Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

15.6.2017

Zveme vás na semináře "Energetické úspory" v krajských městech

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si Vás dovoluje pozvat na semináře "Energetické úspory", kde budou zájemcům představeny možnosti spolufinancování z evropských a národních programů v oblasti energetických úspor. Semináře se uskuteční v Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích a v Ostravě. Využijte možnosti konzultovat Vaše dotazy se specialisty Centra na problematiku snižování energetické náročnosti v sektoru bydlení!

12.6.2017

Podívejte se na video představující úspěšné česko-polské projekty podpořené z prostředků Evropské unie

Představujeme nové video propagující úspěšné projekty vzniklé ze spolupráce českých a polských partnerů a podpořené z prostředků EU.  Mezi ně patřila například revitalizace nábřeží Olše mezi městy Český Těšín a Cieszyn, podpora filmové přehlídky Kino na hranici, výstavba řady kulturních center atd. Video vzniklo díky Společnému sekretariátu pro česko-polský program Evropské územní spolupráce.

9.6.2017

Více než miliarda korun podpoří rozvoj česko-slovenského příhraničí

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika bylo schváleno 76 projektů umožňujících další rozvoj česko-slovenského příhraničí. Výše podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 38,7 mil. EUR, což je přibližně miliarda českých korun. Projekty byly schváleny na zasedání Monitorovacího výboru, který se konal minulý týden v Brně. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování a podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu biodiverzity, podporu ekosystémových služeb, podporu přeshraniční spolupráce a projekty zlepšující možnost pracovního uplatnění díky vzdělávání cílenému na potřeby trhu práce.

8.6.2017

IROP - navýšení alokace o 500 mil. Kč ve výzvě č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II."

ŘO IROP oznamuje, že dne 8. června 2017 na základě vysokého zájmu ze strany oprávněných žadatelů o získání podpory z výzvy č. 28 IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." navýšil alokaci výzvy o 500 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  V souvislosti s navýšením alokace byl aktualizován text výzvy.

6.6.2017

IROP - aktualizace výzvy č. 9 "Územní studie"

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP "Územní studie". Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. října 2017 na 4. července 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

|< <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >|