Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

10.10.2019

Světový den duševního zdraví oslavil IROP navýšením alokace

IROP významně napomáhá právě probíhající reformě psychiatrické péče, jejímž záměrem je péči přizpůsobit standardům 21. století, pacienty v maximální možné míře přemístit do ambulantní péče, popř. je podpořit  a nabídnout jim pomoc v jejich domácím prostředí. Na podporu rozvoje a reformu psychiatrické péče byly v programovém období 2014-2020 vyhlášeny pro oblast zdravotnictví dvě výzvy za více než 2,5 mld. Kč.

30.9.2019

Roadshow IROP v AVI představí vize Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) zvou na seminář k novému programovému období 2021 - 2027, který se uskuteční 14. října v Praze.
Obsahem semináře je představení změn v novém programovém období, představení návrhu IROP 2021-2027, zaměření a změny v ITI a v CLLD v novém období a představení konzultačního servisu poskytovaného Centrem.
Více informací k akci vč. registračního formuláře naleznete zde. Termíny dalších seminářů v jednotlivých krajských městech budou postupně zveřejňovány.

17.9.2019

Tým Centra pro Teribear naběhal 1400 kilometrů a přispěl tak 43 tisíc na charitu

Centrum pro regionální rozvoj se letos poprvé jako tým zúčastnilo charitativního happeningu Teribear. Desetidenní akce má za cíl pomoci například dětem z dětských domovů, rodinám v nouzi nebo maminkám v azylových domech. Tým Centra společně ušel nebo uběhl celkem 1445,5 kilometrů, což odpovídá 43 000 korun, které poputují na pomoc týraným dětem. Celkově byl letošní výtěžek Teribearu je více než 12 milionů korun a ročník překonal všechny předchozí rekordy jak do počtu účastníků (20 tisíc), tak zdolaných kilometrů a vybrané částky. 

3.9.2019

Pohádkový Pernštejn díky dotaci z IROP doplní zámecká zahrada

Naši letošní spolupráci s pořadem Výleťák zakončíme na nejpohádkovějším hradu u nás - Pernštejně. Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu tu vzniká projekt obnovy zámecké zahrady na svahu pod hradem. Práce jsou v plném proudu a na finální podobu si návštěvníci ještě chvilku počkají, ale pak se bude na co těšit - Čínský pavilón, altány, jezírka, vodopády a mnoho dalšího. Hrad samozřejmě můžete na navštívit i teď - více se dozvíte v samotném díle.

2.9.2019

Dotazník MPO - překážky v podnikání na trhu EU

Cílem tohoto dotazníkového šetření, vytvořeného Sekcí Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu, je definovat společně s Vámi - respondenty (českými podnikateli) - překážky, které se stále vyskytují na vnitřním trhu EU a v zemích EHP.

29.8.2019

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 17

Řídící orgán IROP vydal dne 26. 8. 2019 Závazné stanovisko, kterým informuje žadatele a příjemce, jakým způsobem bude postupováno v případě revokace nepovinné přílohy Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v průběhu realizace, či doby udržitelnosti projektu. Bližší informace naleznete zde: Závazné stanovisko č. 17 (doplňující informace v těle článku).

26.8.2019

Zveme do Slezkých Beskyd na návštěvu dalšího projektu česko-polské spolupráce

S Výleťákem jsme se v srpnu vrátili do česko-polského pohraničí a připravili další tip na výlet a zároveň představení úspěšného projektu spolufinancovaného s evropských fondů. Tentokrát zveme do Slezských Beskyd. Obce Bystřice a Brenna tu díky podpoře z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vybudovaly moderní, atraktivní muzea a turistická infocentra, které spojuje turistická trasa mj. přes Velkou Čantoryji. Sledujte zde.   

