Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

31.12.2018

U výzvy č. 70 byl ukončen příjem žádostí a zveřejněno průběžné pořadí projektů

Dne 21. prosince 2018 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) číslo 70 s názvem "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II" ze specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T".

20.12.2018

Přečtěte si nejnovější číslo newsletteru Centra

Právě vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra. Přečtete si v něm o úspěšných projektech spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu i o dalších aktivitách naší organizace. Newsletter je k dispozici zde.

13.12.2018

ŘO IROP vydal výklad k indikátorům ve SC 4.2

Dne 13. prosince 2018 vydal Řídicí orgán IROP výklad k indikátorům ve specifickém cíli 4.2. Dokument shrnuje informace a povinnosti příjemců při plnění indikátorů, které vyplývají z Podmínek právního aktu, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a Metodického listu indikátoru. Dokument naleznete zde.

21.11.2018

Revize výzvy č. 70 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 20. listopadu 2018 byla vydána revize průběžné výzvy č. 70 zaměřené na podporu projektů rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy na prioritních úsecích krajské silniční sítě.

16.11.2018

Česká republika stvrdila budoucnost přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Saskem

Ve dnech 12. a 14. 11. 2018 podepsal náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád dvě memoranda o budoucí přeshraniční spolupráci se sousedním Rakouskem a Svobodným státem Sasko. Česká republika tak potvrdila zájem pokračovat v programech přeshraniční spolupráce s těmito zeměmi i po roce 2020. Cílem programů je dlouhodobě posilovat hospodářský a inovační potenciál společného pohraničí, podporovat jeho hospodářskou, sociální a územní soudržnost. U obou programů plní Centrum pro regionální rozvoj funkci kontrolora.

Archiv novinek