Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

20.9.2018

Navštivte Den otevřených dveří v Dačického domě v Kutné Hoře

Historické jádro Kutné Hory patří mezi památky UNESCO. Díky evropským fondům byl rekonstruován dům Mikuláše Dačického, který se tak stal vzdělávacím a prezentačním centrem světového dědictví UNESCO. Během Dne otevřených dveří se můžete seznámit s programem IROP a v soutěžích získat drobné dměny. Bližší informace uvnitř zprávy.

10.9.2018

Ve výzvě č. 86 je připraveno přes 450 milionů Kč na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.

4.9.2018

Aktualizace výzev č. 41 a 48 ke specifickému cíli 3.1

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 31. srpna 2018 byly vydány revize výzev pro předkládání integrovaných projektů IROP ve SC 3.1, a to revize výzvy č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ a revize výzvy č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI.

27.8.2018

Šest tisíc projektů získá dotace z evropských fondů

Již šest tisíc tuzemských projektů získalo doporučení k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K udělení finanční podpory je doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které žádosti o podporu hodnotí. Doporučené projekty pokrývají širokou škálu oblastí napříč českými regiony - patří mezi ně například revitalizace kulturních památek, modernizace a obnova silnic, zefektivnění poskytování sociálních služeb nebo nová technika pro záchranné složky. Celkový finanční objem dotací EU za doporučené projekty přesahuje 88 miliard korun.

24.8.2018

Aktualizace výzev ve specifickém cíli Kultura - změny v podmínkách poskytování podpory infrastruktury malého měřítka

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 20. srpna 2018 byla vydána revize výzev pro předkládání individuálních projektů IROP ve SC 3.1, a to revize výzvy č. 13 Revitalizace vybraných památek, č. 21 Muzea, č. 25 Knihovny, č. 52 Revitalizace vybraných památek II. a č. 76 Muzea II, které již byly uzavřeny pro příjem žádostí o podporu.

21.8.2018

Kde peníze z fondů EU pomáhají? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči

Evropské fondy pomáhají realizovat malé i velké projekty po celé České republice. Zajímá vás, kde konkrétně fondy EU pomohly ve vašem regionu? Zdarma navštivte běžně nepřístupné prostory v rámci dnů otevřených dveří. Čeká vás bohatý a zajímavý doprovodný program. Přijďte se podívat, kde fondy EU pomáhají, a užít si den plný zábavy a poznání.

20.8.2018

Interreg V-A SK-CZ: Změna formálních náležitostí výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu přílohy č. 2 Manuálu přípravy a implementace projektu, který byl upravený formou metodického pokynu č. 4/2018. Více informací najdete na stránkách programu zde.

16.8.2018

Zveme vás na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Společný sekretariát Programu Interreg V-A - Česká republika - Polsko si vás dovoluje pozvat na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat dne 20. září 2018 (14:00 - 18:30) v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Součástí Výroční akce je i Polsko-český běh přátelství, který se bude konat dne 15. září 2018 ve městě Głuchołazy, trasa Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy (12 km).

9.7.2018

Přečtěte si nejnovější číslo newsletteru Centra

Právě vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra pro regionální rozvoj, které jsme koncipovali jako letní
speciál
. Integrovaný regionální operační program totiž podporuje mimo jiné i řadu projektů, kterých si
všimnete hlavně v prázdninových a dovolenkových měsících. Proto vám tentokrát chceme představit památky podpořené z IROP. Hlavní článek tohoto čísla se věnuje o revitalizaci hornické památky v krásné krajině Krkonoš - dolu Jan Šverma. Vězte ale, že památek, kterým IROP pomůže vrátit lesk, je mnohem více. Celé číslo časopisu čtěte zde.

25.6.2018

Díky IROP vznikne 35 kilometrů nových cyklostezek a 333 parkovacích míst pro kola

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil výsledky výzvy "Cyklodoprava II". Sedmnáct úspěšných projektů si rozdělí 236 milionů korun a vznikne více než 35 kilometrů nových cyklostezek, které budou sloužit zejména k přepravě do zaměstnání, škol a za službami. Cyklisté navíc budou moci využívat 333 nových parkovacích míst pro jízdní kola. Žádosti ve výzvě vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj.

8.6.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

8.6.2018

Centrum zveřejnilo přehled nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu (ŽoP) a Zprávách o realizaci projektu (ZoR)

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány na Centru pro regionální rozvoj České republiky, připravili specialisté Centra pro příjemce dotace informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (ŽoP/ZoR),které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

7.6.2018

IROP: možnost prodloužení realizace projektu i za nejzazší datum ukončení realizace projektu

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

25.5.2018

Česko-saské setkání žen - podnikatelek z řemeslných oborů

V polovině května se uskutečnilo v Děčíně první setkání žen podnikatelek z Čech a německého Saska, především z Drážďan a okolí. Všechny přítomné ženy představily své výrobky, projekty, nápady někdy i své životní příběhy, které byly zajímavé a velmi inspirativní.

1.3.2018

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2, a 4. fázi kontroly

Na základě Metodického dopisu ŘO IROP, který upravil povinnost Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti provádění preventivních kontrol zakázek, pozastavuje Centrum s účinností od 1. 3. 2018 kontroly všech předložených dokumentací pro:
  • kontrolu zadávacích podmínek před zahájením zadávacího / výběrového řízení a kontrolu dokumentace před podpisem dodatku;
  • kontrolu dokumentace před podpisem smlouvy, vyjma nadlimitních zakázek a ZVH nad 11.915.000 Kč u dodávek a služeb a 149.224.000 Kč u st. prací.

Archiv novinek