Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace 13. a 21. výzvy ve Specifickém cíli 3.1 Kultura

Platnost od - do:
Kategorie:


17.2.2017 - 17.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje, že dne 17. 2. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele      a příjemce 13. výzvy "Revitalizace vybraných památek" - vydání 1.4 a aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 21. výzvy "Muzea" - vydání 1.3. Jedná se o ukončené, kolové výzvy. Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů - odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů od 10 000 do 100 000 Kč. Přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel. Více viz. odkazy - revize 13. výzvy a revize 21. výzvy.


Zdroj: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Aktualizace-13-a-21-vyzvy-ve-Specifickem-cili-3-1-Kultura

Poslední aktualizace: 20.2.2017