Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Upozornění pro české partnery k předkládání výdajů ke kontrole

Platnost od - do:
Kategorie:


12.1.2017 - 28.2.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

S ohledem na předkládání žádostí o kontrolu ze strany českých partnerů prostřednictvím monitorovacího systému eMS si dovolujeme všechny české partnery upozornit, že předložení veškeré podpůrné dokumentace, která je specifikována např. v Pokynech pro české partnery nebo v Náležitostech dokladování, je nutné učinit mimo eMS (resp. monitorovací systém předložení jakékoliv jiné dokumentace než tzv. zprávy o průběhu projektu a list of expenditure neumožňuje).
 
Současně si dovolujeme upozornit, že je bezpodmínečně nutné, aby čeští partneři poté, co v eMS předloží zprávu a list of expenditure a finalizují je (tzv. submitted to controller) svého kontrolora o této skutečnosti informovali. Kontakty naleznete v zde http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-eus-cil-3/.

Poslední aktualizace: 12.1.2017