Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

16.5.2018

Interreg V-A SK-CZ: školení ITMS2014+

Společný technický sekretariát informuje žadatele/příjemce programu Interreg V-A SK-CZ o připravovaném školení "Práce v systému ITMS2014+ veřejná část", které se uskuteční dne 24. května v Žilině. Více informací naleznete na stránkách programu.

14.5.2018

Výzvy na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II. budou vyhlášeny v průběhu května

Dovolte nám vás informovat o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzvy na rozvoj sociálních služeb II. měly být podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 vyhlášeny v březnu 2018. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k náročnému vyjednávání s partnery ohledně parametrů výzvy budou výzvy vyhlášeny až v průběhu května 2018

10.5.2018

Centrum se zúčastnilo Dne Evropy a Stavebních veletrhů Brno

Centrum se v dubnu a květnu prezentovalo na dvou akcích: na konci minulého měsíce na Stavebních veletrzích Brno a 9. května na Dnu Evropy, který se uskutečnil v srdci Prahy na Střeleckém ostrově. Den Evropy se slaví jako připomenutí 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě.

7.5.2018

Knihovny získají 650 milionů korun z evropských fondů. Zkvalitní služby pro čtenáře a budou chránit kulturní dědictví

Jedenáct českých a moravských knihoven si rozdělí dotaci ve výši 648 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Úspěšné projekty jsou zaměřené na digitalizaci knihovních fondů nebo rekonstrukci stávajících a budování nových depozitářů - tím zároveň přispějí k zachování kulturního dědictví země. K získání finanční podpory doporučili vybrané projekty specialisté Centra pro regionální rozvoj České republiky.

30.4.2018

IROP přináší novinky v možnosti prodloužení realizace projektu

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné schválit žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy, v případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

5.4.2018

Aktualizace výzev č. 79 a 80 pro sociální bydlení

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 "Sociální bydlení II." a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.".

29.3.2018

INTERREG V-A SK-CZ: Změna přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06). Více v těle zprávy.

23.3.2018

Informace pro příjemce v rámci výzev v SC 2.4 IROP zapojených do federace eduroam

ŘO IROP zveřejnil  informaci sdružení CESNET, z. s. p. o., určenou pro žadatele a příjemce výzev IROP v oblasti ZŠ a SŠ, kteří realizují zapojení do federace eduroam. Více v těle zprávy.

13.3.2018

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun

Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání v základních školách. Centrum pro regionální rozvoj totiž právě dokončilo hodnocení žádostí o dotace podaných v rámci výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.

9.3.2018

Projekty na podporu celoživotního vzdělávání v regionech si rozdělí 342 milionů korun

Celkem třicet devět projektů zaměřených na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace přesahující 342 milionů korun podpoří například město Písek s projektem "Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání" nebo obec Obecnice s projektem "Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy. Úspěsné projekty k financování z IROP doporučili specialisté Centra pro regionální rozvoj.

1.3.2018

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

8.2.2018

Zveřejňujeme matice způsobilosti výdajů s vysvětlením nejčastějších nejasností

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílům IROP. Přehledy obsahují nejčastější příklady uplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP. Aktuálně vypracované matice si lze stáhnout v těle článku.

14.1.2018

Nová výzva na dotace na energetické úspory přináší řadu zjednodušení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva "Energetické úspory v bytových domech III" nabízí celkem 3,5 miliardy Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Zároveň přináší řadu opatření, které zjednodušují podání žádosti o podporu.


Archiv novinek