Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP

Platnost od - do:
Kategorie:


23.1.2017 - 23.1.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Z důvodu nabytí účinnosti novelizace Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vydává ŘO IROP Závazné stanovisko č. 2, kterým se upravuje definice skutečného majitele uvedená v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole 2.6.1. Čestné prohlášení o skutečném majiteli.

Poslední aktualizace: 23.1.2017