Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace pro žadatele a příjemce IROP v souvislosti s ukončením příjmu žádostí u výzev zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

Platnost od - do:
Kategorie:


16.2.2017 - 16.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 14. února 2017 byl ukončen příjem žádostí v 46. a 47. výzvě IROP "Infrastruktura základních škol", v rámci kterých Centrum pro regionální rozvoj České republiky obdrželo 838 žádostí v hodnotě 9,5 miliardy Kč, což představuje více než pětinásobek alokované částky na tyto výzvy. Rádi bychom v souvislosti s vysokým počtem podaných žádostí informovali žádatele a příjemce o opatřeních, ke kterým Centrum přistoupilo.

S ohledem na výše uvedené informace jsou veškeré činnosti administrátorů projektu směřovány prioritně k úkonům spojeným s hodnocením předložených projektových žádostí a administraci projektů v realizaci. V této souvislosti může dojít na straně Centra k časové prodlevě, např. při zodpovídání dotazů a zajištění konzultací k projektům, které žadatelé teprve plánují předložit do v tuto chvíli neuzavřených výzev. V některých případech může dojít k omezení činností Centra, které nesouvisejí primárně s hodnocením projektů.

Za případné nepříjemnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Ve výzvě č. 46 "Infrastruktura základních škol" bylo předloženo 183 projektů ve finančním objemu 2,2 mld. Kč. Objem předložených žádostí přesáhl alokaci výzvy o více než 1,6 mld. Kč, jedná se tedy o téměř čtyřnásobný převis alokace výzvy. Ve výzvě č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)" bylo předloženo 655 projektů ve finančním objemu téměř 7,3 mld. Kč, jedná se tedy o více než pětinásobný převis alokace výzvy. Objem žádostí tak přesáhl alokaci výzvy o více než 6 mld. Kč. Vzhledem k velkému množství projektů je očekáván o něco delší proces hodnocení, než jak je tomu u výzev se standardním zájmem o podporu.
 
Výzvy jsou zaměřeny zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol.
 
Další alokace pro podporu infrastruktury základních škol je vyčleněna v integrovaných výzvách pro ITI (integrované územní investice) - výzva č. 66, IPRÚ (integrované plány rozvoje území) - výzva č. 67 a CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) - výzva č. 68.  Informace o těchto výzvách je k dispozici na webových stránkách IROP http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.
 

Poslední aktualizace: 16.2.2017