Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • Englishzpět

Upozorňujeme na možnost použití generátoru nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Platnost od - do:
Kategorie:


13.1.2017 - 28.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dovolujeme si příjemce podpory v programovém období 2014 - 2020 informovat, že pro snadnější dodržování povinné publicity fondů EU mohou použít generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů, který je k dispozici na internetové stránce
http://www.strukturalni-fondy.cz.

Na tomto odkazu je příjemcům k dispozici návod a odpovědi na často kladené otázky. V případě dalších dotazů se obraťte na bezplatnou linku Eurofonu 800 200 200. Operátoři Eurofonu jsou k dispozici také na online chatu na webu www.dotaceeu.cz.

Generátor nástrojů povinné publicity slouží pouze pro příjemce podpory v rámci programu:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Zaměstnanost
 • Operační program Doprava
 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Praha - pól růstu ČR
 • Operační program Technická pomoc
 • Operační program Rybářství
 • Program rozvoje venkova

Poslední aktualizace: 17.1.2017