Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

26.8.2016

Omezený provoz pracoviště Centra v Karlových Varech dne 1. září

Upozorňujeme všechny zájemce o konzultaci v karlovarském pracovišti Centra, že z důvodu instalace serverů bude pracoviště ve čtvrtek 1. září fungovat v omezeném provozu bez datového připojení. Zaměstnanci Centra budou dostupní na mobilních telefonech a na e-maily odpoví v nejbližším možném termínu. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

26.8.2016

Omezený provoz pracoviště Centra v Ústí nad Labem dne 30. srpna

Upozorňujeme všechny zájemce o konzultaci v ústeckém pracovišti Centra, že z důvodu instalace serverů bude pracoviště v úterý 30. srpna fungovat v omezeném provozu bez datového připojení. Zaměstnanci Centra budou dostupní na mobilních telefonech a na e-maily odpoví v nejbližším možném termínu. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

25.8.2016

Zveme vás na centrální seminář k výzvě č. 49 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňován II."

Řídicí orgán IROP společně s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás srdečně zvou na seminář pro žadale k aktuální výzvě č. 49 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňován II.", kde budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti apod. K této výzvě se koná jen tento tzv. centrální seminář. Více informací naleznete zde.

25.8.2016

Památky, muzea a knihovny se dočkají podpory. V IROP na ně čeká přes miliarda korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z Integrovaného regionálního operačního programu výzvu k předkládání projektů, které spadají pod integrované územní investice (dále jen "ITI"). Týká se zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v nejvýznamnějších městech České republiky. Pro novou výzvu s názvem "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI" je připraveno téměř 1,15 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

24.8.2016

Omezený provoz pracoviště Centra v Plzni dne 25. srpna

Upozorňujeme všechny zájemce o konzultaci v plzeňském pracovišti Centra, že z důvodu instalace serverů bude pracoviště ve čtvrtek 25. srpna fungovat v omezeném provozu bez datového připojení. Zaměstnanci Centra budou dostupní na mobilních telefonech a na e-maily odpoví v nejbližším možném termínu. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

23.8.2016

Pro základní školy jsou v IROP připraveny přes dvě miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření. Žádosti lze podávat od konce září letošního roku.

18.8.2016

Aktualizace výzev na podporu sociálního podnikání a podporu dostupnosti nájemního sociálního bydlení

Řídící orgán IROP oznamuje, že dne 16. 8. 2016 byla aktualizována specifická pravidla výzvy č. 34 "Sociální bydlení" a specifická pravidla výzvy č. 35 "Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách". Dne 17. 8. 2016 byla také provedena aktualizace Specifických pravidel ve výzvách č. 43 "Sociální podnikání II" a č. 44 "Sociální podnikání pro SVL II".

17.8.2016

Přehled seminářů k výzvám IROP 43 a 44 - "Sociální podnikání II. (pro SVL)"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky spolu s Ministerstem pro místní rozvoj ČR vás tímto zvou na semináře pro žadatele 43. a 44. výzvě "Sociální podnikání (pro SVL) II." IROP. Na centrálním semináři v Praze a krajských seminářích budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádostmi o podporu apod. 

16.8.2016

Nová výzva IROP pomůže obcím financovat zpracování územních plánů

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří územní plány ve výzvě na podporu integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje, kdy nositeli strategií jsou místní akční skupiny. Těm již ministerstvo schválilo první projekty v dřívější výzvě na provoz, zvýšení připravenosti a informovanosti partnerů a žadatelů MAS v oblasti projektového řízení. Nová výzva v Integrovaném regionálním operačním programu nazvaná "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - int. proj. CLLD" je zaměřena na zpracování územních plánů nebo jejich změnu, zpracování regulačních plánů a také územních studií pořizovaných podle stavebního zákona.

15.8.2016

Začlenění do společnosti bude pro sociálně vyloučené osoby snadnější díky IROP

Sociální podnikání bude opět podpořeno v nových výzvách Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy k sociálnímu podnikání a pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 230 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 31. srpna 2016 do 31. ledna 2017. S ohledem na již ukončené výzvy k sociálnímu podnikání došlo ke změnám v nastavení výzev.

12.8.2016

Zveme vás na centrální seminář k výzvám č. 43 a 44. "Sociální podnikání (v SVL)"

Řídicí orgán IROP společně s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás srdečně zvou na seminář pro žadale k aktuální výzvě č. 43 a 44 IROP "Sociální podnikání II.", resp. "Sociální podnikání II. v SVL", kde budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti apod. K této výzvě se koná jen tento tzv. centrální seminář. Více informací naleznete zde.

12.8.2016

Přečtěte si druhé číslo Zpravodaje IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo druhé číslo Zpravodaje IROP, elektronického čtvrtletníku, nabízejícím užitečné informace týkající se programu IROP. Celé číslo newsletteru si můžete přečíst zde. V nejnovějším čísle naleznete informace, které se týkají výzev na podporu eGovernmentu a územního rozvoje. Najdete tu i aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2016.

10.8.2016

V IROP je aktuálně spuštěno 28 výzev s alokací přes 47 miliard korun

Všem žadatelům doporučujeme se blíže seznámit se s webovými stránkami www.strukturalni-fondy.cz, kde jsou zveřejněny veškeré informace k dosud vyhlášeným výzvám v Integrovaném regionálním operačním programu. Ve všech dosud vyhlášených 41 výzvách v IROP bylo předloženo téměř 1800 žádostí o podporu s objemem celkových způsobilých výdajů dosahující téměř 40 miliard korun.

19.7.2016

Vyhlášena výzva na modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. tříd

Informujeme, že Řídicí orgán IROP vyhlásil novou výzvu zaměřenou na modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. tříd v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ; České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín). Pro výzvu je připraveno téměř 840 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více informací o výzvě zde.

30.6.2016

Nové číslo newsletteru Centra je zaměřené na zákon o zadávání veřejných zakázek

Dnes vyšlo nejnovější číslo newsletteru Centra, zaměřené na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Newsletter by měl laskavému čtenáři nabídnout základní informace o novém zákonu a také užitečné rady, aby předkladatelé projektových zámerů mohli úspěšně realizovat své projekty. Newsletter je k dispozici volně ke stažení zde.

9.3.2016

Podívejte se na kulturní památky, které se díky IOPu dočkaly obnovy (VIDEO)

Konec roku 2015 znamenal i oficiální ukončení Integrovaného operačního programu. Ten byl zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje, to vše s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Podívejte se s námi na kulturní památky, které se díky IOPu dočkaly obnovy.

11.1.2016

Program rakousko-české přeshraniční spolupráce zahájen

V pátek 8. ledna 2015 byl zahajovací konferencí oficiálně otevřen program rakousko-české přeshraniční spolupráce. Část Společného sekretariátu, který má administraci programu na starosti, bude i na české straně pod hlavičkou Centra pro regionální rozvoj České republiky. Sídlit bude v Brně.

8.1.2016

Agendy Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR byly převedeny na MMR

Upozorňujeme všechny uživatele portálů Regionální informační servis a Mapový server CRR ČR, že jejich administrace byla od 1. ledna 2016 převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky. Případné dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu Jirina.Sleichrtova(at)mmr.cz nebo telefonicky na 234 154 065.

14.6.2015

Publikace o úspěšných projektech IOP

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu představuje formou publikace 25 úspěšných projektů realizovaných v IOP. Publikace je v elektronické podobě ke stažení na stránkách Strukturálních fondů.


Archiv novinek