Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

7.12.2017

Seznamte se s prezentacemi z výročních konferencí Centra

Centrum pro regionální rozvoj České republiky uspořádalo  sérii výročních konferencí, které proběhly v měsících listopadu a prosinci 2017 ve všech českých regionech ve vybraných krajských městech (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem). Celkem se jednalo o sedm individuálních akcí zaštítěných příslušnými územními odbory Centra. Bohatý program byl provázen celou řadou rozsáhlých prezentací s mnoha zajímavými informacemi. Odkazy a linky na prezentace ve formátu .pdf naleznete v těle článku.

5.12.2017

Informace pro žadatele a příjemce k omezení konzultací veřejných zakázek IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky informuje žadatele a příjemce IROP, že přistoupilo k omezení osobních a e-mailových konzultací k veřejným zakázkám. Uvedené omezení se týká zakázek, u nichž dosud nevznikla povinnost předložení dokumentace zakázky ke kontrole ze strany Centra tak, jak je uvedeno v platné dokumentaci IROP (viz kap. 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce). Kontroly veřejných zakázek, u nichž žadatelům/příjemcům vznikla povinnost předložení dokumentace zakázky ke kontrole ze strany Centra, zůstávají tímto nedotčeny.

30.11.2017

Přečtěte si nejnovější číslo Zpravodaje IROP

Právě vyšlo nejnovější číslo Zpravodaje IROP. Dočtete se v něm například o podpoře předškolního vzdělávání nebo o proběhlé konferenci IROP v Sázavě. Zpravodaj si můžete přečíst zde.

29.11.2017

Ukončení příjmu žádostí ve výzvách IROP č. 10, 23, 26 a 28 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvy č. 23 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.", výzvy číslo 26 "eGovernment I." a výzvy číslo 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.". Dále byl dne 22. 11. 2017 ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 10 "Kybernetická bezpečnost".

24.11.2017

Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020 hlásí další úspěchy. Z celkové částky určené na realizaci společných projektů je již podepsáno 110 smluv o poskytnutí dotace za 131,9 milionů EUR, což činí 88,8% z celkové alokace. Zbytek alokace by měl být rozdělen ještě do konce tohoto roku.
|<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|

Archiv novinek