23.8.2019

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 16

ŘO IROP uveřejňuje Závazné stanovisko k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 13. 8. 2019 Závazné stanovisko k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin, kterým upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, konkrétně podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech místních akčních skupin. Bližší informace naleznete zde: Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16

23.8.2019

Doporučení Centra pro výběr poradenské firmy

Centrum pro regionální rozvoj (Centrum) zaznamenalo článek v Deníku z 21. srpna 2019, týkající se neziskové organizace, jejíž projekt byl vyřazen z hodnocení kvůli nedodané dokumentaci. Organizace přitom měla na vyřízení dokumentace najatou poradenskou firmu. Ačkoli jsou pravidla hodnocení jasně daná pro všechny žadatele, Centrum chápe obtížnost situace, ve které se nezisková organizace nachází. Proto nám dovolte vydat několik doporučení pro potenciální žadatele (více v těle článku).

25.7.2019

Ve Slatiňanech obnoví díky IROP šlechtickou školu v přírodě. Přijďte se podívat už příští sezónu

Zámek Slatiňany byl v době své největší slávy milovaným sídlem rodiny knížat z Auerpergu, jedné z nejstarších, nejurozenějších a nejbohatších rodin v habsburské monarchii. Jako mnoho jiných zámků ho ale v druhé polovině 20. století čekal úpadek. V posledních letech se ale zámek postupně vrací do své původní podoby - v roce 2018 tu i díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) začaly rozsáhlé stavební práce. Ty dají nový kabát nejen zámku, ale i přilehlé šestnáctihektarové zahradě, kam se vrátí i funkční šlechtická škola v přírodě - miniatura statku, ve které se šlechtické děti učily hodnotě lidské práce pomocí hospodaření, péče o zvířata nebo pěstování zeleniny. Nejen tomuto tématu se věnuje nový díl pořadu Výleťák, který můžete sledovat zde.

24.7.2019

Evropské fondy pomáhají: Nový vrtulník zachraňuje životy

Deník ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj každý měsíc vydává články o úspěšných projektech podpořených z evropských fondů. Letecká služba Policie České republiky získala díky podpoře projektu v celkové výši 468 milionů korun korun nový vrtulník, který pomáhá při požárech, povodních, evakuaci či hledání ztracených osob.

23.7.2019

Rozhovor s generálním ředitelem Centra v časopise Veřejné zakázky v praxi

Exkluzivním hostem červencového čísla časopisu Veřejné zakázky v praxi byl generální ředitel Centra pro regionální rozvoj Zdeněk Vašák. V rozhovoru s ním se čtenáři dozvědí o nejčastějších chybách ve veřejných zakázkách, které Centrum řeší, dále o tom, jak si program IROP aktuálně stojí, o jaké typy projektů je mezi žadateli největší zájem atd. Rozhovor nastíní i možnou podobu programu IROP v příštím programovém období. Nezapomnělo se ani na téma přeshraniční spolupráce, kterou se naše organizace také zabývá.

Celý text, který vám přinášíme se svolením Nakladatelství FORUM, si můžete přečíst zde.

17.7.2019

Barokní perlu Vysočiny čeká rekonstrukce. Podívejte se na ni spolu s pořadem Výleťák

Nový díl pořadu Výleťák vám představí kostel sv. Markéty v Jaroměřicích, který je barokní perlou Vysočiny a neodmyslitelně patří k panoramatu města. Památka je spojená se sousedním zámkem a tvoří spolu jednotný celek, který zve k návštěvě obou objektů. Kostel je krásný nejen zvenčí - nabízí i unikátní interiér s monumentální kopulí, která je zajímavá nejen svým zpracováním, ale i nástropními freskami o rozloze 450 metrů čtverečních. I na jejich záchranu se podařilo farnosti získat dotaci z IROP. Celý díl můžete sledovat zde.

