Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

8.3.2017

Centrum pro regionální rozvoj zřídilo specializované pracoviště pro konzultace žadatelů ve Specifickém cíli 1.1

V rámci zefektivnění administrace projektů přistoupilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky ke zřízení specializovaného pracoviště pro konzultace žadatelů ve Specifickém cíli 1.1, konkrétně pro výzvu č. 1 - "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" a plánovanou výzvu č. 70 - "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II". Specializované pracoviště je zřízeno v Územním odboru IROP pro Královéhradecký kraj.

7.3.2017

Integrované nástroje v IROP úspěšně vyhlašují výzvy

Integrované nástroje (IN) tvoří specifický systém podpory IROP, jejichž cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. V programovém období 2014-2020 je pro IN určeno přibližně 30 % alokace IROP. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v tomto programovém období, bylo nutné, aby se všechny zainteresované subjekty seznámily s požadavky a pravidly pro IN. Dětské krůčky však již mají IN za sebou a nyní se začíná rozbíhat vyhlašování integrovaných výzev.

3.3.2017

Centrum zveřejnilo kontrolní listy pro hodnocení žádostí o podporu z IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejnilo kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektů. Žadatelé je mohou použít při přípravě žádostí o dotaci a při předběžné kontrole souladu žádostí s podmínkami výzev IROP. Kontrolní listy k jednotlivým výzvám naleznete zde.

2.3.2017

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 21 IROP "Muzea"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky dokončilo hodnocení projektů podaných žadateli o finanční podporu ve výzvě č. 21 "Muzea", která je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva byla zaměřena na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v celé České republice mimo území hl. m. Prahy. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 39 projektů za více než 1,6 mld. Kč, které budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1.3.2017

Otevřena 3. výzva programu INTERREG EUROPE

Dne 1. března 2017 byla otevřena 3. výzva programu INTERREG EUROPE. Ve výzvě, která potrvá do 30. června 2017, jsou alokovány všechny zbývající finance programu. Nejvíce šancí uspět mají projekty z priority "Nízkouhlíkové hospodářství" a "Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů".

1.3.2017

Aktualizace Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe

K 1. 3. 2017 došlo k aktualizaci Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe. V rámci aktualizace došlo k jediné změně, která se týká Přílohy 2 (Přehled maximálních hodinových sazeb). Tato příloha byla z Pokynů pro příjemce ke kontrole odstraněna a nově je dostupná na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky zde
|< <  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >|