Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP podpoří obnovu vrchnostenské okrasné zahrady hradu Pernštejn

Platnost od - do:
Kategorie:


9.2.2017 - 30.7.2017
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Podpisem právního aktu o udělení podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dnes byla zahájena obnova vrchnostenské okrasné zahrady na státním hradě Pernštejn.

Akce proběhla za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministra kultury Daniela Hermana, generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové, náměstka sekce evropských programů Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňka Semoráda a dalších čestných hostů.
 
Projekt s názvem "Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada" je podpořen v rámci 13. výzvy IROP "Revitalizace vybraných památek" a na jeho realizaci bude poskytnuto z Evropského fondu pro regionální rozvoj 98 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje pak činí 115 mil. Kč. Cílem projektu je obnova zahrady, která je v havarijním stavu a bez provedení památkové obnovy by došlo k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí jedinečné dílo zahradního umění. Realizace projektu umožní vytvořit novou prohlídkovou trasu a vybudovat novou expozici prezentující obnovu díla zahradního umění, zlepšit standard poskytovaných služeb prostřednictvím vybudování návštěvnické infrastruktury či zpřístupnit části památkového objektu pro návštěvníky s omezenou mobilitou.

Tisková zpráva Ministerstva kultury o zahájení projektu:  https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministr-kultury-se-ucastni-zahajeni-projektu-pernstejn-4-cs1847.html

Dalšími projekty obnovy památek, které byly podpořeny z IROP jsou např. projekt Národního památkového ústavu "Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě", projekt Královéhradeckého kraje "Revitalizace a zatraktivněné pevnosti Dobrošov", nebo projekt farnosti Plzeň "Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni". Podpora z IROP tak přispívá k uchování historického a kulturního dědictví v České republice pro další generace.
 
Pro revitalizaci památek je nyní vyhlášena výzva č. 52 "Revitalizace vybraných památek II" a dále integrované výzvy č. 41 a 48 určené pro integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ).

Informace o jednotlivých výzvách IROP pro oblast kultury naleznete zde: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Kultura
 

(Zdroj: dotaceEU.cz)

Poslední aktualizace: 9.2.2017