Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

7.4.2017

Nový newsletter programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vydal nový newsletter, který přináší informace týkající se stavu implementace programu po posledním zasedání Monitorovacího výboru v Ostravě. Newsletter si můžete přečíst zde.

30.3.2017

IROP hlásí obrovský zájem o podporu na revitalizaci kulturních památek

Příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu "Revitalizace vybraných památek II." byl ke včerejšímu dni ukončen. Pro vlastníky památek je připraveno 1,55 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelé předložili celkem 86 projektů o celkové alokaci 5,6 mld. Kč, zájem o podporu památek je tak ještě větší, než ve výzvě předchozí, kde bylo podáno 63 projektů za 3,7 mld. Kč. Ve dvou výzvách se tak na obnovu památek, jejich restaurování, nové expozice či obnovu parků a zahrad u památek žádá o více než 9 mld. Kč.

30.3.2017

Komunikace s Centrem v rámci administrace projektů IROP

Dovolujeme si upozornit všechny žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu, že primárním komunikačním nástrojem s Centrem ve věci administrace projektů je systém MS2014+, kde je komunikace automaticky přiřazena odpovědným pracovníkům Centra.
Centrum primárně neočekává komunikaci jinou formou (pošta, datová schránka, e-mail atd.).

29.3.2017

Postup konzultací a kontrol zakázek v IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky tímto poskytuje potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům dotací z Integrovaného regionálního operačního programu bližší informaci o postupu a způsobu konzultací a kontroly zakázek v rámci IROP, které navazuje na vyjádření Centra ze dne 29. srpna 2016.

29.3.2017

Specialisté Centra na konferenci ISSS 2017

Srdečně zveme na konferenci ISSS konanou ve dnech 3.-4. dubna v Hradci Králové. Na stánku Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Centra pro regionální rozvoj České republiky zde budou přítomní specialisté Centra, kteří ochotně zodpoví Vaše dotazy k problematice zákona o zadávání veřejných zakázek či aktuálních možnostech v IROP týkajících se zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy.

29.3.2017

Naplněná kapacita seminářů 27. března a 3. dubna v Hradci Králové

Oznamujeme, že oba termíny (27.3. a 3.4.) semináře pro IROP Administrace projektů ve fázi realizace konaného v Hradci Králové byly obratem plně obsazeny. Pro velký zájem příjemců, kteří se na seminář nedostali, vypisujeme další dva termíny, na které je možné se přihlásit, a to 10. a 24. dubna - pro více informací sledujte sekci Kalendář akcí. Velice nás těší tento zájem o semináře a budeme se těšit na další možná setkání.

|< <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|