Centrum pro regionální rozvoj
České republiky  • Česky
  • English


Úvodní slovo Mgr. Markéty Reedové

Vážení čtenáři,
Centrum pro regionální rozvoj ČR se dlouhodobě snaží o maximální efektivitu svého fungování a neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných našim klientům, ... »

Kontakty

Mapa  Severozápadní Čechy Jihozápadní Čechy Praha Střední Čechy Jižní Morava Severovýchodní Čechy Střední Morava Moravskoslezsko

Národní politika kvality IOP - KVALITA ŽIVOTA Regionální informační servis (RIS) Mapový server

Novinky

21.7.2014

Nové číslo našeho občasníku se věnuje podpoře malých a středních podniků

Právě vychází nové, dvanácté číslo našeho občasníku Včera, dnes a zítra. Toto mimořádné číslo je součástí projektu na podporu malých a středních podniků, na jehož realizaci se podílí více než třicet partnerů z celé republiky. Časopis je volně ke stažení proklikem na titulek novinky. 

7.7.2014

Revize výzvy č. 18 a výzvy č. 19 IOP

Dne 02. 07. 2014 došlo k revizi výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.4 IOP a k revizi výzvy č. 19 pro oblast intervence 2.1 IOP. Podrobnosti v textu novinky.

3.7.2014

Výzva č. 26 v IOP, oblast intervence 3.4

Dne 30. června 2014 byla vyhlášena Výzva č. 26 v Integrovaném operačním programu, prioritní oblast 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik. Cílem je posílení schopnosti IZS při řešení rozsáhlých mimořádných a krizových událostí pořízením techniky a specializovaných technologických zařízení pro okamžitý a účinný zásah. Oprávněným žadatelem v této výzvě je Policejní prezidium ČR. Příjem žádostí bude probíhat do 29. srpna 2014, a to na Hlavní kanceláři CRR ČR.

25.6.2014

Výzva č. 25 v IOP - Národní podpora cestovního ruchu

Dne 25. června 2014 byla vyhlášena Výzva č. 25 v Integrovaném operačním programu, prioritní oblast 4 - Národní podpora cestovního ruchu. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu. Příjem žádostí bude probíhat do 1. října 2014, a to na Hlavní kanceláři CRR ČR.

19.6.2014

Navýšení finanční podpory u 24. výzvy IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu navýšil dne 18. 6. 2014 finanční podporu u 24. výzvy v oblasti intervence 5.1. Finanční podpora z ERDF činí po navýšení 528 mil. Kč a finanční podpora ze SR činí po navýšení 93 mil. Kč.

19.6.2014

Navýšení finanční podpory u 22. výzvy IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu navýšil dne 18. 6. 2014 finanční podporu u 22. výzvy v oblasti intervence 2.1. Finanční podpora z ERDF činí po navýšení 400 mil. Kč.

30.5.2014

Nové číslo občasníku Včera, dnes a zítra

Na konci května vyšlo u příležitosti výjezdního zasedání jedenácté číslo našeho občasníku, které shrnuje poslední půlrok a výhledy na další období ve všech našich činnostech (program IOP, programy Cíle 3, regionalistika, Enterpise Europe Network). Ke stažení v sekci Publikace.

28.5.2014

Výroční zpráva 2013

Centrum pro regionální rozvoj ČR vydalo svou výroční zprávu za rok 2013, která je volně ke stažení v sekci O nás.

28.4.2014

Soutěžte s památkami opravenými za podpory IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR startuje ve čtvrtek 1. května 2014 letní soutěž "Dejte hlas českým památkám". Zapojte se i Vy a hlasujte pro jednu ze šestnácti nominovaných jedinečných památek podpořených z Integrovaného operačního programu. Soutěž trvá do konce srpna. Více informací na www.kvalitazivota.eu.

14.4.2014

Souhrn dokumentace pro kontrolu ZŘ/VŘ

Útvar řízení administrace veřejných zakázek zpracoval souhrn dokumentů, které je nutno předložit na CRR ČR při kontrole zadávacího/výběrového řízení realizovaného v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu.

19.3.2014

Vyhledávač Projekty EU obsahuje již přes 62 tisíc záznamů!

Volně přístupný internetový portál Regionální informační servis (RIS), který od roku 2000 spravuje Centrum pro regionální rozvoj ČR, nabízí ve svém vyhledávači "Projekty EU" nejucelenější informace o evropských projektech v ČR. Aktuálně přesáhl počet záznamů v této databázi 62 tisíc položek! 

27.1.2014

Prodloužení maximálního termínu realizace projektů v IOP 3.1

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Pokyny k Výzvám č. 6, 7 a 8 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1. Pokyny se týkají prodloužení maximálního termínu realizace projektů, který byl výzvami stanoven na 30. 6. 2015. Nově se termín realizace projektů prodlužuje do 30. 11. 2015. Toto prodloužení termínu bude schvalovat ŘO IOP a mělo by být povolováno pouze ve výjimečných případech.

24.1.2014

Program JESSICA otevřen pro příjem žádostí

Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Prostředky z Integrovaného operačního programu jsou určeny na obnovu sídlišť a městských čtvrtí vymezených v Integrovaných plánech rozvoje měst. Možnost půjček se týká celkem 41 měst po celé České republice.

18.11.2013

Použití datové schránky CRR

Prosíme všechny příjemce i další uživatele, kteří směřují svou korespondenci na CRR ČR formou datové zprávy přes naší schránku jrgpjj8, aby vždy při odeslání zprávy uvedli jejího adresáta, tj. příslušný útvar nebo pobočku CRR ČR, případně konkrétního pracovníka, a usnadili tím doručení a vyřízení zprávy. Děkujeme za pochopení.

22.8.2013

Dokumenty ke kontrolám v IOP

V sekci IOP -> Dokumenty byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit ke kontrole zrealizovaného výběrového řízení (v rozdělení dle jednotlivých typů výběrových řízení). Dále byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit v oblasti intervence 2.1 ke kontrole věcné způsobilosti výdajů při předložení žádosti o platbu.

26.6.2013

Informace pro příjemce v IOP 3.1

Na webu CRR byly zveřejněny prezentace a manuály pro příjemce v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1 (Služby v oblasti sociální integrace), týkající se zejména zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

11.6.2013

Databáze judikátů k veřejným zakázkám

Centrum pro regionální rozvoj zpracovalo podrobný přehled rozsudků soudů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. V databázi více než tisícovky judikátů lze filtrovat podle jednotlivých parametrů, součástí jsou i hypertextové odkazy přímo na příslušné dokumenty.


Archiv novinek