Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Zateplování budov - dotační příležitosti v oblasti energetických úspor (Liberec)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


8.4.2019
8.4.2019
Krajský úřad Libereckého kraje ? 3. patro (multimediální sál), U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec
Akce Centra
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Zveme všechny zájemce o informace týkající se problematiky zateplování bytových domů, jež je možno podpořit z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), na seminář Zateplování budov - dotační příležitosti v oblasti energetických úspor, zaměřený na:

  • IROP výzva č. 78 "Energetické úspory v bytových domech III" - parametry výzvy, pravidla pro předkládání žádostí, základní informace o aplikaci MS2014+, výběrová a zadávací řízení a jejich kontrola

  • Státní fond životního prostředí - Nová zelená úsporám, Dešťovka, Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prezentace přednesou a vaše dotazy rádi zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky, Státního fondu životního prostředí, Regionální stále konference Libereckého kraje a Eurocentra Liberec.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 8. dubna 2019, 10:00 - 13:30 (registrace a konzultace od 9:00)
  • místo konání: U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec
  • upřesnění místa konání: Krajský úřad Libereckého kraje, 3. patro, multimediální sál

Pozvánka a podrobný program zde.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 3. dubna 2019, buď telefonicky na telefonu 485 226 416 nebo e-mailem na rsk@kraj-lbc.cz.

VSTUP ZDARMA

V rámci akce  mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Poslední aktualizace: 26.2.2019