Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

25.6.2018

Došlo k navýšení alokace výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II."

Dne 19. června 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.", jejímž hlavním důvodem bylo navýšení alokace výzvy o 118 334 947 Kč (EFRR). Celková alokace výzvy č. 44 tak bude nově po navýšení činit 377 334 947 Kč (EFRR). Díky navýšení alokace bude možné uspokojit všechny úspěšné projekty výzvy č. 44 (z nichž část byla dosud vedena jako náhradní).

25.6.2018

Díky IROP vznikne 35 kilometrů nových cyklostezek a 333 parkovacích míst pro kola

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil výsledky výzvy "Cyklodoprava II". Sedmnáct úspěšných projektů si rozdělí 236 milionů korun a vznikne více než 35 kilometrů nových cyklostezek, které budou sloužit zejména k přepravě do zaměstnání, škol a za službami. Cyklisté navíc budou moci využívat 333 nových parkovacích míst pro jízdní kola. Žádosti ve výzvě vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj.

8.6.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

8.6.2018

Centrum zveřejnilo přehled nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu (ŽoP) a Zprávách o realizaci projektu (ZoR)

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány na Centru pro regionální rozvoj České republiky, připravili specialisté Centra pro příjemce dotace informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (ŽoP/ZoR),které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

7.6.2018

IROP: možnost prodloužení realizace projektu i za nejzazší datum ukončení realizace projektu

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. V případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

5.6.2018

MMR: IROP už rozdělil polovinu financí projektům v regionech

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku. K dnešnímu dni došlo k rozdělení více než poloviny částky, kterou má pro programové období 2014-2020 k dispozici. Na 4 620 projektů bylo uvolněno už 62,4 miliard korun, které přispějí k dalšímu rozvoji regionů. Přehled všech výzev IROP naleznete zde.

1.6.2018

Interreg V-A SK-CZ: výzva na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ). Konečný termín pro podávání žádostí je 14.9. 2018.
Více informací najdete na stránkách programu zde.
|<  1 2 3 > >|

Archiv novinek