Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv akcí

21.9.2018

MBM FOR ARCH 2018

Chystáte se na tento stavební veletrh jako návštěvník či vystavovatel? Přihlaste se zároveň i na dvoustranné schůzky firem. Registrace probíhá...
Místo: Praha, PVA Expo Letňany
Kategorie: EEN - Enterprise Europe Network

20.9.2018

Výroční akce Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Královéhradecký kraj - Opolské vojvodství - Společný sekretariát Programu
Místo: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
Kategorie: Akce Centra , Evropská územní spolupráce , Programové období 2014-2020

18.9.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.Zpracování žádosti o změnu, zpracování žádosti o platbu, zpracování zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

17.9.2018 - 20.9.2018

Seminář pro příjemce dotace (Interreg V-A Sasko - Česká republika)

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACE - Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Školní 5335, Chomutov
Kategorie: Akce Centra , Evropská územní spolupráce , Programové období 2014-2020

12.9.2018

Seminář Vysílání pracovníků - 31. 10.2018

seminář k tématu Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb.
Místo: U Nákladového nádraží 4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , EEN - Enterprise Europe Network

6.9.2018

Seminář k aktuálním výzvám IROP (Jihočeský kraj) - výzva č. 81 "Rozvoj sociálních služeb II." a výzva č. 82 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II."

Upozornění na změnu místa konání semináře. Nově se bude seminář konat v budově Centra pro regionální rozvoj České republiky na adrese L. B. Schneidera 362/32, České Budějovice.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, L. B. Schneidera 362/32, České Budějovice
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

3.9.2018

Semináře pro žadatele (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika) - Zlín

Informační semináře pro žadatele výzev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. Více informací zde: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=349
Místo: Krajský úřad Zlínského kraje, Tomáše Bati 21, Zlín, zasedací místnost zastupitelstva - 16. poschodí
Kategorie: Akce Centra , Evropská územní spolupráce , Programové období 2014-2020

22.8.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Jihlava)

Témata: Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, stavební rozpočty a soupisy prací v rámci administrace ŽoZ a ŽoP, povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

8.8.2018

Seminář k aktuálním výzvám IROP (Ústí nad Labem) - výzva č. 81 "Rozvoj sociálních služeb II." a výzva č. 82 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II."

Dozvíte se základní informace o výzvách, způsobu hodnocení projektů, výběrových řízeních a monitorovacím systému MS2014+.
Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Kategorie: IROP - Integrovaný regionální operační program , Akce Centra , Programové období 2014-2020

7.8.2018

ZRUŠENO! Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Olomouc)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace, který se měl konat dne 7. 08. 2018, byl zrušen.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj, ÚO IROP pro Olomoucký kraj, Hálkova 171/2, Olomouc
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

2.8.2018

Zrušeno! Seminář k aktuálním výzvám IROP (Zlín) - výzva č. 81 "Rozvoj sociálních služeb II." a výzva č. 82 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II."

Z kapacitních důvodů byl seminář IROP v tomto termínu a místě konání zrušen. Zájemci mají možnost se zúčastnit semináře na pobočce v Ostravě dne 30.7.2018.
Místo: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

31.7.2018

Zrušeno! Seminář k aktuálním výzvám IROP (Olomouc) - výzva č. 81 "Rozvoj sociálních služeb II." a výzva č. 82 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II."

Z kapacitních důvodů byl seminář IROP v tomto termínu a místě konání zrušen. Zájemci mají možnost se zúčastnit semináře na pobočce v Ostravě dne 30.7.2018.
Místo: KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

30.7.2018

Seminář k aktuálním výzvám IROP (Ostrava) - výzva č. 81 "Rozvoj sociálních služeb II." a výzva č. 82 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II."

Parametry výzev, podporované aktivity, způsobilé výdaje, kritéria přijatelnosti a hodnocení projektů, častá pochybení.
Místo: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Havlíčkovo nábřeží 3120/38a, Ostrava
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

26.7.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Ostrava)

Seminář IROP - zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj, 30. dubna 635/35, Ostrava
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

18.7.2018

Seminář k aktuálním výzvám IROP (Plzeňský a Karlovarský kraj) - výzva č. 81 "Rozvoj sociálních služeb II." a výzva č. 82 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II."

Seminář je určen pro zájemce z Plzeňského i Karlovarského kraje. Dozvíte se základní informace o výzvách, způsobu hodnocení projektů, výběrových řízeních a monitorovacím systému ISKP14+.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, tzv. Purkyňův pavilon, 17. listopadu 1926/1, Plzeň
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

21.6.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Hradec Králové)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace. Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, povinnost při zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Evropský dům, Švendova 1282, Hradec Králové
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020