

18.11.2013

Projekt Akcelerace: Příručky pro začínající podnikatele

Centrum pro regionální rozvoj ČR je partnerem pražského projektu Akcelerace, který je zaměřen na podporu začínajícím podnikatelům. V rámci tohoto projektu bylo vydáno několik informačních příruček, které jsou k dostání v Kontaktním centrum pro podnikatele v Opletalově ulici.

8.11.2013

Výroční konference sítě Enterprise Europe Network

Výroční konference sítě Enterprise Europe Network, která se konala v říjnu v litevském Vilniusu, mimo jiné představila nové programy na podporu malých a středních podniků pro období po roce 2013.

22.8.2013

Dokumenty ke kontrolám v IOP

V sekci IOP -> Dokumenty byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit ke kontrole zrealizovaného výběrového řízení (v rozdělení dle jednotlivých typů výběrových řízení). Dále byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit v oblasti intervence 2.1 ke kontrole věcné způsobilosti výdajů při předložení žádosti o platbu.

26.6.2013

Informace pro příjemce v IOP 3.1

Na webu CRR byly zveřejněny prezentace a manuály pro příjemce v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1 (Služby v oblasti sociální integrace), týkající se zejména zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

11.6.2013

Databáze judikátů k veřejným zakázkám

Centrum pro regionální rozvoj zpracovalo podrobný přehled rozsudků soudů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. V databázi více než tisícovky judikátů lze filtrovat podle jednotlivých parametrů, součástí jsou i hypertextové odkazy přímo na příslušné dokumenty.


Archiv novinek