Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English
Novinky

17.7.2019

Barokní perlu Vysočiny čeká rekonstrukce. Podívejte se na ni spolu s pořadem Výleťák

Nový díl pořadu Výleťák vám představí kostel sv. Markéty v Jaroměřicích, který je barokní perlou Vysočiny a neodmyslitelně patří k panoramatu města. Památka je spojená se sousedním zámkem a tvoří spolu jednotný celek, který zve k návštěvě obou objektů. Kostel je krásný nejen zvenčí - nabízí i unikátní interiér s monumentální kopulí, která je zajímavá nejen svým zpracováním, ale i nástropními freskami o rozloze 450 metrů čtverečních. I na jejich záchranu se podařilo farnosti získat dotaci z IROP. Celý díl můžete sledovat zde.

15.7.2019

Uzavření pobočky Centra ve Zlíně

Z důvodu celodenní odstávky vodovodní sítě společnosti Moravská vodárenská a. s., bude ve čtvrtek 18. 7. 2019 uzavřena pobočka Centra pro regionální rozvoj ve Zlíně.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

 

11.7.2019

Přečtěte si nový newsletter Centra, tentokrát zaměřený na Integrovaný záchranný systém

Právě vyšlo nové číslo newsletteru Centra, který jsme se tentokrát rozhodli zaměřit na Integrovaný záchranný systém (IZS). Ten má za úkol zkoordinovat spolupráci Hasičského záchranného sboru České republiky, Zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky v případě mimořádných událostí. Ať už se jedná o dopravní nehody, výpadek elektřiny nebo sněhovou kalamitu, jednotky IZS musí být připraveny efektivně a rychle jednat. Jejich význam se odráží i v podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - dotaci lze získat například na nové požární zbrojnice, výcviková střediska nebo speciální techniku. Newsletter čtěte zde.

28.6.2019

IROP významně podporuje infrastrukturu sociálních služeb a sociálního bydlení

Celkovou částkou 10,3 miliardy korun podpoří Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, během let 2014 - 2020 projekty infrastruktury sociálních služeb, deinstitucionalizace sociálních služeb, sociálního bydlení, komunitních center a polyfunkčních komunitních center.


28.6.2019

Navštivte zámek Vimperk a podívejte se, jak se mu vrací zašlá sláva

Dlouhodobá zanedbaná údržba dovedla zámek Vimperk ke skoro havarijnímu stavu. Nyní ho díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu čeká návrat zašlé slávy. Už zběžný náhled do jeho historie ukazuje, že je na co vzpomínat: založení králem Přemyslem Otakarem II., ochrana města Vimperka nebo vlastnictví mocných Rožmberků a Schwarzenbergů.

I to připomene nejnovější díl pořadu Výleťák, který můžete sledovat zde.

27.6.2019

Tři miliony EUR pro policisty, cestovní ruch i kulturu v česko-bavorském pohraničí

Tři miliony EUR poputují na sedm schválených projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Jde například o projekty Husova cesta nebo Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů. Podpořena bude díky projektu "Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů" spolupráce českých a německých policistů při společném řešení mimořádných situací v pohraničí, potírání negativních celospolečenských jevů, zefektivnění činnosti útvarů policejních složek při společných zásazích a zefektivnění výměny informací.

27.6.2019

Výzva IROP č. 89 "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony" byla aktualizována

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydává dne 25. června 2019 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 89. výzvy IROP ?Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony?, která byla vyhlášena ve specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Předmětem aktualizace Specifických pravidel je upřesnění vybraných kapitol na základě výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/24 Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zaměřena mj. i na předchozí výzvy IROP v aktivitě Nízkoemisní a bezemisní vozidla.

27.6.2019

Z programu IROP bylo rozděleno již 90 miliard korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosahuje v těchto dnech dalšího významného milníku. Již více než 90 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo rozděleno 6 567 projektům po celé České republice.

Příjemci tak realizují projekty za 79 % prostředků, které má IROP k dispozici.

26.6.2019

ŘO IROP vydal Závazné stanovisko č. 14

ŘO IROP zveřejňuje nové Závazné stanovisko.

20.6.2019

Zástupkyně Centra pro regionální rozvoj mezi 125 nejvlivnějšími ženami Česka

Centrum získalo prestižní ocenění v podobě zařazení ředitelky Sekce administrace programu IROP, Ing. Heleny Miškovičové, na seznam 125 nejvlivnějších žen Česka. Její sekce má na starost největší operační program financovaný z fondů Evropské unie, který má alokaci 126 miliard korun. Jakkoli je zařazení na prestižní seznam časopisu Forbes především mimořádným oceněním manažerských schopností Heleny Miškovičové, ona sama ho vnímá jako uznání práce celého Centra. "Tímto oceněním se Centrum zařadilo mezi nejúspěšnější subjekty. Vnímám ho jako důkaz, že i státní správa může fungovat efektivně a s vysokou mírou profesionality, i jako potvrzení kvality práce Centra a jeho nezastupitelnosti pro rozvoj celé naší země," říká 43. nejvlivnější žena České republiky.

