Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

V IROP došlo k navýšení alokací výzev zaměřených na rozvoj sociálních služeb a rozvoj infrastruktury komunitních center

Platnost od - do:
Kategorie:


15.2.2017 - 15.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že s ohledem na urychlení procesu schvalování úspěšných projektů u výzev IROP č. 29 "Rozvoj sociálních služeb" a 38 "Rozvoj infrastruktury komunitních center" a snížení počtu žádostí o přezkum po fázi věcného hodnocení u výzev IROP č. 30 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách" a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL" (u všech výzev došlo k značnému převisu projektových žádostí nad alokaci výzev) se ŘO IROP rozhodl dne 9. 2. 2017 navýšit alokace výzev následujícím způsobem:
 
Výzva č. 29 "Rozvoj sociálních služeb" - navýšení o 36 999 991 Kč,
Výzva č. 30 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách" - navýšení o 414 831 407 Kč,  Výzva č. 38 "Rozvoj infrastruktury komunitních center" - navýšení o 104 999 998 Kč,

Výzva č. 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL" - navýšení o 184 369 518 Kč.

Zdroj:http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Navyseni-alokaci-vyzev-IROP-Rozvoj-socialnich-sluzeb-(v-SVL)-a-Rozv

Poslední aktualizace: 16.2.2017