Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv akcí

11.12.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (České Budějovice)

Témata: zpracování žádosti o změnu, žádosti o platbu a zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Kategorie: Akce Centra , Programové období 2014-2020 , IROP - Integrovaný regionální operační program

11.12.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Olomouc)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (zaměřený na SC 3.2). Témata: Zpracování žádosti o změnu, zpracování žádosti o platbu, zpracování zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Hálkova 171/2, Olomouc
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

6.12.2018

Veletrh dotačních příležitostí (Hradec Králové)

Přijďte konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.
Místo: Krajský úřad KHK, Pivovarské náměstí, 500 03 Hradec Králové
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

4.12.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Ústí nad Labem)

Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

21.11.2018

Konzultační den - Administrace projektů ve fázi realizace (Liberec)

Témata: zpracování žádosti o změnu, zpracování žádosti o platbu, zpracování zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, požadavky na stavební rozpočet, informace o procesu konzultací/kontroly VŘ.
Místo: Evropský dům - Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Jezu 525/4, Liberec
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

21.11.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Plzeň)

Témata: zpracování žádosti o změnu, žádosti o platbu a zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, informace o způsobilých výdajích ve specifickém cíli 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy, povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 17. listopadu 1926/1, Plzeň
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

20.11.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.Zpracování žádosti o změnu, zpracování žádosti o platbu, zpracování zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

7.11.2018

Nebezpečné látky a bezpečná práce pro všechny

Akci pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky
Místo: U Nákladového nádraží 4, Praha 3
Kategorie: EEN - Enterprise Europe Network , Akce Centra

6.11.2018

Seminář Elektronizace veřejných zakázek (Brno)

Eurocentrum Brno vás zve na seminář "Elektronizace veřejných zakázek". Cílem semináře je obeznámit účastníky se základními aspekty elektronizace veřejných zakázek.
Místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
Kategorie:

21.9.2018

MBM FOR ARCH 2018

Chystáte se na tento stavební veletrh jako návštěvník či vystavovatel? Přihlaste se zároveň i na dvoustranné schůzky firem. Registrace probíhá...
Místo: Praha, PVA Expo Letňany
Kategorie: EEN - Enterprise Europe Network

20.9.2018

Výroční akce Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Královéhradecký kraj - Opolské vojvodství - Společný sekretariát Programu
Místo: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
Kategorie: Akce Centra , Evropská územní spolupráce , Programové období 2014-2020

18.9.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.Zpracování žádosti o změnu, zpracování žádosti o platbu, zpracování zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

17.9.2018 - 20.9.2018

Seminář pro příjemce dotace (Interreg V-A Sasko - Česká republika)

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACE - Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Školní 5335, Chomutov
Kategorie: Akce Centra , Evropská územní spolupráce , Programové období 2014-2020

12.9.2018

Seminář Vysílání pracovníků - 31. 10.2018

seminář k tématu Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb.
Místo: U Nákladového nádraží 4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , EEN - Enterprise Europe Network

6.9.2018

Seminář k aktuálním výzvám IROP (Jihočeský kraj) - výzva č. 81 "Rozvoj sociálních služeb II." a výzva č. 82 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II."

Upozornění na změnu místa konání semináře. Nově se bude seminář konat v budově Centra pro regionální rozvoj České republiky na adrese L. B. Schneidera 362/32, České Budějovice.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, L. B. Schneidera 362/32, České Budějovice
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

3.9.2018

Semináře pro žadatele (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika) - Zlín

Informační semináře pro žadatele výzev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. Více informací zde: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=349
Místo: Krajský úřad Zlínského kraje, Tomáše Bati 21, Zlín, zasedací místnost zastupitelstva - 16. poschodí
Kategorie: Akce Centra , Evropská územní spolupráce , Programové období 2014-2020

22.8.2018

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Jihlava)

Témata: Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, stavební rozpočty a soupisy prací v rámci administrace ŽoZ a ŽoP, povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020