Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP - aktualizace výzev č. 41, 48 a 55 zaměřených na podporu kulturního dědictví

Platnost od - do:
Kategorie:


8.2.2017 - 31.3.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, oznamuje, že dne 8. února 2017 došlo k aktualizaci textu výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev:
Důvodem aktualizace je zrušení indikátorů u aktivity Památky č. 9 06 01 Počet revizalizací přírodního dědictví a 9 08 01 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření, úpravy povinných příloh žádosti a upřesnění způsobilých výdajů. Další změny jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů (tedy textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).Poslední aktualizace: 9.2.2017