Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

20.7.2016

Výzva č. 21 IROP "Muzea" - prodloužení příjmu žádostí do výzvy a revize výzvy

Z technických důvodů je prodloužen termín ukončení příjmu žádostí do 21. výzvy "Muzea" IROP z 31. července 2016 do 2. srpna 2016 do 15 hodin. Dále Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel 21. výzvy v rámci specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a revizi textu 21. výzvy IROP.

19.7.2016

Vyhlášena výzva na modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. tříd

Informujeme, že Řídicí orgán IROP vyhlásil novou výzvu zaměřenou na modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. tříd v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ; České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín). Pro výzvu je připraveno téměř 840 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací o výzvě zde.

13.7.2016

Centrální seminář pro žadatele k výzvám č. 38 a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center (v SVL)"

Řidicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k výzvám IROP č. 38 a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center" a "Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách", který se uskuteční ve čtvrtek 28. července v Praze. Více informací vč. přihlašovacího formuláře naleznete zde.

30.6.2016

Nové číslo newsletteru Centra je zaměřené na zákon o zadávání veřejných zakázek

Dnes vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra, zaměřené na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Newsletter by měl laskavému čtenáři nabídnout základní informace o novém zákonu a také užitečné rady, aby předkladatelé projektových zámerů mohli úspěšně realizovat své projekty. Newsletter je k dispozici volně ke stažení zde.

27.6.2016

Přehled seminářů k 36. výzvě IROP - "Stanice IZS"

V návaznosti na postupné vyhlašování výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pořádají Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídicí orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentry semináře pro žadatele.

25.5.2016

Konzultace Evropská územní spolupráce v Libereckém kraji

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zve kooperační partnery Programu spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020 a partnery programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko z Libereckého kraje, jejichž projekt byl schválen, na konzultační dny.

25.5.2016

Hledáme nové kolegyně a kolegy

Centrum pro regionální rozvoj České republiky se rychle rozrůstá a hledá nové kolegyně a kolegy na mnoho různých pozic.

31.3.2016

Pracoviště Centra v Hradci Králové ode dneška na nové adrese v Evropském domě

Ode dneška sídlí pracoviště Centra pro regionální rozvoj v Hradci Králové v nových prostorách v Evropském domě, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové. Pobočka slouží jako kontaktní pracoviště pro IROP v Královéhradeckém kraji a pro udržitelnost programu IOP a pro programy Evropské územní spolupráce v regionu Severovýchod.

30.3.2016

Byly schváleny nové projekty přeshraniční spolupráce České republiky a Saska

V rámci OPPS Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 byly schváleny další projekty.  Z prostředků Evropské unie bude podpořeno patnáct projektů, které se týkají kulturního dědictví, vzdělávání a cestovního ruchu. Podpořeny byly projekty zabývající se kulturou v jednotlivých regionech nebo podporou tradičních řemesel, hasičských sborů či přeshraniční kooperační výuky.

11.1.2016

Program rakousko-české přeshraniční spolupráce zahájen

V pátek 8. ledna 2015 byl zahajovací konferencí oficiálně otevřen program rakousko-české přeshraniční spolupráce. Část Společného sekretariátu, který má administraci programu na starosti, bude i na české straně pod hlavičkou Centra pro regionální rozvoj České republiky. Sídlit bude v Brně.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek