Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

26.4.2017

EÚS - přesun administrace/výkonu kontroly

U projektů uvedených v textu novinky došlo k přesunu administrace/výkonu kontroly u českých partnerů z územního pracoviště pro NUTS II Severovýchod na území pracoviště pro NUTS II Jihovýchod.

26.4.2017

Královéhradecké pracoviště Centra poskytuje konzultace v rámci 42. výzvy IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ITI"

Oznamujeme, že v Územním odboru IROP pro Královéhradecký kraj mohou své záměry konzultovat předkladatelé v 42. výzvě IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy ITI". Toto specializované pracoviště poskytuje konzultace žadatelům ve Specifickém cíli 1.1 - kromě výzvy č. 42 i pro výzvu č. 1 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" a plánovanou výzvu č. 70 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II".

25.4.2017

Stavební veletrhy Brno s účastí specialistů Centra

I letos budou v rámci Stavebních veletrhů Brno, konaných ve dnech 26. - 29. dubna 2017 na brněnském výstavišti, k dispozici specialisté Centra, aby se zájemci konzultovali možnosti čerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) za účelem snížení energetické náročnosti bytových domů, což je podporovaná aktivita v rámci Specifického cíle 2.5, výzvy č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II". Navštivte nás na stánku č. 157 v pavilonu P.

20.4.2017

Zveme na semináře Centra k 72. výzvě IROP "Cyklodoprava II"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na semináře týkající se 72. výzvy IROP "Cyklodoprava II". Semináře se uskuteční v Pardubicích, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Praze, Olomouci, Karlových Varech, Zlíně, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. Více v těle článku.

18.4.2017

Vyšší bezpečnost chodců a nové chodníky i cyklostezky přinese 130 projektů IROP

Nové chodníky podél silnic I. a II. tříd, bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné dopravy, investice do podchodů a lávek, ale také modernizace cyklostezek a společných stezek pro chodce a cyklisty. Na to vše se mohou těšit občané v našich regionech. K obdržení příspěvku z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Centrum doporučilo  130 projektů za 1,05 miliardy korun.

13.4.2017

Aktualizace výzvy č. 6 IROP "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS"

ŘO IROP oznamuje, že ke dni 13. dubna 2017 vydal aktualizaci Specifických pravidel a jejich příloh ve verzi 1.4 u "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS". Důvodem aktualizace jsou změny v navazující dokumentaci a doplnění způsobilých výdajů ve prospěch žadatelů. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech, které naleznete na stránce s výzvou zde.
|< <  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >|