Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNárodní politika kvality IOP - KVALITA ŽIVOTA Regionální informační servis (RIS) Mapový server

Novinky

25.11.2015

Dočasně nefunkční datová schránka

Upozorňujeme všechny partnery Centra, že z důvodu provedení změny údajů o statutárním orgánu v registru osob (ROS) nejsme schopni se do doby obdržení nových přístupových údajů připojit k datové schránce. V případě nutnosti urgentního doručení dokumentů prosím po dočasnou dobu využijte jiných prostředků komunikace. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

23.11.2015

Kláštery v Českém Krumlově se díky IOP otevírají veřejnosti

Již v sobotu se v Českém Krumlově veřejnosti slavnostně otevírá areál klášterů klarisek a minoritů, soubor památek doposud mimo větší zájem veřejnosti. Revitalizace kláštera trvala více než pět let a pomohly k ní prostředky z Integrovaného operačního programu (IOP).

9.11.2015

Otevřená výběrová řízení na volné pozice

Centrum pro regionální rozvoj České republiky jakožto Zprostředkující subjekt pro operační program IROP rozšiřuje svůj tým pracovníků o nové pozice jak na pražské centrále, tak na regionálních pracovištích. Přehled aktuálně vypsaných pozic je k dispozici v sekci O nás -> Volná místa.

6.11.2015

Projekty kulturních památek z IOP již téměř dokončeny

Ke konci října byly dokončeny téměř všechny projekty Integrovaného operačních programu (IOP), oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, týkající se revitalizace kulturních památek. Administraci a kontrolu projektů provádělo Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

29.10.2015

Otevíráme novou pobočku v Pardubicích!

Centrum pro regionální rozvoj České republiky otevírá další novou pobočku, tentokráte v Pardubicích. Pobočka bude sloužit jako kontaktní pracoviště pro program IROP v Pardubickém kraji. Pracoviště pro Cíl 3 - Evropskou územní spolupráci v regionu Severovýchod zůstává nadále v Hradci Králové. Nic se nemění ani pro příjemce v programu IOP, i pro ně kontaktní pracoviště zůstává v Hradci Králové.

26.10.2015

Přehled listopadových seminářů pro žadatele v programu IROP

V návaznosti na postupné vyhlašování výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pořádají Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídící orgán IROP a Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentry semináře pro žadatele.

23.9.2015

V brněnské nemocnici byl slavnostně otevřen nový heliport

V brněnské fakultní nemocnici byl dnes slavnostně otevřen nový moderní heliport, k jehož realizaci pomohly prostředky z Integrovaného operačního programu. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na bezmála 60 milionů korun, projekt administrovalo Centrum pro regionální rozvoj.

14.9.2015

Mezi finalisty ocenění Stavba roku 2015 jsou i tři projekty financované z programu IOP

Porota soutěže Stavba roku 2015 zveřejnila seznam patnácti finalistů, mezi kterými jsou i tři projekty spolufinancované z Integrovaného operačního programu - důl Hlubina v Ostravě, Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži a revitalizace kláštera v Broumově. Kontrolu realizace těchto projektů mělo na starosti Centrum pro regionální rozvoj.

9.9.2015

Novou techniku z programu IOP převzala i Policie ČR

První zářijový týden převzala Policie ČR prvních třicet nových terénních vozidel 4x4, která byla pořízena z Integrovaného operačního programu v rámci projektu "Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí".

7.9.2015

Nové sanitní vozy z programu IOP

Dnes proběhlo slavnostní předání devíti nových sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) Moravskoslezského kraje. Jedná se o první dodávku z celkem smluvených jedenadvaceti vozů pořízených z projektu "Sanitní vozy a služby e-Health". Projekt je financován z Integrovaného operačního programu (IOP) a jeho administraci má na starosti Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

3.9.2015

Otevíráme novou pobočku v Jihlavě!

Centrum pro regionální rozvoj České republiky otevírá další novou pobočku, tentokráte v Jihlavě. Pobočka bude sloužit jako kontaktní pracoviště pro program IROP v kraji Vysočina. Pracoviště pro Cíl 3 - Evropskou územní spolupráci v regionu Jihovýchod zůstává nadále v Brně. Nic se nemění ani pro příjemce v programu IOP, i pro ně kontaktní pracoviště zůstává v Brně.

1.9.2015

Otevíráme novou pobočku v Ústí nad Labem!

Centrum pro regionální rozvoj České republiky otevírá další novou pobočku, tentokráte v Ústí nad Labem. Pobočka bude sloužit jako kontaktní pracoviště pro program IROP v Ústeckém kraji. Pobočka pro Cíl 3 - Evropskou územní spolupráci zůstává ve stávajících prostorách v Chomutově. Nic se nemění ani pro příjemce v programu IOP, i pro ně kontaktní pracoviště zůstává v Chomutově.

20.7.2015

Kontaktní osoby pro program IROP ve všech krajích

Centrum pro regionální rozvoj průběžně připravuje nová krajská pracoviště pro administraci programu IROP. Ve všech krajích České republiky již máme kontaktní pracovníky pro konzultace týkající se tohoto nového programu. Více v sekci Kontakty IROP.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.

4.6.2015

Program IROP schválen Evropskou komisí

Integrovaný regionální operační program (IROP), jehož administraci bude z pozice Zprostředkujícího subjektu zajišťovat i Centrum pro regionální rozvoj, byl ve čtvrtek 4. června schválen Evropskou komisí.

