Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

3.10.2017

Přečtěte si nový newsletter Centra

Vyšlo již 19. číslo informačního časopisu - Newsletteru Centra pro regionální rozvoj České republiky. Nové číslo je koncipováno jako speciál zaměřený na tzv. integrované nástroje (ITI, IPRÚ a CLLD), protože téměř třetina finančních zdrojů v IROPu je vyčleněna právě na ně.
Specialisté Centra také připravili seznam nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu a Zprávách o realizaci (přečíst si ho můžete na str. 15-16). Doufáme, že vám pomůže vyvarovat se nedostatků v předkládaných dokumentech.
V tištěné podobě můžete newsletter zdarma získat na všech územních pracovištích Centra, ke stažení je zde.

3.10.2017

Revize 69. výzvy - "Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 10. 2017 byla vydána revize 69. výzvy IROP "Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD". Podařilo se tak rozšířit okruh techniky a vybavení, které lze z této výzvy pořídit pro jednotky dobrovolných hasičů obcí.

3.10.2017

Aktualizace výzvy č. 49

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. října 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 49. výzvy IROP "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II".

2.10.2017

Nové semináře pro žadatele "Jak předcházet auditním zjištěním"

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí připravilo sérii seminářů věnovaných problematice auditu u projektů podpořených z evropských fondů. Účastníci se během podzimu ve všech krajských městech České republiky dozvědí praktické příklady z rizikových oblastí přímo od zástupců Auditního orgánu. Budou s nimi také moci konzultovat případné nejasnosti při realizaci svého projektu.

2.10.2017

IROP - 77. výzva - "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Dne 27. září 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 77. výzvu "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.", v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

2.10.2017

3. výzva programu Interreg Central Europe

Na konferenci k dvacátému výročí nadnárodní spolupráce Interreg byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Možnost podávání žádostí je do 25. ledna 2018.

27.9.2017

Provoz Centra v pátek 29. září

Upozorňujeme žadatele, příjemce, spolupracující subjekty a všechny partnery, že v pátek 29. září bude z důvodu čerpání dovolených Centrum pro regionální rozvoj České republiky fungovat v omezeném provozu. Na každém pracovišti je osoba připravena komunikovat a řešit Vaše dotazy, případně odkázat Vás na další relevantní kolegy. V tabulce v těle zprávy naleznete kontaktní údaje na všechna naše pracoviště. Pro informace k ukončení výzev IROP č. 23, 26 a 28 naleznete kontaktní údaje zde. Děkujeme za pochopení.
|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|