Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Termín příjmu žádostí o stanice integrovaného záchranného systému v IROP bude zkrácen

Platnost od - do:
Kategorie:


9.2.2017 - 30.6.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizaci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která se týká podpory na stanice integrovaného záchranného systému (IZS). Příjem žádostí bude zkrácen o 10 měsíců. Důvodem je počet žádostí o podporu, který již nyní převyšuje alokaci celé výzvy.

Průběžná výzva č. 36 Stanice IZS byla vyhlášena 10. 6. 2016 s plánovaným termínem ukončení dne 31. 12. 2017, nicméně Řídicí orgán IROP rozhodl o jejím zkrácení, neboť došlo k převisu předložených žádostí nad alokací výzvy, pro kterou bylo z evropských fondů vyčleněno 1,78 mld. Kč. Výzva k předkládání projektových žádostí tak bude ukončena k 8. 3. 2017.

 K 6. 2. 2017 bylo do výzvy č. 36 předloženo 83 žádostí o podporu s kumulativní částkou 1,89 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, čímž byla alokace výzvy překročena o 6 %. Řídicí orgán IROP v případě zájmu o tuto výzvu doporučuje, vzhledem k průběžnému hodnocení zaregistrovaných projektů, podat případnou žádost o podporu v co nejkratší možné době. Potvrzuje se tak pravidlo, že se s předložením žádosti o podporu nevyplácí čekat na poslední chvíli. 

V rámci dosud předložených žádostí o podporu ŘO IROP eviduje 8 projektů směřujících k podpoře Hasičského záchranného sboru ČR, 5 projektů krajské zdravotnické záchranné služby, 1 projekt Policie ČR a 69 projektů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

 Více informací o výzvě naleznete na stránkách IROP: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS

Poslední aktualizace: 9.2.2017