Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

20.3.2018

Více než 23 milionů eur pro česko-polské příhraničíPřes 280 kilometrů nových cyklostezek, cyklotras, singletracků, nebo také pěších stezek bude vybudováno díky programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Schváleno bylo dalších třináct projektů za více jak 23 milionů EUR zaměřených na cestovní ruch. Navíc byly schváleny i dva projekty technické pomoci za 300 000 EUR.

15.3.2018

Program mezinárodní spolupráce Interreg SR - ČR oznamuje změnu formálních náležitostí u výzev

Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu vyhlášených výzev na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Více v těle zprávy.

13.3.2018

Základní školy získají z IROP skoro tři miliardy korun

Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání v základních školách. Centrum pro regionální rozvoj totiž právě dokončilo hodnocení žádostí o dotace podaných v rámci výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.

12.3.2018

Pro nové výzvy na sociální bydlení jsou připraveny dvě miliardy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Pro žadatele jsou v tomto roce připraveny na sociální bydlení dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

9.3.2018

Projekty na podporu celoživotního vzdělávání v regionech si rozdělí 342 milionů korun

Celkem třicet devět projektů zaměřených na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace přesahující 342 milionů korun podpoří například město Písek s projektem "Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání" nebo obec Obecnice s projektem "Vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání venkovského regionu Brdy. Úspěsné projekty k financování z IROP doporučili specialisté Centra pro regionální rozvoj.

1.3.2018

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

22.2.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

19.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 50 a č. 51

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídící orgán IROP oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" a č. 51 "Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ".

8.2.2018

1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech

Celkem 28 projektů, které mají za cíl zlepšit péči v oblasti perinatologie a onkogynekologie, se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K obdržení dotace přesahující 1,4 miliardy korun je doporučili specialisté z Centra pro regionální rozvoj České republiky.

8.2.2018

Zveřejňujeme matice způsobilosti výdajů s vysvětlením nejčastějších nejasností

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílům IROP. Přehledy obsahují nejčastější příklady uplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP. Aktuálně vypracované matice si lze stáhnout v těle článku.

5.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 40 a č. 42

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ" a č. 42  "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".

22.1.2018

Nová výzva IROP na zateplování bytových domů přinese žadatelům výrazné administrativní zjednodušení

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je připraveno celkem 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Žádosti bude možné podávat od 2. února 2018.

17.1.2018

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje novou výzvu

Investování podniků do výzkumu a inovací nebo zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu především malými a středními podniky, to je příklad aktivit, které budou v rámci výzvy podpořeny.

Řídící orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci s kódem INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Konečný termín pro podávání žádostí je 16. 4. 2018.

16.1.2018

IROP rozdělí 145 milionů korun na modernizaci a stavbu nových učeben

Integrovaný regionální operační program (IROP) rozdělí mezi osmnáct schválených projektů z výzvy "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání" přes 145 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Dalších osm projektů za téměř 60 milionů korun bylo zařazeno mezi náhradní projekty.

14.1.2018

Nová výzva na dotace na energetické úspory přináší řadu zjednodušení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva "Energetické úspory v bytových domech III" nabízí celkem 3,5 miliardy Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Zároveň přináší řadu opatření, které zjednodušují podání žádosti o podporu.

10.1.2018

Centralizace administrace projektů IOP v době udržitelnosti

Centrum pro regionální rozvoj České republiky koncem roku 2017 dokončilo proces centralizace administrace udržitelnosti projektů v rámci Integrovaného operačního programu (programové období 2007-2013) z územních pracovišť na jedno centrální pracoviště v Praze.

10.1.2018

Přečtete si dvacáté číslo newsletteru Centra

Vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra pro regionální rozvoj České republiky, ve kterém se ohlížíme za úšpěchy v minulém roce. Publikace nabízí rozhovor s generálním ředitelem Centra Zdeňkem Vašákem a představuje vybrané již dokončené projekty IROP. Centrum v roce 2017 také poprvé uspořádalo sérii výročních konferencí, které měly za cíl přiblížit činnost naší organizace v regionech - na fotografie z konferencí se můžete podívat na straně 11. Pokud jste se této akce nezúčastnili, doufáme, že se na některé z konferencí potkáme třeba v roce 2018. S koncem roku jsme se také ohlédli za programy příhraniční spolupráce (str. 13-14) a prací kolegů z oddělení Enterprise Europe Network (str. 15). Jako vždy vám přejeme příjemné počtení. Newsletter si můžete přečíst zde.

5.1.2018

Přes 3400 projektů získá dotace z IROP

Centrum doporučilo více než 3400 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 54 miliard korun.

4.1.2018

Základní školy získají na modernizaci 950 milionů

Specialisté Centra dokončili hodnocení výzvy "Infrastruktura základních škol". Schváleno bylo 65 projektů v celkové výši dotace 950 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, přičemž registrováno bylo 183 projektů za 2,2 miliardy korun.

Archiv novinek