13.6.2019

Pět obcí spojených stezkou postavenou na bývalé železnici: zveme na návštěvu Železné cyklotrasy

Ode dneška se na Televizi Seznam můžete podívat na díl pořadu Výleťák věnovaný projektu Železná cyklotrasa. Ta vznikla v česko-polském pohraničí z iniciativy pěti obcí, které se rozhodly problém (nevyužité železniční tratě) přeměnit na turistickou atrakci, poslouží místním i návštěvníkům. Na trase dlouhé více než čtyřicet kilometrů najdou krásné dřevěné kostely, zámky, parky i přírodní zajímavosti. Nový díl sledujte zde.

3.6.2019

Unikátní kostel a impozantní klášter - nový díl Výleťáku pozve do broumovského výběžku

Další díl pořadu Výleťák, na kterém Centrum pro regionální rozvoj spolupracuje s Televizí Seznam, vás pozve do Broumova. Návštěvníci tu najdou opravený klášter (dílo slavných stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových) nebo soubor unikátních kostelů. Do toho nejsnadněji dostupného - kostela Panny Marie - se tým Výleťáku podíval. Obě stavby získaly dotaci z evropských fondů (kostel z IROP a klášter z Integrovaného operačního programu - IOP). Celý díl sledujte zde.


23.5.2019

Podívejte se na nové díly pořadu Výleťák zaměřené na projekty administrované Centrem

V příštích měsících se můžete těšit na celkem osm speciálních dílů pořadu Výleťák, který vás pozve na návštěvu projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu a programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. První díl zaměřený na podkrkonošský důl Jan Šverma můžete sledovat už teď. V budoucnu pořad zavítá například do Broumova nebo do česko-polského pohraničí, kde bude představený projekt Železná cyklotrasa

2.5.2019

Nová výzva z programu Interreg V-A SK-CZ - Využívání inovačního potenciálu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 (PO 1. - VYUŽÍVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU).

Konečný termín pro podávání žádostí je 10. 9. 2019.

Více informací najdete zde.

15.4.2019

Výsledky zasedání monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika

Ve dnech 14. až 15. 3. 2019 se v Brně uskutečnilo zasedání Společného monitorovacího výboru (výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/07, výzva INTERREG V-A SK-CZ/2018/08). V rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 bylo schválených 8 žádostí (ze 17 předložených) za téměř 3 miliony eur a v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 bylo schválených 8 žádostí (ze 27 předložených) za téměř 1 milion eur. Výsledky najdete na ZDE.

3.4.2019

Upozornění týkající se administrace a kontroly veřejných zakázek

Centrum pro regionální rozvoj České republiky připomíná povinnost řádné součinnosti příjemců při dokládání dokumentace k veřejným zakázkám. Nepředložení dokumentace v rozsahu, aby Centrum bylo schopno ověřit soulad postupu zadavatele s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými ŘO IROP, může vést k označení výdajů uplaňovaných z takové zakázky jako nezpůsobilých. Více informací naleznete zde.

2.4.2019

Výroční setkání představila partnerům Centra v regionech IROP v celé jeho šířce

V průběhu února a března proběhla ve všech krajích Výroční setkání IROP, jejichž cílem byla diskuse s vybranými partnery v regionech a následná návštěva vybraných projektů podpořených z IROP. Centrum tak upevnilo a rozvinulo spolupráci s klíčovými partnery, spolupracujícími subjekty či nejvýznamnějšími příjemci z daného území. Účastníci si zároveň mohli vyměnit informace a zkušenosti týkající se konkrétních projektů. Ředitelé jednotlivých pořádajících odborů Centra také představili výhled do let 2019/2020 a plány na příští programové období. 

1.3.2019

Centrum pozastavuje konzultace k zakázkám v IROP

V souvislosti s předložením velmi vysokého počtu žádostí o platbu v průběhu ledna a února 2019 pozastavuje Centrum pro regionální rozvoj od 1. 3. 2019  osobní a e-mailové konzultace k veřejným zakázkám, včetně dočasného omezení dílčích konzultací, spočívajících v posouzení technické části veřejných zakázek v IROP u pořízení zdravotnických přístrojů nebo zakázek ICT. Disponibilní kapacita Centra je nyní plně vytížena kontrolou předložených žádostí o platbu a s nimi spojených veřejných zakázek.

22.2.2019

Krajská Výroční setkání IROP zahájil Plzeňský kraj

Dne 20. února se v Plzeňském kraji uskutečnilo první ze série Výročních setkání Územních odborů Centra s vybranými partnery.  Účastníci se sešli v Penzionu v Oboře v Horšově v bezprostřední blízkosti projektu realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) "Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů".

13.12.2018

ŘO IROP vydal výklad k indikátorům ve SC 4.2

Dne 13. prosince 2018 vydal Řídicí orgán IROP výklad k indikátorům ve specifickém cíli 4.2. Dokument shrnuje informace a povinnosti příjemců při plnění indikátorů, které vyplývají z Podmínek právního aktu, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a Metodického listu indikátoru. Dokument naleznete zde.


Archiv novinek