Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Energetické úspory v bytových domech - zjednodušení administrace a poradenská pomoc žadatelům

Platnost od - do:
Kategorie:

22.2.2017 - 22.2.2018
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz snížením počtu požadovaných dokumentů pro přiznání dotace a zároveň rozšíří systém bezplatné poradenské pomoci žadatelům.

Vzhledem k celkovému objemu možných dotací ve výši 3,5 miliardy korun připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v minulých týdnech řadu opatření, která mají čerpání těchto dotací zjednodušit a rozšířit. Od března letošního roku proto dojde ke snížení nároků na administraci žádosti i ke snížení počtu požadovaných dokumentů. Snahou MMR je také rozšířit množství technologií, u nichž lze žádat o dotaci (např. zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny) a rozšíření příjemců dotace nově o bytová družstva.

Zároveň ministerstvo výrazně rozšíří bezplatnou poradenskou pomoc, kterou poskytuje žadatelům o dotace, tedy vlastníkům bytových domů.

Ministerstvo přitom upozorňuje, že nelze směšovat národní a evropské dotace, které mají zcela jiný systém hodnocení. Proto také nelze porovnávat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, kde stanoví pravidla české Ministerstvo životního prostředí, a pravidla programu "Energetické úspory v bytových domech", která vycházejí z požadavků Evropské unie.

V programech "Energetické úspory v bytových domech I a II" bylo podáno 661 žádostí o podporu ve výši 1,138 miliardy Kč, z nichž je schváleno 295 projektů v hodnotě 598 milionů Kč. Tento program nabízí dotaci ve výši 30 % až 40 % celkové hodnoty projektu, přičemž srovnatelné národní dotace MŽP reálně nabízejí 20 % až 25 % hodnoty projektu.

Zdroj:http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/MMR-nabizi-zjednoduseni-administrace-a-poradenskou-pomocPoslední aktualizace: 23.2.2017