Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English



zpět

Ukončení příjmu žádostí ve výzvách č. 34 a 35 IROP pro sociální bydlení

Platnost od - do:
Kategorie:


10.1.2017 - 10.2.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ve výzvě č. 34 bylo předloženo 25 projektů v celkovém finančním objemu cca 173 mil. Kč. Objem předložených žádostí nepřesáhl alokaci výzvy, zbylá alokace činí cca 100 mil. Kč (skoro jednu třetinu alokované částky). Oproti tomu ve výzvě č. 35 bylo předloženo 119 projektů v celkovém finančním objemu cca 756 mil. Kč, což znamená, že objem žádostí přesáhl alokaci výzvy o 115 mil. Kč. Pokud se projekty ve výzvě č. 35 ukážou jako dostatečně kvalitní, bude na jejich financování použita zbylá alokace z výzvy č. 34.

Aktivity výzev č. 34 a 35 jsou zaměřeny na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Mezi příjemce dotace jsou zařazeny nejen obce, ale také neziskové organizace, církve a církevní organizace. Nejčastějším žadatelem byly u výzvy č. 34 a 35 obce, následovány neziskovými a církevními organizacemi.

V plánovaných výzvách č. 73 Sociální bydlení II. a č. 74 Sociální bydlení (SVL) II., které budou vyhlášeny v dubnu 2017, je u výzvy č. 73 plánovaný finanční objem dotace 705 mil. Kč a u výzvy č. 74 je plánovaný finanční objem dotace 1,7 mld. Kč, což je dohromady více než 2,3 mld. Kč. Více informací o těchto výzvách je k dispozici na webu IROP viz Harmonogram výzev 2017 k 20. 12. 2016 [MS Excel, 23.08KB].

Další alokace pro sociální bydlení je vyčleněna ve výzvách ITI (Výzva č. 60 Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI) a CLLD (Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Poslední aktualizace: 10.1.2017