Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Cíl 2 - výklad ve věci postupu při zadávání zakázek

Platnost od - do:
Kategorie:


17.1.2017 - 31.3.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Dne 16. ledna 2017 MMR v pozici ŘO/NO a NK pro programy Cíle 2 vydal výklad ve věci postupu při zadávání zakázek, které jsou realizovány mimo režim zákona dle tzv. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do doby vydání jeho aktualizované verze ve vazbě na zákon č. 134/2016Sb. Výklad naleznete pod tímto odkazem.

Poslední aktualizace: 17.1.2017