Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Upřesnění vyplňování indikátorů ve zprávách o realizaci, pole "Přírůstková hodnota"

Platnost od - do:
Kategorie:


8.2.2017 - 31.3.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, upřesňuje postup vyplňování indikátorů ve zprávách o realizaci projektu. Zato změna bude zanesena při další revizi Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v příloze č. P26.

Na záložce  indikátory na zprávě o realizaci je nutné vyplnit povinné pole "Přírůstková hodnota", zde se vyplňuje skutečná hodnota indikátoru, které je dosaženo ke dni ukončení etapy nebo k poslednímu dni období, za které je podávána zpráva o realizaci. Pokud se jedná o přírůstek, je hodnota kladná, pokud se jedná o úbytek, je hodnota záporná. Do pole zadávejte pouze přírůstek za danou etapu, hodnotu, která byla vytvořena v dané etapě. Dosažená hodnota kumulativně se vypočte automaticky.

Zdroj:http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Upresneni-vyplnovani-indikatoru-ve-zpravach-o-realizaci-konkretne-pol

Poslední aktualizace: 9.2.2017