Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

28.6.2018

Pozvánka na pražské semináře ke specifickému cíli 4.1

Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vás zveme na seminář, který je určen pro zástupce MAS, které vyhlašovaly nebo aktuálně vyhlašují výzvy a hodnotí žádosti o podporu. Obsahem semináře bude aktualizace Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, zkušenosti z Administrativního ověření výzev MAS a hodnocení projektů dle nových kritérií předaných ze závěrečného ověření způsobilosti na MAS. Semináře se uskuteční 12. a 13. 7. v Praze. Více v těle zprávy.

5.6.2018

MMR: IROP už rozdělil polovinu financí projektům v regionech

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku. K dnešnímu dni došlo k rozdělení více než poloviny částky, kterou má pro programové období 2014-2020 k dispozici. Na 4 620 projektů bylo uvolněno už 62,4 miliard korun, které přispějí k dalšímu rozvoji regionů. Přehled všech výzev IROP naleznete zde.

29.5.2018

Centrum navštívili studenti z Bánské Bystrice


V Centru pro regionální rozvoj České republiky jsme v úterý 29. května uvítali studenty Ekonomické fakulty z univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici, oboru "Teritoriálny manažment". Studenti se zajímali o roli Centra v procesu implementace evropských fondů v České republice - jak o Integrovaném regionálním operačním programu, tak o programech nadnárodní a přeshraniční spolupráce.

16.5.2018

Interreg V-A SK-CZ: školení ITMS2014+

Společný technický sekretariát informuje žadatele/příjemce programu Interreg V-A SK-CZ o připravovaném školení "Práce v systému ITMS2014+ veřejná část", které se uskuteční dne 24. května v Žilině. Více informací naleznete na stránkách programu.

14.5.2018

Výzvy na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II. budou vyhlášeny v průběhu května

Dovolte nám vás informovat o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzvy na rozvoj sociálních služeb II. měly být podle harmonogramu výzev IROP na rok 2018 vyhlášeny v březnu 2018. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k náročnému vyjednávání s partnery ohledně parametrů výzvy budou výzvy vyhlášeny až v průběhu května 2018

10.5.2018

Centrum se zúčastnilo Dne Evropy a Stavebních veletrhů Brno

Centrum se v dubnu a květnu prezentovalo na dvou akcích: na konci minulého měsíce na Stavebních veletrzích Brno a 9. května na Dnu Evropy, který se uskutečnil v srdci Prahy na Střeleckém ostrově. Den Evropy se slaví jako připomenutí 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě.
|<  1 2 3 4 5 6 7 > >|