Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace (Ústí nad Labem)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


3.4.2019
3.4.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem
Akce Centra
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace.

Témata: zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 3. dubna 2019, 09:00 - 13:00
  • místo konání:Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem
  • upřesnění místa konání: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, územní odbor IROP pro Ústecký kraj - zasedací místnost

Prezentace přednesou a vaše dotazy rádi zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Pozvánka zde, program zde.
 
Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 29. 3. 2019 na e-mail lenka.stefflova@crr.cz

Z kapacitních důvodů je možné přihlásit za jeden subjekt maximálně 2 účastníky.


V rámci semináře "Administrace projektů ve fázi realizace" pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Poslední aktualizace: 4.3.2019