Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

27.6.2016

Přehled seminářů k 36. výzvě IROP - "Stanice IZS"

V návaznosti na postupné vyhlašování výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pořádají Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídicí orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentry semináře pro žadatele.

7.6.2016

Přehled seminářů k výzvám IROP 34 a 35 - "Sociální bydlení"

V návaznosti na postupné vyhlašování výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pořádají Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídicí orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentry semináře pro žadatele.

25.5.2016

Konzultace Evropská územní spolupráce v Libereckém kraji

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve kooperační partnery Programu spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020 a partnery programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko z Libereckého kraje, jejichž projekt byl schválen, na konzultační dny.

25.5.2016

Hledáme nové kolegyně a kolegy

Centrum pro regionální rozvoj České republiky se rychle rozrůstá a hledá nové kolegyně a kolegy na mnoho různých pozic.

2.5.2016

Centrum pro regionální rozvoj České republiky sídlí ode dneška na nové adrese

Centrum pro regionální rozvoj České republiky sídlí od dnešního dne na nové adrese U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 - Strašnice. V novém sídle budou pohromadě všechna pražská pracoviště organizace, jež doposud sídlila ve třech různých budovách. Z pohledu veřejnosti se jedná především o dvě kontaktní místa pro Integrovaný regionální operační program (IROP), a to oddělení pro Středočeský kraj a oddělení OSS, které má na starosti administraci projektů organizačních složek státu.

31.3.2016

Pracoviště Centra v Hradci Králové ode dneška na nové adrese v Evropském domě

Ode dneška sídlí pracoviště Centra pro regionální rozvoj v Hradci Králové v nových prostorách v Evropském domě, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové. Pobočka slouží jako kontaktní pracoviště pro IROP v Královéhradeckém kraji a pro udržitelnost programu IOP a pro programy Evropské územní spolupráce v regionu Severovýchod.

30.3.2016

Byly schváleny nové projekty přeshraniční spolupráce České republiky a Saska

V rámci OPPS Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 byly schváleny další projekty.  Z prostředků Evropské unie bude podpořeno patnáct projektů, které se týkají kulturního dědictví, vzdělávání a cestovního ruchu. Podpořeny byly projekty zabývající se kulturou v jednotlivých regionech nebo podporou tradičních řemesel, hasičských sborů či přeshraniční kooperační výuky.

11.3.2016

Uveřejněno vyjádření Centra k veřejným zakázkám IROP

Informujeme žadatele programu IROP, že na webových stránkách Centra bylo uveřejněno první vyjádření Centra k veřejným zakázkám. Toto vyjádření řeší způsob zadávání veřejných zakázek na stavební práce v SC 1.1 IROP z pohledu povinnosti sčítání předpokládaných hodnot jednotlivých plánovaných stavebních akcí. Při konzultacích situací daného druhu prosíme vycházejte ze závěrů tohoto vyjádření Centra.
Vyjádření naleznete
zde. O vydání dalších plánovaných vyjádření Centra budeme informovat.

9.3.2016

Podívejte se na kulturní památky, které se díky IOPu dočkaly obnovy (VIDEO)

Konec roku 2015 znamenal i oficiální ukončení Integrovaného operačního programu. Ten byl zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje, to vše s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Podívejte se s námi na kulturní památky, které se díky IOPu dočkaly obnovy.

26.1.2016

Nové publikace MMR k evropským fondům 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci vydalo sérii informativních publikací, jejichž cílem je poskytnout žadatelům, příjemcům, ale i široké veřejnosti základní vhled do problematiky evropských fondů nastávajícího programového období 2014-2020. Všechny tituly jsou elektronicky volně ke stažení v sekci Publikace.

11.1.2016

Program rakousko-české přeshraniční spolupráce zahájen

V pátek 8. ledna 2015 byl zahajovací konferencí oficiálně otevřen program rakousko-české přeshraniční spolupráce. Část Společného sekretariátu, který má administraci programu na starosti, bude i na české straně pod hlavičkou Centra pro regionální rozvoj České republiky. Sídlit bude v Brně.

8.1.2016

Agendy Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR byly převedeny na MMR

Upozorňujeme všechny uživatele portálů Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR, že jejich administrace byla od 1. ledna 2016 převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky. Případné dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu Jirina.Sleichrtova(at)mmr.cz nebo telefonicky na 234 154 065.

8.1.2016

Oficiální zdroje informací k programu IROP

Upozorňujeme všechny žadatele a příjemce programu IROP, že dokumentaci prezentovanou jinými subjekty nemůže Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ani Centrum pro regionální rozvoj České republiky kontrolovat, a tudíž nemůže garantovat jejich aktuálnost a věcnou správnost. Proto doporučujeme čerpat informace vždy z oficiálních zdrojů - webu dotaceeu.cz nebo strukturalni-fondy.cz.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek