Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

29.11.2016

Vyšlo třetí číslo Zpravodaje IROP

Ve třetím čísle Zpravodaje IROP, který vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, naleznete informace, které se týkají výzev na podporu v sociální oblasti - sociální bydlení, sociální služby, sociální podnikání a vzdělávání v sociálně vyloučených oblastech. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev do konce roku 2016, aktuality k veřejným zakázkám další zajímavé informace. Kompletní třetí číslo naleznete zde.

23.11.2016

Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 32 a č. 33

Dne 18. listopadu 2016 ve 14 hodin byl ukončen příjem žádostí ve výzvách IROP č. 32 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol" a výzvy č. 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)".

16.11.2016

Čtyři miliardy korun míří na rozvoj sociálních služeb a bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je podpořit rozvoj a transformaci sociálních služeb, rozvoj komunitních center a sociální bydlení. Celkem je ve všech třech výzvách připraveno téměř čtyři miliardy Kč. Příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2016.

7.11.2016

Řídící orgán IROP zveřejňuje aktuální informace k předloženým projektům do již uzavřené 31. výzvy IROP

V 31. výzvě IROP "Zvýšení kvality návazné péče", která byla vyhlášena jako průběžná s celkovou finanční alokací 4 260 000 000 Kč, bylo do uzavření výzvy, tj. do 18. 7. 2016, předloženo na Centrum pro regionální rozvoj České republiky 130 žádostí o podporu o celkovém objemu 7 276 554 002,72 Kč. V návaznosti na výše uvedené informujeme žadatele, že u všech předložených žádostí o podporu proběhne jejich hodnocení. U žadatelů, jejichž projekty splní kritéria hodnocení uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a zároveň je možné financování celkových způsobilých výdajů projektu z aktuální výše alokace výzvy, budou projekty doporučovány k financování a bude jim vydán Právní akt.

3.11.2016

Navýšení alokace 15. výzvy IROP "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality"

Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla navýšena alokace 15. výzvy IROP "Infrastruktura pro předškolní vzděláání pro sociálně vyloučené lokality". Dne 3. listopadu došlo k navýšení alokace výzvy o 276 mil. Kč, což umožní opětovně spustit zahájení doporučování k financování a schvalování projektů, což dosud nebylo možné z důvodu překročené alokace výzvy a neukončeného procesu hodnocení některých žádostí.

11.10.2016

IROP pomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. K dispozici je téměř 593 mil. korun. Žádosti lze podávat od 18. 11. 2016.

2.9.2016

Centrum spouští nový způsob informování žadatelů o průběhu hodnocení jejich Žádosti o podporu z programu IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v zájmu zvýšení informovanosti žadatelů o procesu hodnocení spouští projekt "informativní tabulky", ve které najde každý žadatel aktuální informace o stavu jeho Žádosti o podporu z programu IROP, a která doplňuje přímou komunikaci přes MS2014+. Od 2. září je ke stažení přímo na webu Centra.

11.1.2016

Program rakousko-české přeshraniční spolupráce zahájen

V pátek 8. ledna 2015 byl zahajovací konferencí oficiálně otevřen program rakousko-české přeshraniční spolupráce. Část Společného sekretariátu, který má administraci programu na starosti, bude i na české straně pod hlavičkou Centra pro regionální rozvoj České republiky. Sídlit bude v Brně.

8.1.2016

Agendy Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR byly převedeny na MMR

Upozorňujeme všechny uživatele portálů Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR, že jejich administrace byla od 1. ledna 2016 převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky. Případné dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu Jirina.Sleichrtova(at)mmr.cz nebo telefonicky na 234 154 065.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek