Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko (Hradec Králové)

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:


10.10.2017
10.10.2017
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar, sál Albrechta z Valdštejna)
Akce Centra
Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Dne 10. října 2017 se v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar) uskuteční školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Školení je primárně určeno pro příjemce dotace u doposud podpořených projektů v prioritní ose 1 (Společné řízení rizik) z Královéhradeckého kraje, případně z Pardubického a Libereckého kraje, mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci. Školení není určeno pro příjemce dotace v rámci Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Na školení budou představeny informace k projektové a finanční stránce projektu.

Organizátoři si vyhrazují právo ukončit příjem přihlášek, pokud bude naplněna kapacita sálu.

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 10. října 2017, 10:00 - 13:30 (registrace účastníků od 9:30)
  • místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
  • upřesnění místa konání: objekt Regiocentrum Nový pivovar, sál Albrechta z Valdštejna
Pozvánka zde, program zde.
Závazné přihlášky na školení zasílejte do 3. října 2017 na e-mailovou adresu rklima@kr-kralovehradecky.cz

Poslední aktualizace: 20.9.2017