Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Česko - polský program schválil projekty za více než 900 milionů korun

Platnost od - do:
Kategorie:


15.12.2016 - 31.3.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ve dnech 8. - 9. prosince proběhlo v Harrachově 7. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR - Polsko, kde byly mimo jiné doporučeny k financování standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. V prioritní ose 2, která je zaměřena na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, bylo schváleno celkem 25 projektů za více než 25 mil. eur.

Ve čtvrté prioritní ose, která je směřována na spolupráci institucí a komunit, bylo schváleno k financování celkem 27 projektů za více než 8 mil. eur. Celková schválená částka tak dosahuje téměř miliardy Kč. V nejbližších týdnech obdrží každý žadatel od Společného sekretariátu prostřednictvím depeše v systému MS2014+ podrobnou informaci o rozhodnutí MV, případných podmínkách financování a krácení prostředků.

Poslední aktualizace: 15.12.2016