Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishArchiv novinek

13.10.2017

Nenechte si ujít výroční konferenci IROP "Kulturní dědictví ze strukturálních fondů" dne 24. října 2017

Dovolujeme si vás pozvat na Výroční konferenci IROP "Kulturní dědictví ze strukturálních fondů", kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Konference se koná dne 24. října 2017 od 10:00 v Centru sklářského umění Hutě František v Sázavě, Na Kácku 218, Sázava, sál na Huti. Účast na konferenci je bezplatná, pouze prosíme o registraci do 19. 10. 2017, 12:00 hodin zde.

12.10.2017

Zveme vás na seminář k 77. výzvě IROP

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 77. výzvě "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III" IROP, která byla vyhlášena dne 27. září 2017, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

11.10.2017

Zveme vás na seminář IROP do Olomouce

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace. Obsahem semináře je Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, Povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

6.10.2017

Aktualizace výzev č. 40, 42, 58 a 59

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2017 došlo k vydání aktualizací textů výzevy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ", č. 42 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI",   č. 58 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" a č. 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

5.10.2017

Zveme vás na seminář IROP do Plzně

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na seminář IROP - Administrace projektů ve fázi realizace. Obsahem semináře je Zpracování Žádosti o změnu, Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, postupy zadávání v MS2014+, Povinnosti při zadávání a kontrole veřejných zakázek.

4.10.2017

Zveme vás na konzultační den IROP v Plzeňském kraji

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Územní odbor IROP pro Karlovarský kraj pořádá konzultační den k připravovaným projektovým záměrům do vyhlášených výzev IROP. Konzultační den se bude konat 25. října v prostorách Územního odboru IROP pro Plzeňský kraj. Více zde.
|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|