Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • Englishzpět

Přehled seminářů k 16. výzvě IROP - Energetické úspory v bytových domech

Platnost od - do:
Kategorie:


10.12.2015 - 10.2.2016
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V souvislosti s vyhlašováním výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pořádá Řídící orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) centrální semináře a Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) ve spolupráci s Eurocentry semináře v regionech.

Semináře jsou určeny primárně potenciálním žadatelům, jsou zaměřeny na aktuálně vyhlášené výzvy IROP. Cílem je seznámit potenciální žadatele se základními pravidly čerpání evropských fondů a zaměřením dané výzvy, dále administrativním procesem podání projektové žádosti a konkrétními kroky administrace předcházející vydání právního aktu (průběh hodnocení projektové žádosti).

Účastníkům seminářů doporučujeme seznámit se s vydanými Specifickými pravidly k výzvě č.16.

Centrální semináře pořádané Řídicím orgánem IROP

Centrální semináře se týkají představení výzev vyhlášených Řídícím orgánem IROP.

Seminář pro žadatele k 16. výzvě "Energetické úspory v bytových domech", Praha, 6. ledna 2016

Na semináři k 16. výzvě "Energetické úspory v bytových domech", která byla vyhlášena dne 9. prosince 2015 v rámci specifického cíle 2.5  "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení", budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod. Budou Vám také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách v rámci specifického cíle 2.5. Program semináře je k dispozici zde.

 

 • typ akce: seminář
 • termín konání: 6. ledna 2016, 9:30-13:00 hodin
 • adresa místa konání: Zborovská 11, Praha 5
 • upřesnění místa konání: Krajský úřad Středočeského kraje, zasedací místnost zastupitelstva
 • kapacita: 80
 • uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2016 14:00 hodin

Další informace a registrační formulář jsou k dispozici zde.
V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz.

 

 

 

 

Od 26.2. byl aktualizován text výzvy a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 16 "Energetické úspory v bytových domech".
Cílem revize je upřesnění některých požadavků (na základě e-mailových nebo telefonických dotazů a dotazů, které byly vzneseny na seminářích pořádaných Řídicím orgánem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky) a také zjednodušení některých postupů pro podání žádosti.
Mezi nejvýznamnější změny patří:

 • změna povinnosti zpracovat v rámci CBA finanční analýzu - nově se tato povinnost týká pouze projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou větší než 5 mil. Kč
 • rozšíření možnosti podpory pořízení jednoho hlavního zdroje v bytových domech, ve kterých byly jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
 • doplnění způsobilých výdajů na hlavní i vedlejší podporované aktivity
 • upřesnění povinnosti provést vyregulování otopné soustavy
 • doplnění povinnosti provést průzkum trhu pro určení ceny položek, které nejsou uvedeny v jednotné cenové soustavě

Přehled změn je uveden v úvodní části změněných dokumentů - výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Registrace je již ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Upozorňujeme na možnost účastnit se krajských seminářů k 16. výzvě IROP, pořádaných Centrem pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentry.
Jejich přehled naleznete v Kalendáři akcí.

Regionální semináře pořádané Centrem ve spolupráci s Eurocentry

Náplní regionálních seminářů je představení informací  o administraci programu IROP - principy hodnocení, komunikace k IROPu a je zde i prostor pro dotazy.

Přehled seminářů z cyklu "Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP" uvádíme zde v přehledné tabulce. Veškeré informace o jednotlivých seminářích naleznete v Kalendáři akcí.

datum konání

město

místo konání

11. 1. 2016

Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (sál zastupitelstva C210), ul. 28. října 117

13. 1. 2016

Praha

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

13. 1. 2016

České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje (Zastupitelský sál), U Zimního stadionu 1952/2

13. 1. 2016

Olomouc

Budova RCO, Jeremenkova 40b, sál Centaurus

14. 1. 2016

Plzeň

Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1, sněmovní sál

18. 1. 2016

Pardubice

Krajský úřad Pardubického kraje (Sál Jana Kašpara), Komenského nám. 125

20. 1. 2016

Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje (Multimediální sál), U Jezu 642/2a - vchod C, 3. patro

21. 1. 2016

Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (sál zastupitelstva), Pivovarské nám. 1245

21. 1. 2016

Ústí nad Labem

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48

22.1.2016

Zlín

TIC, budova č. 23, areál Svit, Zlín

25. 1. 2016

Písek 

Městský úřad Písek, Budovcova 207, velká zasedací místnost

28. 1. 2016

Karlovy Vary

Krajský úřad Karlovarského kraje (Zastupitelský sál), Závodní 357/90

28. 1. 2016

Brno

Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73

 

29. 1. 2016

Jihlava

 

 

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57

 

3.2.2016

Strakonice

 Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, velká zasedací místnost

 10.2.2016

Tábor

Městský úřad Tábor, Budovcova 207, Tábor, sál budovy matriky

 Pro více informací o seminářích sledujte
Kalendář akcí.

Poslední aktualizace: 16.3.2016