Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Integrované projekty v IROP - miliardy korun do území

Platnost od - do:
Kategorie:


17.2.2017 - 17.2.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V průběhu roku 2016 Řídicí orgán IROP vyhlásil 7 výzev pro integrované projekty spadající pod integrované územní investice (dále pouze ITI) s celkovým příspěvkem ERDF přibližně 15,8 mld. Kč      a rovněž 7 výzev pro integrované plány rozvoje území (dále pouze IPRÚ) s alokací ERDF téměř 5,8 mld. Kč. Celkově jde o prostředky ve výši přibližně 21,6 mld. Kč.  Konkrétně se jedná o následující výzvy: 
  • výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI (výzva č. 40 pro IPRÚ)
  • výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI (výzva č. 51 pro IPRÚ)
  • výzvu č. 60 Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI (výzva č. 61 pro IPRÚ)
  • výzvu č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI (výzva č. 64 pro IPRÚ)
  • výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI (výzva č. 59 pro IPRÚ)
  • výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI (výzva č. 67 pro IPRÚ)
  • výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI (výzva č. 41 pro IPRÚ)  
Na základě výše uvedených výzev ke dni 17. 2. 2017 nositelé a zprostředkující subjekty ITI vyhlásily 43 výzev, v Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti, Hradecko-Pardubické, Olomoucké, Ostravské a Ústecko-Chomutovské aglomeraci. Nejvíce vyhlášených výzev nositelů a ZS ITI se váže na výzvu č. 50 ŘO IROP pro aktivity specifického cíle 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
 
Nositelé IPRÚ vyhlásili dosud 9 výzev v Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Mladoboleslavské a Zlínské aglomeraci.
 
Řídící orgán IROP poskytuje konzultace a zpracovává připomínky pro další výzvy ITI a IPRÚ. V roce 2017 lze tedy očekávat vyhlášení celkem až 150 integrovaných výzev pro jednotlivé aglomerace.

Výzvy budou zveřejňovány na stránkách ŘO IROP http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy a také webových stránkách jednotlivých ITI a nositelů strategií IPRÚ - odkazy na jejich webové stránky naleznete zde - http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kontakty.


Zdroj: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Integrovane-projekty-v-IROP-Miliardy-korun-do-uzemi

Poslední aktualizace: 20.2.2017