Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

ŘO IROP zveřejňuje přehled podaných žádostí o podporu v 31. výzvě IROP "Zvýšení kvality návazné péče"

Platnost od - do:
Kategorie:


24.1.2017 - 31.3.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP zveřejňuje tabulku s pořadím podaných žádostí o podporu s aktualizovanou hranicí oddělující projekty, které nejsou kryty vzhledem k alokaci výzvy č. 31 "Zvýšení kvality návazné péče".

Tabulka je průběžně aktualizována v závislosti na výsledcích hodnocení jednotlivých projektů a naleznete jí zde.

Zdroj:http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Prehled-podanych-zadosti-o-podporu-31-vyzva-IROP-Zvyseni-kvality-na

Poslední aktualizace: 25.1.2017