Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A CZ-PL

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


4.4.2019
4.4.2019
Regiocentrum Nový Pivovar Hradec Králové
Akce Centra
Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Oddělení pro NUTS II Severovýchod a Společný sekretariát Programu Interreg V-A - Česká republika - Polsko si Vás dovoluje pozvat na Školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, které se bude konat dne 4. dubna 2019 v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové (10:00 - 13:45).

Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého krájeu projektů v prioritní ose 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 16. října 2018 a u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru dne 12. března 2019, mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci (organizátor si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek , pokud bude naplněna kapacita sálu).

Školení není určeno pro příjemce dotace v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Na školení budou představeny informace k projektové a finanční stránce projektu.

  • typ akce: školení
  • Termín: 4.dubna 2019, 10:00 - 13:45 hod.
  • místo konání: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
  • upřesnění místa konání: Regiocentrum Nový pivovar
Registraci je možné provést zde.

Pozvánka a program zde a zde.

Parkování je možné v parkovacím domě v areálu Regiocentra Nový pivovar, sídle krajského úřadu (15 Kč/hod) nebo v okolních ulicích.

Poslední aktualizace: 22.3.2019