11.7.2019

Přečtěte si nový newsletter Centra, tentokrát zaměřený na Integrovaný záchranný systém

Právě vyšlo nové číslo newsletteru Centra, který jsme se tentokrát rozhodli zaměřit na Integrovaný záchranný systém (IZS). Ten má za úkol zkoordinovat spolupráci Hasičského záchranného sboru České republiky, Zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky v případě mimořádných událostí. Ať už se jedná o dopravní nehody, výpadek elektřiny nebo sněhovou kalamitu, jednotky IZS musí být připraveny efektivně a rychle jednat. Jejich význam se odráží i v podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - dotaci lze získat například na nové požární zbrojnice, výcviková střediska nebo speciální techniku. Newsletter čtěte zde.

28.6.2019

Navštivte zámek Vimperk a podívejte se, jak se mu vrací zašlá sláva

Dlouhodobá zanedbaná údržba dovedla zámek Vimperk ke skoro havarijnímu stavu. Nyní ho díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu čeká návrat zašlé slávy. Už zběžný náhled do jeho historie ukazuje, že je na co vzpomínat: založení králem Přemyslem Otakarem II., ochrana města Vimperka nebo vlastnictví mocných Rožmberků a Schwarzenbergů.

I to připomene nejnovější díl pořadu Výleťák, který můžete sledovat zde.

20.6.2019

Zástupkyně Centra pro regionální rozvoj mezi 125 nejvlivnějšími ženami Česka

Centrum získalo prestižní ocenění v podobě zařazení ředitelky Sekce administrace programu IROP, Ing. Heleny Miškovičové, na seznam 125 nejvlivnějších žen Česka. Její sekce má na starost největší operační program financovaný z fondů Evropské unie, který má alokaci 126 miliard korun. Jakkoli je zařazení na prestižní seznam časopisu Forbes především mimořádným oceněním manažerských schopností Heleny Miškovičové, ona sama ho vnímá jako uznání práce celého Centra. "Tímto oceněním se Centrum zařadilo mezi nejúspěšnější subjekty. Vnímám ho jako důkaz, že i státní správa může fungovat efektivně a s vysokou mírou profesionality, i jako potvrzení kvality práce Centra a jeho nezastupitelnosti pro rozvoj celé naší země," říká 43. nejvlivnější žena České republiky.

13.6.2019

Pět obcí spojených stezkou postavenou na bývalé železnici: zveme na návštěvu Železné cyklotrasy

Ode dneška se na Televizi Seznam můžete podívat na díl pořadu Výleťák věnovaný projektu Železná cyklotrasa. Ta vznikla v česko-polském pohraničí z iniciativy pěti obcí, které se rozhodly problém (nevyužité železniční tratě) přeměnit na turistickou atrakci, poslouží místním i návštěvníkům. Na trase dlouhé více než čtyřicet kilometrů najdou krásné dřevěné kostely, zámky, parky i přírodní zajímavosti. Nový díl sledujte zde.

3.6.2019

Unikátní kostel a impozantní klášter - nový díl Výleťáku pozve do broumovského výběžku

Další díl pořadu Výleťák, na kterém Centrum pro regionální rozvoj spolupracuje s Televizí Seznam, vás pozve do Broumova. Návštěvníci tu najdou opravený klášter (dílo slavných stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových) nebo soubor unikátních kostelů. Do toho nejsnadněji dostupného - kostela Panny Marie - se tým Výleťáku podíval. Obě stavby získaly dotaci z evropských fondů (kostel z IROP a klášter z Integrovaného operačního programu - IOP). Celý díl sledujte zde.


23.5.2019

Podívejte se na nové díly pořadu Výleťák zaměřené na projekty administrované Centrem

V příštích měsících se můžete těšit na celkem osm speciálních dílů pořadu Výleťák, který vás pozve na návštěvu projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu a programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. První díl zaměřený na podkrkonošský důl Jan Šverma můžete sledovat už teď. V budoucnu pořad zavítá například do Broumova nebo do česko-polského pohraničí, kde bude představený projekt Železná cyklotrasa

Archiv novinek