Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • Englishzpět

Přehled listopadových seminářů pro žadatele v programu IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


26.10.2015 - 30.11.2015
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V souvislosti s vyhlašováním výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pořádá Řídící orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) centrální semináře a Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) ve spolupráci s Eurocentry semináře v regionech.

Semináře jsou určeny primárně potenciálním žadatelům, na které jsou zaměřeny výzvy IROP vyhlášené v letošním roce. Cílem je seznámit potenciální žadatele se základními pravidly čerpání evropských fondů a zaměřením dané výzvy, dále administrativním procesem podání projektové žádosti a konkrétními kroky administrace předcházející vydání právního aktu (průběh hodnocení projektové žádosti).

Centrální semináře pořádané Řídicím orgánem IROP

Centrální semináře se týkají představení výzev vyhlášených Řídícím orgánem IROP.


Seminář pro žadatele k 5. výzvě "Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie", Praha, 3. listopadu 2015


V úterý dne 3. listopadu se v Praze v Nostickém paláci, Maltézské náměstí 471/1, víceúčelový sál Konírna, uskuteční seminář pro žadatele v 5. výzvě "Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie", která byla vyhlášena dne 24. září 2015 v rámci Specifického cíle 2.3 "Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví" Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

 • typ akce: seminář
 • termín konání: 3. listopadu 2015, 9:30-13:30
 • adresa místa konání: Maltézské náměstí 471/1, Praha 1
 • upřesnění místa konání: Nostický palác, víceúčelový sál Konírna
 • kapacita: 55
 • uzávěrka přihlášek: 1. listopadu 2015 23:59

Program zde. Veškeré informace včetně registračního formuláře naleznete zde.
V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.


Seminář pro žadatele k 7. výzvě "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálních služeb", Praha, 5. listopadu 2015

Ve čtvrtek dne 5. listopadu se v Praze v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, zasedací místnosti zastupitelstva, uskuteční seminář pro žadatele v 7. výzvě "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálních služeb", která byla vyhlášena dne 30. září 2015 v rámci Specifického cíle 2.1 "Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi" Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

 • typ akce: seminář
 • termín konání: 5. listopadu 2015, 9:30-13:30
 • adresa místa konání: Zborovská 11, Praha 5
 • upřesnění místa konání: Krajský úřad Středočeského kraje, zasedací místnost zastupitelstva 
 • kapacita: 50
 • uzávěrka přihlášek: 3. listopadu 2015 14:00

Program zde. Veškeré informace včetně registračního formuláře naleznete zde.
V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.

Seminář pro žadatele k 11. a 12. výzvě "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality" a "Sociální podnikání", Praha, 10. listopadu 2015

V úterý 10. listopadu se v Praze v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, zasedací místnosti zastupitelstva, uskuteční seminář pro žadatele k 11. (Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality) a 12. (Sociální podnikání) výzvě IROP. Účastníci budou detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami v obou výzvách, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod.

 • typ akce: seminář 
 • termín konání: 10. listopadu 2015, 9:30-13:30 
 • adresa místa konání: Zborovská 11, Praha 5
 • upřesnění místa konání: Krajský úřad Středočeského kraje, zasedací místnost zastupitelstva
 • kapacita: 80
 • uzávěrka přihlášek: 8. listopadu 2015 14:00

Program zde. Veškeré informace včetně registračního formuláře naleznete zde.
V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.

Seminář pro žadatele k 10. výzvě "Kybernetická bezpečnost", Praha, 11. listopadu 2015

Ve středu 11. listopadu se v Praze v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 4, zasedací místnosti zastupitelstva, uskuteční seminář pro žadatele k 10. výzvě "Kybernetická bezpečnost" v rámci Specifického cíle 3.2 "Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT" Integrovaného regionálního operačního programu.

 • typ akce: seminář
 • termín konání: 11. listopadu, 9:30-14:00
 • adresa místa konání: Zborovská 11, Praha 5
 • upřesnění místa konání: Krajský úřad Středočeského kraje, zasedací místnost zastupitelstva
 • kapacita: 80
 • uzávěrka přihlášek: 9. listopadu 14:00

Na semináři budou účastníci detailněji seznámeni s problematikou kybernetické bezpečnosti podporovanými aktivitami, postupem při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů či veřejnými zakázkami v rámci Specifického cíle 3.2.

Program zde. Veškeré informace včetně registračního formuláře naleznete zde.
V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.

Seminář pro žadatele k 11. a 12. výzvě "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality" a "Sociální podnikání", Brno, 18. listopadu 2015

Ve středu 18. listopadu se v Brně v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, administrativní školicí centrum místnost č.117 - aula, uskuteční seminář pro žadatele k 11. a 12. výzvě "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality" a "Sociální podnikání" IROP. 
Účastníci budou detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami v obou výzvách, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod.

 • typ akce: seminář 
 • termín konání: 18. listopadu 2015, 9:30-13:00 
 • adresa místa konání: Cejl 73, Brno
 • upřesnění místa konání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, administrativní školící centrum, místnost č.117 - aula
 • kapacita: 80
 • uzávěrka přihlášek: 16. listopadu 2015 14:00

Program zde. Veškeré informace včetně registračního formuláře naleznete zde.
V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.

Regionální semináře pořádané Centrem ve spolupráci s Eurocentry

Náplní regionálních seminářů je představení informací  o administraci programu IROP - principy hodnocení, komunikace k IROPu a je zde i prostor pro dotazy.

Přehled seminářů z cyklu "Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP", konaných v listopadu, uvádíme zde. Pro více informací o seminářích sledujte Kalendář akcí. 

 datum

město

upřesnění místa konání

3.listopadu

Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, místnost F502

12.listopadu

Brno

Kleinův palác, Náměstí Svobody 84/15

13.listopadu

Praha

Evropský dům, Jungmannova 745/24

19.listopadu

Hradec Králové 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

20.listopadu

Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18

23.listopadu

Zlín

Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, Zlín, budova 23

24.listopadu

Chomutov

Magistrát města Chomutov, Zborovská 4602, zasedací místnost č. 101

24.listopadu

České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2

24.listopadu

Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, místnost F502

25.listopadu

Jihlava

EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28

26.listopadu

Olomouc

RCO, Jeremenkova 40b, sál Centaurus

 

 

 

Poslední aktualizace: 5.1.2016