Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

11.4.2017

Zveme vás na akci "Burza práce 2017"

Ve středu 26. 4. 2017 se v multifunkční hale Gong v oblasti Dolních Vítkovic, Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice koná veletrh pracovních příležitostí pořádaný Úřadem práce ČR, Burza práce 2017. Zájemcům o zaměstnání ve státní agentuře zaměřené na evropské fondy zde budou zaměstnanci Územního odboru IROP pro Moravskoslezský kraj připraveni představit práci v Centru.

10.4.2017

Seznamte se s projekty přeshraniční spolupráce v česko-německém pohraničí

Obnova historické rozhledny na Klínovci, vybudování zázemí pro cestovní ruch u Tachova a mnohé další projekty se nacházejí v závěrečné zprávě o realizaci česko-německých operačních programů přeshraniční spolupráce v období 2007-2013, které byly zaslány Evropské komisi jako jedny z prvních. Česko-bavorský a česko-saský program tuto povinnost splnily v dostatečném časovém předstihu.

10.4.2017

IROP podpoří v další výzvě rozšíření a zkvalitnění cyklostezek

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci komunikací pro cyklisty v Integrovaném regionálním operačním programu. Podpora cyklodopravy naváže na uplynulou úspěšnou 18. výzvu IROP. Pro novou výzvu je připraveno 250 mil. korun z prostředků EU, žádosti lze podávat od 24. dubna 2017.

7.4.2017

Centrum převedlo administraci projektů SC 2.4 IROP z Územního odboru IROP pro Středočeský kraje do Územního odboru IROP pro Kraj Vysočina

Oznamujeme, že administrace projektů SC 2.4 IROP (školství - MŠ, SŠ, ZŠ) byla převedena z Územního odboru IROP pro Středočeský kraj na Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě. Důvodem je, že Centrum pro regionální rozvoj České republiky s ohledem na maximální efektivnost administrace žádostí o podporu vytváří tzv. kompetenční (odborná) centra v rámci svých regionálních pracovišť. Na tato pracoviště je přenášena administrace projektů pro vybrané specifické cíle/aktivity. Převod se týkal 150 projektů z 14., 15., 32., 33., 46. a 47. výzvy.

7.4.2017

Nový newsletter programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vydal nový newsletter, který přináší informace týkající se stavu implementace programu po posledním zasedání Monitorovacího výboru v Ostravě. Newsletter si můžete přečíst zde.
|< <  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >|