Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv akcí

15.11.2017

Výroční konference Centra - NUTS II Moravskoslezsko

Cílem konference je představení činnosti pracovišť Centra v území NUTS II Moravskoslezsko, prezentace dosažených výsledků v programech, které Centrum administruje a seznámení s dalšími možnostmi čerpání.
Místo: Malý svět techniky U6, Ruská 2994/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

9.11.2017

Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy IROP (Praha)

Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS"
Místo: Centrum pro regionální rozvoj, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

9.11.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Pardubice)

Seminář pro příjemce podpory z IROP týkající se administrace projektů ve fázi realizace.
Místo: Krajský úřad Pardubického kraje budova B, náměstí Republiky 12, Pardubice
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

1.11.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Ústí nad Labem)

Témata: Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu, Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

31.10.2017

Administrace projetků ve fázi realizace (Praha)

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace
Místo: Centrum pro regionální rozvoj, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

31.10.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Plzeň)

Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy v zadávání MS2014+, Povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Místo: 17. listopadu 1926/1, Plzeň
Kategorie: Cíl 3 , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

25.10.2017

Konzultační den IROP (Plzeň)

Konzultační den k připravovaným projektovým záměrům do vyhlášených výzev IROP.
Místo: Centrum pro regionální rozvoj, 17. listopadu 1926/1, Plzeň
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

24.10.2017

Výroční konference IROP - "Kulturní dědictví ze strukturálních fondů"

Dovolujeme si vás pozvat na Výroční konferenci IROP "Kulturní dědictví ze strukturálních fondů", kterou pod záštitou ministryně pro místní rozvoj pořádá Řídicí orgán integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Místo: Na Kácku 218, Sázava
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program

23.10.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Karlovy Vary)

Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu, Zprávy o realizaci, kontrola veřejných zakázek
Místo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, Krajský úřad Karlovarského kraje, zasedací místnost A218
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

23.10.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Olomouc)

Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, veřejné zakázky.
Místo: Hálkova 171/2, Olomouc
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

19.10.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Brno)

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.
Místo: Cejl 73, Brno
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

18.10.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (České Budějovice)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace. Zpracování žádosti o změnu, Žádosti o platbu, a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, Stavební rozpočty a soupisy prací v rámci administrace ŽoZ a ŽoP, Povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje, Oválný sál, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

18.10.2017

Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy IROP

Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Administrace projektů ve fázi realizace - Žádosti o změnu, Kombinované financování,Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, dokladování způsobilých výdajů, nejčastější chyby
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

12.10.2017

Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy IROP

Seminář IROP pro příjemce 6. výzvy - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Administrace projektů ve fázi realizace - Žádosti o změnu, Kombinované financování,Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, dokladování způsobilých výdajů, nejčastější chyby
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

11.10.2017

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Liberec)

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Liberec)
Místo: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Jezu 525/4, Liberec
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020

10.10.2017

Školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (Hradec Králové)

Školení je primárně určeno pro příjemce dotace u doposud podpořených projektů v prioritní ose 1 rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar, sál Albrechta z Valdštejna)
Kategorie: Akce Centra , Evropská územní spolupráce , Programové období 2014-2020

10.10.2017

Seminář k 76. výzvě - "Muzea II"

Seminář Dotace nejen pro obce k aktuálním výzvám IROP - Představení aktuální výzvy č. 76: "Muzea II"
Místo: Švendova 1282, Hradec Králové
Kategorie: Akce Centra , IROP - Integrovaný regionální operační program , Programové období 2014-2020