Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Seminář pro příjemce dotace (Interreg V-A Sasko - Česká republika)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


5.2.2018
6.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj, Školní 5335, Chomutov
Akce Centra
Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj, oddělení pro NUTS II Severozápad, Vás srdečně zve na semináře pro příjemce dotace u program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020.

  • typ akce: seminář
  • Termíny:
    5. 2. 2018, 9:30 - 12:30
    6. 2. 2018, 9:30 - 12:30
  • místo konání: Školní 5335, Chomutov
  • upřesnění místa konání: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, oddělení pro NUTS II Severozápad, 1. patro vpravo, zasedací místnost č. dveří 128
Program semináře:
1. Základní informace k programu
2. Projektové řízení - výběrová/zadávací řízení, publicita apod.
3. Finanční řízení projektu - Náležitosti dokladování, formuláře k vyúčtování apod.
V průběhu celého semináře bude prostor pro dotazy účastníků. Pokud nebudou Vaše dotazy zodpovězeny během semináře, je možné domluvit individuální konzultaci.

Doba trvání semináře: 3 hodiny, vždy od 9:30 do 12.30 hod.

Pozvánka zde.

Pokyny pro přihlášení naleznete v souboru Pokyny pro přihlášení.
 
Přihlášení proveďte nejpozději do 22.1. 2018.

Poslední aktualizace: 24.1.2018