Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

20.7.2017

Aktualita k zákonu č. 340/2015 Sb. (ZRS) k povinnosti uvádět smlouvy v registru smluv

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále "ZRS") jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 zveřejnit smlouvu včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky v Registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/.

17.7.2017

Omezení provozu libereckého pracoviště z důvodu stěhování do nových prostor

Upozorňujeme, že pracoviště Územního odboru IROP pro Liberecký kraj  bude ve dnech pátek 21. a pondělí 24. července z důvodu stěhování do nového sídla v Evropském domě, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, zcela uzavřeno. V nutných případech je v těchto dnech možné kontaktovat ředitelku odboru, Ing. Simonu Malou, tel. 736 511 136, případně Ing. Lenku Šmikovou, tel. 735 707 352. Na nové adrese již bude pracoviště od úterý 25. července plně funkční. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

17.7.2017

ŘO IROP zveřejnil Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP

Tento dokument definuje přesné lokality základních sídelních jednotek, kde bude vyloučena podpora nové výstavby nebo koupě sociálních bytů u projektů v budoucích výzvách "sociální bydlení II." IROP Specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a rovněž v tzv. integrovaných výzvách (ITI, IPRÚ a CLLD).
|< <  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >|