Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Stanovisko ŘO IROP k povinné publicitě příjemců na webových stránkách

Platnost od - do:
Kategorie:


9.1.2017 - 31.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

K opakovaným dotazům příjemců podpory v IROP týkajících se umisťování povinných log (EU/IROP a MMR) na webových stránkách příjemců vydává ŘO IROP své stanovisko. Stanovisko vychází z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v IROP (vydání 1.7, 22.12. 2016), resp. Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci ESIF v programovém období 2014-2020 (verze 5, prosinec 2016), resp. Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014.
 
Na svých internetových stránkách (může, ale nemusí jít o tzv. homepage) zveřejní stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU/IROP a MMR ČR v barevném provedení dle pravidel (viz kap. 13.3.), aby byla viditelná při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky (může, ale nemusí jít o tzv. homepage).

Zde naleznete přiložený logolink


Další varianty formátů jsou k dispozic zde.

Poslední aktualizace: 9.1.2017