31.3.2015

Pobočka Písek přestěhována

Od pondělí 30. března působí naše pobočka Jihozápad v Písku v nových prostorách na adrese Otakara Ševčíka 1943. Aktualizované kontakty na pracovníky pobočky zde.

13.2.2015

Revize Příručky pro příjemce a žadatele ve 27. Výzvě IOP

S platností od 12. 2. 2015 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve 27. výzvě programu IOP, oblasti intervence 3.4 "Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS". Úpravy se týkaly technických parametrů v rámci způsobilosti výdajů.

30.1.2015

Aktualizace Náležitostí dokladování IOP

Dne 30. ledna 2015 byly schváleny změny v dokumentu "Náležitosti dokladování" na základě vydaného Usnesení vlády č. 444/2014. Aktualizace a doplnění se týká zejména mzdových výdajů a jejich dokládání u projektů technické pomoci IOP (prioritní osa 6.1 a 6.2).

12.12.2014

Navýšení alokace u 27. výzvy v IOP 3.4

Dne 10. prosince 2014 byla navýšena alokace u 27. výzvy v oblasti intervence 3.4 IOP "Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik". Výzva byla navýšena o 141 623 600 Kč (podíl ERDF) na konečných 488 616 000 Kč (podíl ERDF).

5.12.2014

Navýšení alokace u 22. výzvy v IOP 2.1

Dne 4. prosince 2014 byla navýšena alokace u 22. výzvy v oblasti intervence 2.1 IOP "Zavádění ICT v územní veřejné správě". Výzva byla navýšena o 297 mil. Kč (podíl SF) na konečných 697 mil. Kč (podíl SF).

5.12.2014

Navýšení alokace u 24. výzvy v IOP 5.1

Dne 3. prosince 2014 byla navýšena alokace u 24. výzvy v oblasti intervence 5.1 IOP "Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví". Výzva byla navýšena o 68 mil. Kč (podíl SF) a 12 mil. Kč (podíl státního rozpočtu).

1.12.2014

Organizační změny v CRR ČR

K 1. 12. 2014 byla z organizačních důvodů zrušena pobočka Praha / Střední Čechy, která je nově začleněna pod Útvar řízení administrace programů IOP a OPTP, oddělení realizace projektů. Kontaktní osoby a kontaktní údaje pro příjemce v programech IOP, OPTP a Cíl 3 zůstávají beze změny.

26.11.2014

Změna v Náležitostech dokladování pro OP Central Europe

S platností od 27. 11. 2014 byla do Náležitostí dokladování doplněna povinnost příjemců předkládat seznam zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou více než jednu pracovní smlouvu/DPČ/DPP - pro projekt i mimo něj. Nové Náležitosti dokladování najdete zde. Náležitosti dokladování pro ostatní operační programy zůstávají beze změny.

8.9.2014

FAQ pro IOP 4.1, 25. výzva

Na záložce k 25. výzvě IOP byly zveřejněny FAQ (nejčastěji kladené otázky) týkající se zpracování projektových žádostí, veřejné podpory a způsobilosti výdajů pro IOP 4.1 (Národní podpora cestovního ruchu), 25. výzvu.

7.7.2014

Revize výzvy č. 18 a výzvy č. 19 IOP

Dne 02. 07. 2014 došlo k revizi výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.4 IOP a k revizi výzvy č. 19 pro oblast intervence 2.1 IOP. Podrobnosti v textu novinky.

14.4.2014

Souhrn dokumentace pro kontrolu ZŘ/VŘ

Útvar řízení administrace veřejných zakázek zpracoval souhrn dokumentů, které je nutno předložit na CRR ČR při kontrole zadávacího/výběrového řízení realizovaného v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu.

27.1.2014

Prodloužení maximálního termínu realizace projektů v IOP 3.1

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Pokyny k Výzvám č. 6, 7 a 8 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.1. Pokyny se týkají prodloužení maximálního termínu realizace projektů, který byl výzvami stanoven na 30. 6. 2015. Nově se termín realizace projektů prodlužuje do 30. 11. 2015. Toto prodloužení termínu bude schvalovat ŘO IOP a mělo by být povolováno pouze ve výjimečných případech.

24.1.2014

Program JESSICA otevřen pro příjem žádostí

Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Prostředky z Integrovaného operačního programu jsou určeny na obnovu sídlišť a městských čtvrtí vymezených v Integrovaných plánech rozvoje měst. Možnost půjček se týká celkem 41 měst po celé České republice.

22.8.2013

Dokumenty ke kontrolám v IOP

V sekci IOP -> Dokumenty byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit ke kontrole zrealizovaného výběrového řízení (v rozdělení dle jednotlivých typů výběrových řízení). Dále byly zveřejněny dokumenty, které mají příjemci předložit v oblasti intervence 2.1 ke kontrole věcné způsobilosti výdajů při předložení žádosti o platbu.

11.6.2013

Databáze judikátů k veřejným zakázkám

Centrum pro regionální rozvoj zpracovalo podrobný přehled rozsudků soudů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. V databázi více než tisícovky judikátů lze filtrovat podle jednotlivých parametrů, součástí jsou i hypertextové odkazy přímo na příslušné dokumenty.


Archiv novinek