Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

22.2.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

19.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 50 a č. 51

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídící orgán IROP oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" a č. 51 "Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ".

16.2.2018

Nenechte si ujít Veletrh dotačních příležitostí

Regionální kancelář agentury Czechinvest pro Kraj Vysočina pořádá 12. března pořádá v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě Veletrh dotačních příležitostí, kterého se partnersky účastní i specialisté Centra  (pro program IROP). Pozvánka na veletrh je zde.

15.2.2018

Využijte nabídku seminářů v oblasti energetických úspor

Centrum pro regionální rozvoj ve spolupráci s Eurocentry a Ministerstvem pro místní rozvoj vás srdečně zve na semináře na téma energetické úspory, ve kterých budou představeny možnosti spolufinancování pomocí evropských a celonárodních programů (podrobnosti a termíny jsou uvedeny v kalendáři akcí).

8.2.2018

1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech

Celkem 28 projektů, které mají za cíl zlepšit péči v oblasti perinatologie a onkogynekologie, se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K obdržení dotace přesahující 1,4 miliardy korun je doporučili specialisté z Centra pro regionální rozvoj České republiky.

8.2.2018

Zveřejňujeme matice způsobilosti výdajů s vysvětlením nejčastějších nejasností

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílům IROP. Přehledy obsahují nejčastější příklady uplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP. Aktuálně vypracované matice si lze stáhnout v těle článku.

5.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 40 a č. 42

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ" a č. 42  "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".

22.1.2018

Nová výzva IROP na zateplování bytových domů přinese žadatelům výrazné administrativní zjednodušení

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je připraveno celkem 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Žádosti bude možné podávat od 2. února 2018.

17.1.2018

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje novou výzvu

Investování podniků do výzkumu a inovací nebo zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu především malými a středními podniky, to je příklad aktivit, které budou v rámci výzvy podpořeny.

Řídící orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci s kódem INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Konečný termín pro podávání žádostí je 16. 4. 2018.

17.1.2018

Ovlivnit podobu příštího programového období může vyplněním dotazníku Evropské komise každý

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost zahrnující příjemce evropských dotací, orgány veřejné správy, nevládní organizace, podniky, akademické instituce i občany se zájmem evropské dotace a politiku soudržnosti, aby se zúčastnili veřejné konzultace a vyplnili dotazník, který pomůže s přípravou víceletého finančního rámce pro období po roce 2020. Cílem dotazníku je získat názor veřejnosti na dosavadní postupy i podporované oblasti a zajistit jejich optimální nastavení pro příští programové období.

16.1.2018

IROP rozdělí 145 milionů korun na modernizaci a stavbu nových učeben

Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělí mezi osmnáct schválených projektů z výzvy "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" přes 145 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Dalších osm projektů za téměř 60 milionů korun bylo zařazeno mezi náhradní projekty.

14.1.2018

Nová výzva na dotace na energetické úspory přináší řadu zjednodušení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva "Energetické úspory v bytových domech III" nabízí celkem 3,5 miliardy Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Zároveň přináší řadu opatření, které zjednodušují podání žádosti o podporu.

10.1.2018

Centralizace administrace projektů IOP v době udržitelnosti

Centrum pro regionální rozvoj České republiky koncem roku 2017 dokončilo proces centralizace administrace udržitelnosti projektů v rámci Integrovaného operačního programu (programové období 2007-2013) z územních pracovišť na jedno centrální pracoviště v Praze.

10.1.2018

Přečtete si dvacáté číslo newsletteru Centra

Vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra pro regionální rozvoj České republiky, ve kterém se ohlížíme za úšpěchy v minulém roce. Publikace nabízí rozhovor s generálním ředitelem Centra Zdeňkem Vašákem a představuje vybrané již dokončené projekty IROP. Centrum v roce 2017 také poprvé uspořádalo sérii výročních konferencí, které měly za cíl přiblížit činnost naší organizace v regionech - na fotografie z konferencí se můžete podívat na straně 11. Pokud jste se této akce nezúčastnili, doufáme, že se na některé z konferencí potkáme třeba v roce 2018. S koncem roku jsme se také ohlédli za programy příhraniční spolupráce (str. 13-14) a prací kolegů z oddělení Enterprise Europe Network (str. 15). Jako vždy vám přejeme příjemné počtení. Newsletter si můžete přečíst zde.

5.1.2018

Přes 3400 projektů získá dotace z IROP

Centrum doporučilo více než 3400 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 54 miliard korun.

4.1.2018

Základní školy získají na modernizaci 950 milionů

Specialisté Centra dokončili hodnocení výzvy "Infrastruktura základních škol". Schváleno bylo 65 projektů v celkové výši dotace 950 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, přičemž registrováno bylo 183 projektů za 2,2 miliardy korun.

Archiv novinek