Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Praha)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


26.3.2019
26.3.2019
Centrum pro regionální rozvoj, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Akce Centra
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.

Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.

Prezentace přednesou a vaše dotazy rádi zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 26. 3. 2019 (10:00 - 14:00 hod.)
  • místo konání: U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
  • upřesnění místa konání: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Pozvánka zde, program zde.

Prezentace k akci:

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 15. 3. 2019 přes formulář ZDE.

Potvrzení účasti samostatným emailem není rozesíláno. Uložení formuláře považujte jako potvrzení Vaší účasti.

V rámci semináře na téma "Administrace projektů ve fázi realizace" pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Poslední aktualizace: 19.3.2019