Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Seminář ŘO IROP ke specifickému cíli 4.1

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:

23.8.2017
23.8.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, zasedací sál AVI (vstup z Pařížské 4)
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář, který je určen pro zástupce MAS, které mají již schválené strategie CLLD, vyhlašovaly nebo aktuálně vyhlašují výzvy. Obsahem semináře bude výklad k pravidlům výzev ŘO IROP pro nástroj CLLD a informace k hodnocení v MS2014+.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 23. srpna 2017, 9:00 - 17:00 hodin
  • místo konání: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
  • upřesnění místa konání: Zasedací sál AVI (vstup z Pařížské 4)
  • kapacita: 100
  • uzávěrka přihlášek: 21. srpna 2017, 12:00 hodin

Vstup zdarma.
Přihlašovací formulář a více informací k semináři zde.
Program semináře zde.
V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na e-mail seminareirop@mmr.cz.

Z kapacitního důvodu sálu, Vás tímto žádáme o registraci max. 2 zástupců z každé MAS. Další konání seminářů je plánováno 11. září a 11. října 2017.


Poslední aktualizace: 3.8.2017