Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVaše nejčastější dotazy k Cíli 3

Pro lepší přehlednost jsme Vaše nejčastější dotazy roztřídili zvlášť na finanční a projektové.
V nich pak snadno podle jednotlivých témat naleznete odpoveď, kterou právě hledáte.

Vaše dotazy jsou do uvedených složek neustále doplňovány.

Cíl 3 - Nejčastější dotazy finančního managementu

Cíl 3 - Nejčastější dotazy projektového managementu

V případě, že že jste zde odpoveď na svůj dotaz nenalezli, kotaktujte nás on-line zde.

K dispozici jsme Vám také na všech pobočkách CRR ČR, jejichž seznam naleznete zde.

Přehlednou orientaci v Cíli 3 - Evropské územní spolupráci získáte rovněž na www.cil3.cz nebo www.strukturalni-fondy.cz.