Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

URBACT III - zveřejněn formulář Soupisky výdajů-finanční zprávy

Platnost od - do:
Kategorie:


4.1.2017 - 28.2.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

V návaznosti na zveřejnění formuláře Soupisky výdajů-finanční zprávy (formulář č. 7), který je součástí Pokynů pro příjemce ke kontrole pro program URBACT III, Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje upřesnění ke způsobu jeho vyplňování. Předmětem upřesnění je ustanovení a použití správného směnného kurz CZK/EUR ve sloupci N formuláře č. 7 - soupisky výdajů - finanční zprávy.

Dle pravidel programu ve vazbě na znění nařízení je nutné použít kurz ECB, který je platný v měsíci ve kterém je předložena dokumentace ke kontrole (tzn. kromě jiného i soupiska výdajů-finanční zpráva) kontrolorovi (FLC). V programu URBACT III tedy bude nastávat situace, kdy v monitorovacím systému Synergie budou předložené výdaje konvertovány kurzem aktuálním dle nastavení tohoto monitorovacího systému a fyzicky předkládaná soupiska - finanční zpráva bude obsahovat jednotně stanovený kurzu dle výše uvedeného pravidla. Ke konverzi výdajů předložených v rámci monitorovacího systému dojde následně zásahem ze strany FLC.

Poslední aktualizace: 4.1.2017