Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Jihlava)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


17.4.2019
17.4.2019
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Akce Centra
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.

Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

Prezentace přednesou a vaše dotazy rádi zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 17. dubna 2019, 8:30 - 14:00
  • místo konání: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
  • upřesnění místa konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, budova B, místnost B-3.16

Pozvánka zde, program zde, prezentace zde: 1, 2, 3.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 5. 4. 2019 na e-mail: katerina.horka@crr.cz

Kapacita semináře je 50 osob.
Prezentace budou ke stažení pod odkazem tohoto semináře od 10. 4. 2018.

V rámci akce Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Poslední aktualizace: 10.4.2019