Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

22.3.2019

Centrum hledá aktivního samostatného člověka na místo manažera publicity

Centrum pro regionální rozvoj České republiky posiluje publicitu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zřízuje proto nové místo manažera publicity IROP, který bude zodpovědný za zviditelnění výsledků naší práce v programu IROP - propagaci toho, co má velký význam pro občany České republiky. Hledáme aktivní svébytnou osobnost s chutí do práce a nápady, které jsme připraveni podporovat při jejich realizaci.

21.3.2019

Školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A CZ-PL

Oddělení pro NUTS II Severovýchod a Společný sekretariát Programu Interreg V-A - Česká republika - Polsko si Vás dovoluje pozvat na Školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, které se bude konat dne 4. dubna 2019 v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové (10:00 - 13:45).

21.3.2019

Nová verze Manuálu přípravy a implementace projektu pro Interreg V-A SK-CZ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje novou verzi Manuálu přípravy a implementace projektu (příjemce/žadatel, verze 4.1.).

14.3.2019

Nová výzva z programu Interreg V-A SK-CZ - Kvalitní životní prostředí

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/10 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ).

13.3.2019

MMR: IROP získal dalších 5,2 miliard, které rozdělí na projekty regionů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získal dodatečných 5,2 miliardy korun, které poputují k náhradním projektům vybraných výzev. Navíc bude v květnu 2019 vyhlášena nová výzva na nízkoemisní vozidla ve třech uhelných regionech.


8.3.2019

Zástupci Centra předali reflexní vestičky dětem z přeloučské školky podpořené z IROP

Centrum pro regionální rozvoj letošním roce podpoří bezpečnost dětí darováním reflexních vest do řady mateřských škol v krajích. Všechny tyto školky prošly rekonstrukcí, modernizací nebo rozšířením, které z velké části spolufinancoval Integrovaný regionální operační program (IROP). Prvním z regionů, kde se reflexní vestičky dětem předávaly, byl Pardubický kraj - konkrétně se 6. března dočkali malí školáci z MŠ Za Fontánou v Přelouči.

1.3.2019

Centrum pozastavuje konzultace k zakázkám v IROP

V souvislosti s předložením velmi vysokého počtu žádostí o platbu v průběhu ledna a února 2019 pozastavuje Centrum pro regionální rozvoj od 1. 3. 2019  osobní a e-mailové konzultace k veřejným zakázkám, včetně dočasného omezení dílčích konzultací, spočívajících v posouzení technické části veřejných zakázek v IROP u pořízení zdravotnických přístrojů nebo zakázek ICT. Disponibilní kapacita Centra je nyní plně vytížena kontrolou předložených žádostí o platbu a s nimi spojených veřejných zakázek.

1.3.2019

EÚS - nové mzdové sazby typových pozic

Od 1. 3. 2019 platí pro projekty EÚS nové maximální hodinové sazby pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ. Podrobnosti naleznete zde.

28.2.2019

Aktualita pro výzvy č. 83, 84 a 85 - integrované výzvy pro sociální bydlení

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci kontaktů na Kontaktní místo vydávající Pověřovací akt k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu (příloha SPŽP č. 8 u výzev č. 83 a 84, č. 10 u výzvy č. 85) a vystavující Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu (příloha SPŽP č. 7).

27.2.2019

MMR: IROP rozdělil již 80 miliard korun do regionů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který administruje Centrum pro regionální rozvoj, dosáhl další významné mety. Rozdělil již přes 80 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 5 740 projektů po celé České republice. Rozděleno tak už bylo 69 % všech financí, které má IROP k dispozici. Více informací o integrovaných nástrojích naleznete zde.

25.2.2019

Mediální kampaň IROP zahájena: podívejte se na nový spot a web o zateplování

Nová mediální kampaň IROP byla spuštěna. Seznamuje veřejnost s jednou z oblastí podpory IROP a ukazuje jak získat z IROP podporu na zateplení či jiné energeticky úsporné úpravy bytových domů. V IROP už bylo podpořeno přes 1300 projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti bytových domů za cca 2,8 miliardy korun. V aktuálně otevřené výzvě IROP č. 78 Energetické úspory v bytových domech III je k dispozici 2,5 miliardy Kč. Spolu s kampaní byl spuštěn i nový web Jde to zateplit.

22.2.2019

Krajská Výroční setkání IROP zahájil Plzeňský kraj

Dne 20. února se v Plzeňském kraji uskutečnilo první ze série Výročních setkání Územních odborů Centra s vybranými partnery.  Účastníci se sešli v Penzionu v Oboře v Horšově v bezprostřední blízkosti projektu realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) "Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů".

1.2.2019

Přes 3 600 českých projektů získalo v roce 2018 evropské dotace díky doporučení Centra pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj v roce 2018 doporučilo více než 3 600 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tyto projekty pokrývají širokou škálu oblastí napříč českými regiony - patří mezi ně například opravy kulturních památek, modernizace a obnova silnic, zefektivnění poskytování sociálních služeb nebo energetické úspory v bytových domech. Centrum už v programu IROP celkově doporučilo přes 7000 projektů v celkové hodnotě 117 miliard korun.

23.1.2019

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem bude pokračovat

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert podepsali dnes v Černínském paláci prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Deklarovali tak záměr podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027. Podpisu se zúčastnil i generální ředitel Centra pro regionální rozvoj Zdeněk Vašák.

13.12.2018

ŘO IROP vydal výklad k indikátorům ve SC 4.2

Dne 13. prosince 2018 vydal Řídicí orgán IROP výklad k indikátorům ve specifickém cíli 4.2. Dokument shrnuje informace a povinnosti příjemců při plnění indikátorů, které vyplývají z Podmínek právního aktu, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a Metodického listu indikátoru. Dokument naleznete zde.


Archiv novinek