Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


20.11.2018
20.11.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Akce Centra
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.

Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.

Prezentace přednesou a vaše dotazy rádi zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 20. listopadu 2018 (10:00 - 14:00 hod.)
  • místo konání: U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
  • upřesnění místa konání: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Pozvánka zde, program zde.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 12. 11. 2018 přes formulář ZDE.

Potvrzení účasti samostatným emailem není rozesíláno. Uložení formuláře považujte jako potvrzení Vaší účasti.

Prezentace:
Zadávání a kontrola veřejných zakázek
Žádost o platbu (ŽoP) a Zpráva o realizaci (ZoR)
Žádost o změnu (ŽoZ) a její administrace


V rámci semináře na téma "Administrace projektů ve fázi realizace" pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Poslední aktualizace: 19.11.2018