Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

30.11.2017

Omezení provozu ÚO IROP pro Ústecký kraj

Dne 30. 11. 2017 se v Ústí nad Labem koná konference NUTS II Severozápad. Z tohoto důvodu je omezen provoz Územního odboru IROP pro Ústecký kraj.Kontaktní údaje pro dnešní den naleznete uvnitř článku.
Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

29.11.2017

Ukončení příjmu žádostí ve výzvách IROP č. 10, 23, 26 a 28 v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvy č. 23 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.", výzvy číslo 26 "eGovernment I." a výzvy číslo 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.". Dále byl dne 22. 11. 2017 ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 10 "Kybernetická bezpečnost".

24.11.2017

Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020 hlásí další úspěchy. Z celkové částky určené na realizaci společných projektů je již podepsáno 110 smluv o poskytnutí dotace za 131,9 milionů EUR, což činí 88,8% z celkové alokace. Zbytek alokace by měl být rozdělen ještě do konce tohoto roku.

24.11.2017

Aktualizace harmonogramů výzev IROP na rok 2017 a 2018

Byly vydány aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2017 a 2018. Hlavním předmětem aktualizací je posunutí vyhlášení výzev Sociální bydlení II. a Energetické úspory v bytových domech III. ze závěru roku 2017 na leden 2018. Hlavním důvodem je nastavení parametrů připravovaných výzev. Více zde.

23.11.2017

Registrujte se na výroční konferenci Centra v Praze

Zveme vás na výroční konferenci Centra - NUTS II Praha a Střední Čechy, která se uskuteční 4. prosince 2017 v Praze. Cílem konference je představení činnosti pracovišť Centra v územích NUTS II Praha a Střední Čechy, prezentace dosažených výsledků a aktuálního stavu v programech zajišťovaných Centrem za účasti významných regionálních partnerů. Registrujte se prosím zde.

21.11.2017

Registrujte se na výroční konferenci Centra v Olomouci

Byla otevřena možnost registrovat se na Výroční konferenci Centra - NUTS II Střední Morava prostřednictvím webu - více informací zde. Cílem konference je představení činnosti pracovišť Centra v území NUTS II Střední Morava, prezentace dosažených výsledků v programech, které Centrum administruje, a seznámení s dalšími možnostmi čerpání.
|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|