Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English



Archiv novinek

6.2.2017

V oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami je více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

3.2.2017

O energetické úspory v bytových domech je velký zájem

Celkem 408 projektů podali žadatelé o evropské dotace ve výzvě č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II". Tím se stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na aktivity směřující k úsporám energií v bydlení a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je v ní k dispozici 3,5 mld. Kč.

24.1.2017

První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu IROP v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu. Cílem výzvy "Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
|< <  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >|