Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP v číslech: kolik bylo zatím podáno žádostí a o které výzvy je největší zájem?

Platnost od - do:
Kategorie:


13.12.2016 - 30.6.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V červenci 2015 byly vyhlášeny první výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Tyto výzvy se týkaly rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Od té doby bylo vyhlášeno už více než 60 výzev zaměřených na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Ke konci listopadu 2016 nabízel IROP žadatelům možnost ucházet se o evropské dotace v  62 výzvách, které svým zaměřením pokrývají širokou paletu témat. Do konce roku 2016 bude vyhlášeno ještě dalších 6 výzev (pro integrované nástroje).

Největší zájem byl o dotace pro IZS

Nejvyšší počet žádostí byl přijat v  19. výzvě IROP "Technika pro Integrovaný záchranný systém", která je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz nebo také výkon činností záchranných složek spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem nebo haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. V rámci této výzvy přijalo Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum), které má na starosti administraci IROP, celkem 355 žádostí. Ty svým objemem ve výši necelých 4,2 mld. Kč výrazně překročily alokaci výzvy, která činila 1,5 mld. Kč. Příjem žádostí v této výzvě měl být ukončen v prosinci 2017, ale vzhledem k velké poptávce byl ukončen již 13. června 2016.

Nejvyšší alokaci má první vyhlášená výzva "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy", která činí 11 mld. Kč. Cílem je podpora projektů krajů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Centru bylo k 28. listopadu 2016 předloženo 2 823 žádostí o podporu z IROP. Podmínkám vyhlášených výzev z tohoto počtu vyhovělo 958 projektů. Z toho 802 bylo doporučeno k financování a již k 371 projektům ve všech krajích České republiky (kromě Prahy, která má vlastní program) byl vydán právní akt a byla zahájena realizace projektů. Podmínkám výzev nevyhovělo 550 žádostí, u kterých nebyly splněny formální náležitosti a podmínky přijatelnosti nebo nevyhověly ve věcném hodnocení. Zbylé žádosti jsou stále v hodnocení nebo u nich ještě hodnocení nebylo zahájeno. Vůbec nejvyšší počet žádostí podali žadatelé ve Středočeském (358), Moravskoslezském (315) a Jihočeském (289) kraji.


Poslední aktualizace: 13.12.2016