Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • Englishzpět

Slavnostní otevření areálu HZS ČR v Jihlavě

Platnost od - do:
Kategorie:


4.12.2015 - 31.1.2016
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IOP - Integrovaný operační program
Programové období 2007-2013

2. prosince 2015 byl v Jihlavě slavnostně otevřen areál Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR), který byl vybudován v rámci projektu "Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní", financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP). 

K okamžité akci je zde připraveno 43 speciálně vyškolených příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR, připravených na zásah u mimořádných událostí. K tomu jsou vybaveni speciální těžkou technikou.

V areálu jsou také skladové prostory, ze kterých je k okamžitému výdej připravena materiální a věcná pomoc a prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva v případě velkých mimořádných událostí.

Součástí areálu je rovněž 54 metrů dlouhý a až 1,6 metru hluboký polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě, kde mohou hasiči otestovat požární automobily a techniku pro reálné situace.

Pro oblast řízení zásahu byly v rámci projektu pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízeny:

 • Velitelské automobily 4x4 pro zvýšení mobility pro řídící struktury zásahu a velitele jednotek požární ochrany při řízení zásahu v těžkém a zatopeném terénu;
 • obojživelná vozidla, která budou sloužit pro zvýšení mobility pro řídící struktury zásahu a velitele jednotek požární ochrany při řízení zásahu v terénu při povodních a pro provedení rychlé akce pro záchranu osoby ve složitých terénních podmínkách při povodni.

Pro oblast záchranných prací byla v rámci projektu pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízena:

 • Celokovová plavidla s přívěsným proudovým lodním motorem o výkonu nejméně 60 HP na přepravním přívěsu, která zvýší kvalitu záchranných prací na vodní hladině;
 • nafukovací plavidla s přívěsným proudovým lodním motorem o výkonu nejméně 30 HP na přepravním přívěsu, která budou sloužit pro zvýšení kvality záchranných prací na vodní hladině;
 • kontejnery protipovodňové s ochrannými oděvy do vody (suché oděvy) a záchrannými prostředky (vesty, lana atd.), s jejichž využitím dojde ke zvýšení mobility a velikosti zdrojů pro záchranu osob ze zatopených objektů;
 • automobily nákladní 8 x 8 (evakuační, s hydraulickou rukou, velmi vysokou brodivostí), které budou sloužit pro zvýšení kvality záchranných a likvidačních povodňových prací při evakuaci obyvatel a přepravě prostředků;
 • dopravní automobily 4 x 4, terénní, které zvýší kvalitu záchranných a likvidačních povodňových prací při evakuaci obyvatel a přepravě záchranářů na velké vzdálenosti;
 • kontejnery týlové, s jejichž nasazením dojde ke zvýšení kvality a mobility poskytované péče o hasiče na místě dlouhotrvajících zásahů jednotek požární ochrany;
 • kontejnery tankovací, které byly pořízeny za účelem zvýšení přepravní kapacity Hasičského záchranného sboru České republiky pro zásobu pohonných hmot a optimalizaci zásobování požární techniky pohonnými hmotami na místě zásahu;
 • požární kontejnerové nosiče - S (těžké), které zvýší efektivnost přepravy materiálu s celkovou hmotností včetně vozidla v rozmezí 14 t až 24 t, věcných prostředků a zařízení při velkých mimořádných událostech;
 • požární kontejnerové nosiče - M (střední), jejichž nasazením dojde ke zvýšení efektivnosti přepravy materiálu s celkovou hmotností včetně vozidla do 14 t, věcných prostředků a zařízení při velkých mimořádných událostech;
 • požární kontejnerové nosiče - S (8 x 8, s velmi vysokou brodivostí 1 500 mm), které přispějí ke zvýšení efektivnosti přepravy materiálu, věcných prostředků a zařízení při velkých mimořádných událostech v těžkých terénních podmínkách poškozené dopravní infrastruktury;
 • požární přívěsy - kontejnerové nosiče (přívěs 10 t) pro zvýšení efektivnosti přepravy materiálu, věcných prostředků a zařízení u Hasičského záchranného sboru při velkých mimořádných událostech;
 • cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem, které byly pořízeny pro zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací při rozpojování materiálů nebo čištění předmětů a ploch;
 • teleskopické manipulátory 4 x 4, které byly pořízeny za účelem zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací při odstraňování staveb, porostu nebo úprav terénu jednotkami požární ochrany;
 • vyprošťovací automobily AV 20, které zvýší kvalitu záchranných a likvidačních povodňových prací při vyprošťování vozidel a konstrukcí a naplavenin jednotkami požární ochrany;
 • požární záchranné automobilové plošiny s negativním pracovním diagramem PP - 30, které jsou pořízeny za účelem zvýšení kvality záchranných a likvidačních povodňových prací při pracích ve výškách a při kontrole poškození mostů při povodních jednotkami požární ochrany;
 • polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě (brodivost), který byl pořízen pro testování a zkoušky požárních automobilů u techniky, která je během zásahů jednotek požární ochrany používána v podmínkách jízdy ve vodě (brodivost), a to zejména při povodních. Polygon je situován v Jihlavě.

Pro oblast nouzového přežití obyvatelstva a humanitární pomoc byly v rámci projektu pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízeny:

 • kontejnery nouzového přežití, jejichž účelem je zvýšení mobility a kvality prostředků pro nouzové přežití evakuovaných osob v terénu;
 • kontejnery sanitární pro zvýšení kvality a hygienických podmínek v modernizaci humanitární základy;

Kontrolu realizace projektu "Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní", na který byla z Integrovaného operačního programu poskytnuta finanční dotace v celkovém objemu 1,425 mld. Kč, provádělo Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

(Zdroj: GŘ HZS České republiky)

Poslední aktualizace: 14.12.2015